Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Korbiel, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / mechanika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0783-6348

ResearcherID: brak

Scopus: 36650951900

PBN: 900894

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Akcelerometry iMEMS w diagnostyce pomp wielotłoczkowych[Accelerometers iMEMS in the multipiston pumps diagnostics] / Tomasz KORBIEL, Damian Kwapisz // W: WibroTech 2008 : XIV konferencja naukowa Wibroakustyki i wibrotechniki ; IX ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych : Kraków 20–21 listopad 2008 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki [et al.]. — [Kraków : s. n.], [2008] + CD-ROM. — S. 105–106

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Eksploatacja pomp wielotłoczkowych w oparciu o analizę trajektorii fazowych[Exploitation criterion of multipiston pumps base on phase trajectories analysis] / Tomasz KORBIEL, Jerzy STOJEK // W: ISTSD'08 : VII international technical systems degradation seminar : Liptovský Mikuláš, 26–29 March 2008 / Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering Warsaw University of Technology, [et al.]. — [Žilina : Žilinská Univerzita], [2008]. — S. [72–74]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Eksploatacja zbrojenia szybu górniczego w oparciu o globalny współczynnik tłumieniaMaintenance of mining shaft reinforcement based on global damping coefficient / Wojciech BATKO, Tomasz KORBIEL // Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne ; ISSN 1507-2711. — 2008 nr 1, s. 44–48. — Bibliogr. s. 48. — tekst: http://www-1ein-1org-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/sites/default/files/2008-01-09.pdf

 • słowa kluczowe: analiza sygnałów, dekrement tłumienia, dekompozycja falkowa

  keywords: signal analysis, attenuation decrement, wavelet decomposition

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ocena stanu technicznego przekładni planetarnych z zastosowaniem algorytmów analizy rzędów[Evaluation of the planetary gears technical condition with the application of the order analysis algorithms] / Tomasz KORBIEL, Dominik Mirocha // W: WibroTech 2008 : XIV konferencja naukowa Wibroakustyki i wibrotechniki ; IX ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych : Kraków 20–21 listopad 2008 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki [et al.]. — [Kraków : s. n.], [2008] + CD-ROM. — S. 107–108

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • System diagnostyki turbozespołu w środowisku LabVIEW[Power turbine diagnosis system in LabVIEW environment] / Tomasz KORBIEL, Krzysztof Niemiec // Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych ; ISSN 1734-056X. — Tytuł poprz.: Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych. — 2008 R. 5 nr 1, s. 20, 22, 24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • System monitoringu turbozespołu TP6 z zastosowaniem nowoczesnych metod pomiarowychMonitoring system for power turbine TP6 with use of new measurements method / Tomasz KORBIEL, Krzysztof Niemiec // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2008 nr 14, s. 59–64. — Bibliogr. s. 64, Streszcz., Summ.. — Publikacje laureatów IX edycji konkursu „Diamenty AGH” / pod red. Leszka Kurcza i Andrzeja Gołdasza. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Transformata Fouriera w nieliniowych skalach czasu[Fourier Transform in nonlinear time scale] / Tomasz KORBIEL // W: ISTSD'08 : VII international technical systems degradation seminar : Liptovský Mikuláš, 26–29 March 2008 / Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering Warsaw University of Technology, [et al.]. — [Žilina : Žilinská Univerzita], [2008]. — S. 70–71

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wykorzystanie analizy trajektorii fazowych w diagnostyce zmiany ciśnienia tłoczenia pompy wielotłoczkowej[Using the analysis of phase trajectories in the diagnostics of the multiopiston pumps pumping pressure alternation] / Tomasz KORBIEL, Jerzy STOJEK // W: WibroTech 2008 : XIV konferencja naukowa Wibroakustyki i wibrotechniki ; IX ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych : Kraków 20–21 listopad 2008 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki [et al.]. — [Kraków : s. n.], [2008] + CD-ROM. — S. 109–110

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: