Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Tomasz Wojciechowski, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Faculty of Materials Science and Ceramics
WIMiC-kcn


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2459-9957 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 35580621900

PBN: 5e70920b878c28a04738f01b

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 352, z ogólnej liczby 353 publikacji Autora


1
 • [proceedings, 2008]
 • Tytuł3-omega method for thermal conductivity measurements
  AutorzyKrzysztof WOJCIECHOWSKI, Elżbieta GODLEWSKA, Ryszard MANIA, Krzysztof MARS, Rafał ZYBAŁA
  ŹródłoELTE'07 [Dokument elektroniczny] : IX konferencja naukowa „Technologia elektronowa" ELTE 2007 : Kraków 4–7.09.2007 : materiały konferencyjne / red. nauk. Tomasz Stapiński, Barbara Swatowska, Katarzyna Zakrzewska, Wojciech Maziarz ; Katedra Elektroniki. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — [Kraków : s n.], [2008]. — S. 183–186
2
 • [proceedings, 2007]
 • Tytuł3-Omega method for thermal conductivity measurements
  AutorzyKrzysztof WOJCIECHOWSKI, Elżbieta GODLEWSKA, Ryszard MANIA, Rafał Zybała
  ŹródłoELTE 2007 : IX electron technology conference : Kraków 4–7.09.2007 : book of abstracts / eds. Katarzyna Zakrzewska, Halina Czternastek, Barbara Swatowska, Michał Warzecha ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics. Department of Electronics. — Kraków : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STABIL, [2007]. — S. 208
3
 • [patent application, 2015]
 • TytułA hybrid solar energy converter
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WOJCIECHOWSKI Krzysztof Tomasz, MARSZAŁEK Konstanty
  Details
4
 • [patent, 2017]
 • TytułA hybrid solar energy converter
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WOJCIECHOWSKI Krzysztof Tomasz, MARSZAŁEK Konstanty
  DetailsInt.Cl.: H01L 31/054textsuperscript{(2014.01)}. — European Patent Office. — Opis patentowy ; EP 2827383 B1 ; Udziel. 2017-10-18 ; Opubl. 2017-10-18. — Zgłosz. nr EP20140177181 z dn. 2014-07-15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP2827383B1.pdf
5
6
 • [proceedings, 2015]
 • TytułA multi-point measurement method for thermal characterization of foil bearings using customized thermocouples
  AutorzyM. LUBIENIECKI, J. ROEMER, A. MARTOWICZ, K. T. WOJCIECHOWSKI, T. UHL
  ŹródłoICT & ECT 2015 [Dokument elektroniczny] : 34textsuperscript{th} Annual International Conference on Thermoelectrics (ICT 2015) and 13textsuperscript{th} European Conference on Thermoelectrics (ECT 2015) : Dresden, Germany, June 28textsuperscript{th} – July 2textsuperscript{nd}, 2015 : book of abstract. — [Germany : Max-Planck-Institut], [2015]. — S. [1], poz. 2B.6
7
 • [proceedings, 2007]
 • TytułA new concept of reducing nitrogen oxides emissions in a combustion engine – combination of ceramic oxygen conductors and thermoelectric materials
  AutorzyJerzy Merkisz, Paweł Fuć, Piotr Lijewski, Jarosław Markowski, Maciej Bajerlein, Krzysztof WOJCIECHOWSKI, Mirosław BUĆKO
  ŹródłoTRANSCOM 2007 : 7-th European conference of young research and scientific workers : Žilina, June 25–27, 2007 ; proceedings. Section 7, Machines and equipment applied mechanics / University of Žilina. — [Žilina : University of Žilina, 2007. — S. 165–169
8
 • [proceedings, 2019]
 • TytułA new route of the preparation of $Cu_{12}Sb_4S_{13}$ tetrahedrite by solvothermal synthesis
  AutorzyA. KOSONOWSKI, A. Słyś, K. T. WOJCIECHOWSKI
  ŹródłoInternational thermoelectric workshop on New materials for direct conversion of heat into electricity : Kraków, 8textsuperscript{th} - 9textsuperscript{th} 2019 May 2019 : abstracts / ed. Krzysztof Wojciechowski. — Kraków : Łukasiewicz Research Network - The Institute of Advanced Manufacturing Technology ; AGH University of Science and Technology, Faculty of Materials Science and Ceramics, 2019. — S. 61
9
10
 • [proceedings, 2011]
 • TytułAnaliza anizotropii właściwości termoelektrycznych polikrystalicznego ${Bi_{2}Te_{2,9}Se_{0,1}}$ otrzymanego metodą SPS
  AutorzyRafał ZYBAŁA, Krzysztof T. WOJCIECHOWSKI
  ŹródłoVIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 22–25 wrzesień 2011 r. : program, streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2011. — S. 91
11
 • [article, 2014]
 • TytułAnaliza składu chemicznego i fazowego domieszkowanego $Mg_{2}Si$ otrzymywanego na drodze bezpośredniej reakcji z substratów
  AutorzyPaweł NIERODA, Krzysztof T. WOJCIECHOWSKI
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2014 vol. 66 nr 4, s. 429–434. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1121
12
 • [proceedings, 2015]
 • TytułAnalysis of influence of thermal treatment on stability of $AgSbTe_{2}$ doped with Se
  AutorzyP. Wyżga, K. T. WOJCIECHOWSKI
  ŹródłoICT & ECT 2015 [Dokument elektroniczny] : 34textsuperscript{th} Annual International Conference on Thermoelectrics (ICT 2015) and 13textsuperscript{th} European Conference on Thermoelectrics (ECT 2015) : Dresden, Germany, June 28textsuperscript{th} – July 2textsuperscript{nd}, 2015 : book of abstract. — [Germany : Max-Planck-Institut], [2015]. — S. [1], poz. PA096
13
 • [proceedings, 2022]
 • TytułAnalysis of lattice dynamics in Pb1-xSnxTe solid solutions by XAFS spectroscopy
  AutorzyRafał KNURA, Taras PARASHCHUK, Akira Yoshiasa, Krzysztof WOJCIECHOWSKI
  ŹródłoCeramics in Europe 2022 [Dokument elektroniczny] : Kraków 10textsuperscript{th} - 14textsuperscript{th} July : abstract book. — [Krakow : Symposium Cracoviense], [2022]. — S. 302
14
 • [proceedings, 2015]
 • TytułAnalysis of possibilities of adapting thermoelectric technologies for improvement of energy efficiency of chosen devices in a combined heat and power plant
  AutorzyK. T. WOJCIECHOWSKI, W. Wieczorek, B. Sarapata, H. Kubiczek
  ŹródłoICT & ECT 2015 [Dokument elektroniczny] : 34textsuperscript{th} Annual International Conference on Thermoelectrics (ICT 2015) and 13textsuperscript{th} European Conference on Thermoelectrics (ECT 2015) : Dresden, Germany, June 28textsuperscript{th} – July 2textsuperscript{nd}, 2015 : book of abstract. — [Germany : Max-Planck-Institut], [2015]. — S. [1], poz. PC024
15
 • [proceedings, 2012]
 • TytułAnalysis of possibilities of waste heat recovery in off-road vehicles
  AutorzyK. T. WOJCIECHOWSKI, R. ZYBAŁA, J. LESZCZYŃSKI, P. NIERODA, M. SCHMIDT, J. Merkisz, P. Lijewski, P. Fuc
  ŹródłoECT2011 : 9th European Conference on Thermoelectrics : Thessaloniki, Greece, 28–30 September 2011 / eds. K. M. Paraskevopoulos, E. Hatzikraniotis. — [USA] : American Institute of Physics, cop. 2012. — S. 501–504
16
 • [article, 2017]
 • TytułAnalysis of the fins geometry of a hot-side heat exchanger on the performance parameters of a thermoelectric generation system
  AutorzyMarcin BORCUCH, Michał MUSIAŁ, Stanisław GUMUŁA, Karol SZTEKLER, Krzysztof WOJCIECHOWSKI
  ŹródłoApplied Thermal Engineering. — 2017 vol. 127, s. 1355–1363. — tekst: https://goo.gl/iZg1FL
17
 • [proceedings, 2011]
 • TytułAnisotropy analysis of thermoelectric properties of ${Bi_{2}Te_{2,9}De_{0,1}}$ prepared by SPS method : [abstract]
  AutorzyR. ZYBAŁA, K. T. WOJCIECHOWSKI
  ŹródłoECT 2011 [Dokument elektroniczny] : 9th European Conference on Thermoelectrics : September 28–30, 2011, Thessaloniki. — [Greece : s. n.], [2011]. — S. [1]
18
 • [proceedings, 2012]
 • TytułAnisotropy analysis of thermoelectric properties of ${Bi_{2}Te_{2.9}Se_{0.1}}$ prepared by SPS method
  AutorzyRafał ZYBAŁA, Krzysztof T. WOJCIECHOWSKI
  ŹródłoECT2011 : 9th European Conference on Thermoelectrics : Thessaloniki, Greece, 28–30 September 2011 / eds. K. M. Paraskevopoulos, E. Hatzikraniotis. — [USA] : American Institute of Physics, cop. 2012. — S. 393–396
19
 • [proceedings, 2013]
 • TytułApparatus for characterisation of thermoelectric modules
  AutorzyKamil K. Kaszyca, Paweł Wyzga, Krzysztof T. WOJCIECHOWSKI
  ŹródłoSINTERCER “Development of a sintering center and know-how exchange for non equilibrium sintering methods of advanced ceramic composite materials” ; Seminar: “New materials for storage and conversion of thermal energy” ; The Polish–Japanese workshop „Novel thermoelectric materials for renewable energy conversion” : Zakopane, 20–21 September 2013 : abstracts / eds. Lucyna Jaworska, Zbigniew Pędzich, Krzysztof T. Wojciechowski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2013. — S. 33
20
 • [proceedings, 2009]
 • TytułApparatus for characterization of thermoelectric modules for power generation
  AutorzyK. WOJCIECHOWSKI, R. ZYBAŁA, M. SCHMIDT
  ŹródłoICT/ECT 2009 : 28textsuperscript{th} international conference/7textsuperscript{th} European conference on Thermoelectrics : Freiburg/Germany : July 26–30 : book of abstracts / [International Thermoelectric Society]. — [Germany : s. n.], [2009]. — S. 213
21
 • [proceedings, 2009]
 • TytułApplication of DLC layers in 3-omega thermal conductivity method
  AutorzyKrzysztof WOJCIECHOWSKI, Rafał ZYBAŁA, Ryszard MANIA, Jerzy Morgiel
  ŹródłoVaPSE 2009 : 4th international conference on Vacuum and Plasma Surface Engineering : jointly with The international workshop on Science and applications of nanoscale diamond materials : 22textsuperscript{nd} – 26textsuperscript{th} October, 2009 : Liberec-Hejnice, Czech Republic : abstract book / eds. Damian Batory, Zbigniew Rożek, Mateusz Fijałkowski. — [Łódź : Centre of Excellence NANODIAM], [2009]. — S. 14
22
 • [article, 2009]
 • TytułApplication of DLC layers in 3-omega thermal conductivity method
  AutorzyK. T. WOJCIECHOWSKI, R. ZYBAŁA, R. MANIA
  ŹródłoJournal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. — 2009 vol. 37 iss. 2, s. 512–517. — tekst: http://www.journalamme.org/papers_vol37_2/37241.pdf
23
 • [proceedings, 2022]
 • TytułApplication of DT-FGTM approach for the development of thermoelectric modules
  AutorzyKrzysztof WOJCIECHOWSKI, Taras PARASHCHUK, Bartłomiej WIENDLOCHA, Rafał KNURA, Mykola MAKSYMUK, Artur KOSONOWSKI, Karolina Zazakowny, Oleksandr CHERNIUSHOK, Adrianna LIS, Alan WILMAŃSKI, Maja SAJDAK, Zinovi Dashevsky, Tsutomu Mashimo, Akira Yoshiasa
  ŹródłoECT 22 [Dokument elektroniczny] : 18textsuperscript{th} European Conference on Thermoelectrics : 14-16 September 2022, Barcelona : abstract book : poster session, 2. — [Barcelona : Grupo RiC], [2022]. — S. [76]
24
 • [proceedings, 2018]
 • TytułApplication of non-uniform thermoelectric materials in energy conversion applications
  AutorzyKrzysztof WOJCIECHOWSKI
  Źródło6textsuperscript{th} AGH-HU joint symposium : Krakow, May 14textsuperscript{th}–16textsuperscript{th} 2018 : book of abstracts. — Krakow : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2018. — S. 51
25
 • [proceedings, 2014]
 • TytułApplication of strong gravitational field for the preparation of gradient thermoelectric materials
  AutorzyK. JANUSZKO, A. STABRAWA, K. T. WOJCIECHOWSKI, Y. Ogata, T. Mashimo
  ŹródłoCIMTEC 2014 [Dokument elektroniczny] : 13th International Conference on Modern Materials and Technologies ; 6th Forum on New Materials : Montecatini Terme, Italy, June 8–19, 2014. — [Italy : s. n.], [2014]. — 1 ekran