Wykaz publikacji wybranego autora

Rafał Kusa, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzokpg, Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9819-897X

ResearcherID: C-5746-2017

Scopus: brak

PBN: 913561

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 55, z ogólnej liczby 58 publikacji Autora


1
 • Adjusting entrepreneurial orientation for researching micro and small travel agencies and tour operators
2
 • Analiza łańcucha dostaw produktu turystycznego
3
 • A preliminary analyse of social entrepreneurship in Poland
4
 • Bariery rozwoju małopolskich biur podróży
5
 • Biura podróży a gospodarka turystyczna regionu
6
 • Ćwiczenia z podstaw zarządzania organizacjami
7
 • Ćwiczenia z zarządzania organizacjami
8
 • Entrepreneurial orientation in high-tech and low-tech SMEs in Malopolska region
9
 • External cooperation and entrepreneurial orientation in industrial clusters
10
 • Funkcja społeczna a rozwój przedsiębiorstwa
11
 • Innowacyjność małopolskich biur podróży
12
 • Innowacyjność małych przedsiębiorstw usługowych
13
 • Internationalization of the entrepreneurial activity of social purpose organizations
14
 • Interorganisational collaboration as a dimension of entrepreneurial orientation of non-profit organisations
15
 • Interorganisational collaboration in view of the theory of entrepreneurship
16
 • Jakość jako instrument konkurowania przedsiębiorstw usługowych
17
 • Klastry jako stymulatory konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów turystycznych
18
 • Kompetencje kierownicze jako źródło przewagi konkurencyjnej w małych przedsiębiorstwach usługowych
19
 • Koncepcja badań konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych w Małopolsce
20
 • Koncepcja orientacji przedsiębiorczej w badaniach mikroprzedsiębiorstw
21
 • Krakowski klaster turystyczny – potencjał i warunki rozwoju
22
 • Measuring entrepreneurial orientation in the social context
23
 • Measuring entrepreneurial orientation in the social context
24
 • Metodyka badania wybranych aspektów konkurencyjności małych przedsiębiorstw usługowych
25
 • Metody identyfikacji składników potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw