Wykaz publikacji wybranego autora

Rafał Kusa, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzoks, Katedra Zarządzania Organizacjami i Kapitałem Społecznym


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9819-897X orcid iD

ResearcherID: C-5746-2017

Scopus: 57205185143

PBN: 5e70923a878c28a047392065

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 95, z ogólnej liczby 98 publikacji Autora


1
 • [referat, 2012]
 • TytułA preliminary analyse of social entrepreneurship in Poland
  AutorzyRafał KUSA
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — S. [1–9]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułAdjusting entrepreneurial orientation for researching micro and small travel agencies and tour operators
  AutorzyRafał KUSA
  ŹródłoKnowledge – economy – society [Dokument elektroniczny] : selected problems of dynamically developing areas of economy / eds. Renata Seweryn, Tomasz Rojek ; Cracow University of Economics. Faculty of Management, Foundation of the Cracow University of Economics. — Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. — s. 323–330
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułAnaliza łańcucha dostaw produktu turystycznego
  AutorzyRafał KUSA
  ŹródłoKonkurencja i kooperacja w strategiach zarządzania organizacjami : praca zbiorowa / pod red. Jana Pyki. — Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział, 2009. — S. 129–139
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułBariery rozwoju małopolskich biur podróży
  AutorzyRafał KUSA
  ŹródłoRestrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej : instrumenty – przebieg – efekty / oprac. i red. nauk.: Ryszard Borowiecki i Andrzej Jaki ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. — Warszawa ; Kraków : [AE w Krakowie], 2005. — S. 390–396
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułBiura podróży a gospodarka turystyczna regionu
  AutorzyRafał KUSA
  ŹródłoGospodarka turystyczna a grupy interesu / red. nauk. Stanisław Wodejko. — Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2006. — S. 231–239
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
8
9
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułEffectiveness of instruments supporting inter-organizational cooperation in the RES market in Europe : case study of enterprise Europe network
  AutorzyZofia Gródek-Szostak, Marcin SUDER, Rafał KUSA, Jakub Sikora, Marcin Niemiec
  ŹródłoEnergies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2020 vol. 13 iss. 23 art. no. 6443, s. 1-19. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/23/6443/pdf
 • keywords: renewable energy sources, management, effectiveness, promotion, interorganizational cooperation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en13236443

11
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2019]
 • TytułEmployees' autonomy and company's innovativeness in small and medium-sized enterprises
  AutorzyRafał KUSA, Agnieszka PESZKO
  ŹródłoKnowledge – economy – society : challenges for contemporary economies – global, regional, network and organizational perspective / eds. Jacek Kopeć, Bogusz Mikuła. — Toruń : TNOiK „Dom Organizatora”, 2019. — S. 281–289
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
14
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułEntrepreneurial orientation: is it subjective belief, or objective behaviour, or both?
  AutorzyMateusz CODOGNI, Joanna DUDA, Rafał KUSA
  ŹródłoFunctioning and development of enterprises [Dokument elektroniczny] : contemporary challenges / ed. by Jerzy Duda, Iwona Skalna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — S. 9–17
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [książka, 2023]
 • TytułEntrepreneurship, innovation, and crisis : SME responses to the COVID-19 pandemic
  Autorzyed. by Joanna DUDA, Rafał KUSA
  DetailsNew York ; London : Routledge : Taylor & Francis, cop. 2023. — XVI, 180 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4324/9781003279891

16
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułExternal cooperation and entrepreneurial orientation in industrial clusters
  AutorzyRafał KUSA, Daniel Palacios Marques, Belén Ribeiro Navarrete
  ŹródłoEntrepreneurship and Regional Development. — 2019 vol. 31 iss. 1-2: Clustering and innovation : firm-level strategizing and policy, s. 119-132
 • keywords: industrial cluster, interorganizational cooperation, entrepreneurial orientation, organizational entrepreneurship, external cooperation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/08985626.2018.1537151

18
19
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułFunkcja społeczna a rozwój przedsiębiorstwa
  AutorzyRafał KUSA
  ŹródłoDeterminanty potencjału rozwojowego organizacji / pod red. Adama Stabryły i Krzysztofa Woźniaka ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : Mfiles.pl, 2012. — S. 59–70
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2022]
 • TytułIdentifying internationalisation profiles of social entrepreneurs utilising multidimensional statistical analysis
  AutorzyRafał KUSA, Katarzyna Dębkowska
  ŹródłoJournal of Social Entrepreneurship. — 2022 vol. 13 iss. 1, s. 29–50
 • keywords: cluster analysis, internationalisation, multi-dimensional correspondence analysis, social enterprises

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/19420676.2020.1751246

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2022]
 • TytułIdentifying the determinants of vacuum tube high-speed train development with technology roadmapping – a study from Poland
  AutorzyJoanna DUDA, Rafał KUSA, Rafał RUMIN, Marcin SUDER, Jerzy FELIKS
  ŹródłoEuropean Planning Studies. — 2022 vol. 30 iss. 2, s. 405-424
 • keywords: hyperloop, vacuum tube high speed train, technology roadmapping, transport infrastructure, interdisciplinary studies

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/09654313.2021.1965098

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2023]
 • TytułImpact of greening on performance in the hospitality industry: moderating effect of flexibility and inter-organizational cooperation
  AutorzyRafał KUSA, Marcin SUDER, Joanna DUDA
  ŹródłoTechnological Forecasting and Social Change. — 2023 vol. 190 art. no. 122423, s. 1–14
 • keywords: SEM, performance, flexibility, interorganizational cooperation, hospitality industry, greening

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.techfore.2023.122423

25
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułInnowacyjność małopolskich biur podróży
  AutorzyRafał KUSA
  ŹródłoPrzedsiębiorczość w gospodarce turystycznej opartej na wiedzy / pod red. Małgorzaty Bednarczyk. — Kraków : Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. — S. 146–152
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: