Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Korbiel, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / mechanika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0783-6348

ResearcherID: brak

Scopus: 36650951900

PBN: 900894

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza parametrów smarnych łożyska hydrodynamicznego smarowanego wodą o wybranych parametrach technologicznychThe characteristics of lubricants of hydrodynamic bearings on selected technological water parameters / Tomasz KORBIEL, Jędrzej BLAUT, Arkadiusz Uliński // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2015 R. 74 z. 4, s. 36–39. — Bibliogr. s. 39, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: diagnostyka łożysk ślizgowych, łożyska smarowane wodą

  keywords: sleve bearings diagnistic, water lubricated bearings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Diagnostyka wibroakustyczna urządzeńVibroacoustics diagnosis of equipment / Grzegorz Peruń, Bogusław Łazarz, Tomasz KORBIEL // Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe ; ISSN 1730-0703. — 2015 nr 4, s. 30–33. — Bibliogr. s. 33, Summ.. — T. Korbiel - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • keywords: diagnostics, vibroacoustics, combustion engine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Modernizacja wiertnicy małośrednicowej do pracy w technologii iniekcji strumieniowej jet groutingModernization of the small diameter drilling rig to operate in the jet grouting technology / Tomasz KORBIEL, Grzegorz Cicirko, Grzegorz Peruń // Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe ; ISSN 1730-0703. — 2015 nr 4, s. 26–29. — Bibliogr. s. 29, Summ.. — T. Korbiel - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • keywords: soil stabilization, jet grouting, drilling rig

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Monitorowanie stanu technicznego konstrukcji szybu górniczego podczas prac uszczelniających[The monitoring of technical condition of the mine shaft construction during sealing operations] / T. KORBIEL // W: Nauka w technice, środowisku, medycynie i sporcie : I międzynarodowa konferencja naukowa ; Problemy naukowo-techniczne w wyczynowym sporcie żeglarskim : XI ogólnopolska konferencja : 6–16 maja 2015, Włochy, Palermo – Civitavecchia / red. nauk. Jerzy Wiciak. — [Polska : s. n.], 2015. — ISBN: 978-83-61402-36-7. — S. 45–46

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Pochyłomierz grawitacyjny do maszyn górniczych[Gravity inclinometer for mining machinery] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Tomasz KORBIEL. — Int.Cl.: G01C 9/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 218862 B1 ; Udziel. 2014-06-11 ; Opubl. 2015-02-27. — Zgłosz. nr P.396620 z dn. 2011-10-13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL218862B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Sprzęgło tarczowe sztywne z nastawnym kątem środkowym między łączonymi wałami oraz urządzenie do nastawy obciążenia skrętnego w układzie mocy krążącej zawierającym takie sprzęgło[Rigid disc coupling with adjustable central angle between the joined shafts and the device for setting the torsional load in the power circulating system containing such a coupling] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Wróbel Jakub, KORBIEL Tomasz. — Int.Cl.: G01M 13/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 405716 A1 ; Opubl. 2015-04-07. — Zgłosz. nr P.405716 z dn. 2013-10-21 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 9, s. 36. — Błędnie podano nazwisko: Korbel Tomasz. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL405716A1.pdf

 • słowa kluczowe: sprzęgło nastawne, osiowe sprzęgło podatne, układ mocy krążącej

  keywords: adjustable clutch, circulating power system, axial flexible coupling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: