Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Tomasz Wojciechowski, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcn, Katedra Chemii Nieorganicznej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2459-9957 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 35580621900

PBN: 5e70920b878c28a04738f01b

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 351, z ogólnej liczby 352 publikacji Autora


1
 • [referat, 2008]
 • Tytuł3-omega method for thermal conductivity measurements
  AutorzyKrzysztof WOJCIECHOWSKI, Elżbieta GODLEWSKA, Ryszard MANIA, Krzysztof MARS, Rafał ZYBAŁA
  ŹródłoELTE'07 [Dokument elektroniczny] : IX konferencja naukowa „Technologia elektronowa" ELTE 2007 : Kraków 4–7.09.2007 : materiały konferencyjne / red. nauk. Tomasz Stapiński, Barbara Swatowska, Katarzyna Zakrzewska, Wojciech Maziarz ; Katedra Elektroniki. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — [Kraków : s n.], [2008]. — S. 183–186
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2007]
 • Tytuł3-Omega method for thermal conductivity measurements
  AutorzyKrzysztof WOJCIECHOWSKI, Elżbieta GODLEWSKA, Ryszard MANIA, Rafał Zybała
  ŹródłoELTE 2007 : IX electron technology conference : Kraków 4–7.09.2007 : book of abstracts / eds. Katarzyna Zakrzewska, Halina Czternastek, Barbara Swatowska, Michał Warzecha ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics. Department of Electronics. — Kraków : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STABIL, [2007]. — S. 208
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [zgłoszenie patentowe, 2015]
 • TytułA hybrid solar energy converter
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WOJCIECHOWSKI Krzysztof Tomasz, MARSZAŁEK Konstanty
  Details
 • słowa kluczowe: hybrydowy konwerter energii słonecznej, fotowoltaiki, termoelektryczność, urządzenia do konwersji energii

  keywords: photovoltaics, thermoelectricity, hybrid solar energy converter, energy conversion devices

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2017]
 • TytułA hybrid solar energy converter
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WOJCIECHOWSKI Krzysztof Tomasz, MARSZAŁEK Konstanty
  DetailsInt.Cl.: H01L 31/054textsuperscript{(2014.01)}. — European Patent Office. — Opis patentowy ; EP 2827383 B1 ; Udziel. 2017-10-18 ; Opubl. 2017-10-18. — Zgłosz. nr EP20140177181 z dn. 2014-07-15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP2827383B1.pdf
 • słowa kluczowe: hybrydowy konwerter energii słonecznej, fotowoltaiki, termoelektryczność, urządzenia do konwersji energii

  keywords: photovoltaics, hybrid solar energy converter, energy conversion devices

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • [referat, 2015]
 • TytułA multi-point measurement method for thermal characterization of foil bearings using customized thermocouples
  AutorzyM. LUBIENIECKI, J. ROEMER, A. MARTOWICZ, K. T. WOJCIECHOWSKI, T. UHL
  ŹródłoICT & ECT 2015 [Dokument elektroniczny] : 34textsuperscript{th} Annual International Conference on Thermoelectrics (ICT 2015) and 13textsuperscript{th} European Conference on Thermoelectrics (ECT 2015) : Dresden, Germany, June 28textsuperscript{th} – July 2textsuperscript{nd}, 2015 : book of abstract. — [Germany : Max-Planck-Institut], [2015]. — S. [1], poz. 2B.6
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2007]
 • TytułA new concept of reducing nitrogen oxides emissions in a combustion engine – combination of ceramic oxygen conductors and thermoelectric materials
  AutorzyJerzy Merkisz, Paweł Fuć, Piotr Lijewski, Jarosław Markowski, Maciej Bajerlein, Krzysztof WOJCIECHOWSKI, Mirosław BUĆKO
  ŹródłoTRANSCOM 2007 : 7-th European conference of young research and scientific workers : Žilina, June 25–27, 2007 ; proceedings. Section 7, Machines and equipment applied mechanics / University of Žilina. — [Žilina : University of Žilina, 2007. — S. 165–169
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2019]
 • TytułA new route of the preparation of $Cu_{12}Sb_4S_{13}$ tetrahedrite by solvothermal synthesis
  AutorzyA. KOSONOWSKI, A. Słyś, K. T. WOJCIECHOWSKI
  ŹródłoInternational thermoelectric workshop on New materials for direct conversion of heat into electricity : Kraków, 8textsuperscript{th} - 9textsuperscript{th} 2019 May 2019 : abstracts / ed. Krzysztof Wojciechowski. — Kraków : Łukasiewicz Research Network - The Institute of Advanced Manufacturing Technology ; AGH University of Science and Technology, Faculty of Materials Science and Ceramics, 2019. — S. 61
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • [referat, 2011]
 • TytułAnaliza anizotropii właściwości termoelektrycznych polikrystalicznego ${Bi_{2}Te_{2,9}Se_{0,1}}$ otrzymanego metodą SPS
  AutorzyRafał ZYBAŁA, Krzysztof T. WOJCIECHOWSKI
  ŹródłoVIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 22–25 wrzesień 2011 r. : program, streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2011. — S. 91
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAnaliza składu chemicznego i fazowego domieszkowanego $Mg_{2}Si$ otrzymywanego na drodze bezpośredniej reakcji z substratów
  AutorzyPaweł NIERODA, Krzysztof T. WOJCIECHOWSKI
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2014 vol. 66 nr 4, s. 429–434. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1121
 • słowa kluczowe: materiały termoelektryczne, krzemek magnezu, technika SPS

  keywords: magnesium silicide, thermoelectric materials, SPS technique

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2015]
 • TytułAnalysis of influence of thermal treatment on stability of $AgSbTe_{2}$ doped with Se
  AutorzyP. Wyżga, K. T. WOJCIECHOWSKI
  ŹródłoICT & ECT 2015 [Dokument elektroniczny] : 34textsuperscript{th} Annual International Conference on Thermoelectrics (ICT 2015) and 13textsuperscript{th} European Conference on Thermoelectrics (ECT 2015) : Dresden, Germany, June 28textsuperscript{th} – July 2textsuperscript{nd}, 2015 : book of abstract. — [Germany : Max-Planck-Institut], [2015]. — S. [1], poz. PA096
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2022]
 • TytułAnalysis of lattice dynamics in Pb1-xSnxTe solid solutions by XAFS spectroscopy
  AutorzyRafał KNURA, Taras PARASHCHUK, Akira Yoshiasa, Krzysztof WOJCIECHOWSKI
  ŹródłoCeramics in Europe 2022 [Dokument elektroniczny] : Kraków 10textsuperscript{th} - 14textsuperscript{th} July : abstract book. — [Krakow : Symposium Cracoviense], [2022]. — S. 302
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2015]
 • TytułAnalysis of possibilities of adapting thermoelectric technologies for improvement of energy efficiency of chosen devices in a combined heat and power plant
  AutorzyK. T. WOJCIECHOWSKI, W. Wieczorek, B. Sarapata, H. Kubiczek
  ŹródłoICT & ECT 2015 [Dokument elektroniczny] : 34textsuperscript{th} Annual International Conference on Thermoelectrics (ICT 2015) and 13textsuperscript{th} European Conference on Thermoelectrics (ECT 2015) : Dresden, Germany, June 28textsuperscript{th} – July 2textsuperscript{nd}, 2015 : book of abstract. — [Germany : Max-Planck-Institut], [2015]. — S. [1], poz. PC024
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2012]
 • TytułAnalysis of possibilities of waste heat recovery in off-road vehicles
  AutorzyK. T. WOJCIECHOWSKI, R. ZYBAŁA, J. LESZCZYŃSKI, P. NIERODA, M. SCHMIDT, J. Merkisz, P. Lijewski, P. Fuc
  ŹródłoECT2011 : 9th European Conference on Thermoelectrics : Thessaloniki, Greece, 28–30 September 2011 / eds. K. M. Paraskevopoulos, E. Hatzikraniotis. — [USA] : American Institute of Physics, cop. 2012. — S. 501–504
 • keywords: waste heat recovery, energy balance, automotive, exhaust gases, off-road vehicles

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1063/1.4731603

16
17
 • [referat, 2011]
 • TytułAnisotropy analysis of thermoelectric properties of ${Bi_{2}Te_{2,9}De_{0,1}}$ prepared by SPS method : [abstract]
  AutorzyR. ZYBAŁA, K. T. WOJCIECHOWSKI
  ŹródłoECT 2011 [Dokument elektroniczny] : 9th European Conference on Thermoelectrics : September 28–30, 2011, Thessaloniki. — [Greece : s. n.], [2011]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2012]
 • TytułAnisotropy analysis of thermoelectric properties of ${Bi_{2}Te_{2.9}Se_{0.1}}$ prepared by SPS method
  AutorzyRafał ZYBAŁA, Krzysztof T. WOJCIECHOWSKI
  ŹródłoECT2011 : 9th European Conference on Thermoelectrics : Thessaloniki, Greece, 28–30 September 2011 / eds. K. M. Paraskevopoulos, E. Hatzikraniotis. — [USA] : American Institute of Physics, cop. 2012. — S. 393–396
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1063/1.4731579

19
 • [referat, 2013]
 • TytułApparatus for characterisation of thermoelectric modules
  AutorzyKamil K. Kaszyca, Paweł Wyzga, Krzysztof T. WOJCIECHOWSKI
  ŹródłoSINTERCER “Development of a sintering center and know-how exchange for non equilibrium sintering methods of advanced ceramic composite materials” ; Seminar: “New materials for storage and conversion of thermal energy” ; The Polish–Japanese workshop „Novel thermoelectric materials for renewable energy conversion” : Zakopane, 20–21 September 2013 : abstracts / eds. Lucyna Jaworska, Zbigniew Pędzich, Krzysztof T. Wojciechowski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2013. — S. 33
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2009]
 • TytułApparatus for characterization of thermoelectric modules for power generation
  AutorzyK. WOJCIECHOWSKI, R. ZYBAŁA, M. SCHMIDT
  ŹródłoICT/ECT 2009 : 28textsuperscript{th} international conference/7textsuperscript{th} European conference on Thermoelectrics : Freiburg/Germany : July 26–30 : book of abstracts / [International Thermoelectric Society]. — [Germany : s. n.], [2009]. — S. 213
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2009]
 • TytułApplication of DLC layers in 3-omega thermal conductivity method
  AutorzyKrzysztof WOJCIECHOWSKI, Rafał ZYBAŁA, Ryszard MANIA, Jerzy Morgiel
  ŹródłoVaPSE 2009 : 4th international conference on Vacuum and Plasma Surface Engineering : jointly with The international workshop on Science and applications of nanoscale diamond materials : 22textsuperscript{nd} – 26textsuperscript{th} October, 2009 : Liberec-Hejnice, Czech Republic : abstract book / eds. Damian Batory, Zbigniew Rożek, Mateusz Fijałkowski. — [Łódź : Centre of Excellence NANODIAM], [2009]. — S. 14
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
24
 • [referat, 2018]
 • TytułApplication of non-uniform thermoelectric materials in energy conversion applications
  AutorzyKrzysztof WOJCIECHOWSKI
  Źródło6textsuperscript{th} AGH-HU joint symposium : Krakow, May 14textsuperscript{th}–16textsuperscript{th} 2018 : book of abstracts. — Krakow : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2018. — S. 51
 • keywords: thermoelectric materials, FGTM, conversion of waste heat energy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2014]
 • TytułApplication of strong gravitational field for the preparation of gradient thermoelectric materials
  AutorzyK. JANUSZKO, A. STABRAWA, K. T. WOJCIECHOWSKI, Y. Ogata, T. Mashimo
  ŹródłoCIMTEC 2014 [Dokument elektroniczny] : 13th International Conference on Modern Materials and Technologies ; 6th Forum on New Materials : Montecatini Terme, Italy, June 8–19, 2014. — [Italy : s. n.], [2014]. — 1 ekran
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: