Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Korbiel, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / mechanika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0783-6348

ResearcherID: brak

Scopus: 36650951900

PBN: 900894

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Miernik siły rozciągającej śrubę o wysokiej wytrzymałości[Meter of force, which extends high-resistance screw] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KORBIEL Tomasz, BATKO Wojciech. — Int.Cl.: G01L 1/14\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 378847 A1 ; Opubl. 2007-08-06. — Zgłosz. nr P.378847 z dn. 2006-01-30 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2007  nr 16, s. 22. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL378847A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Miernik siły rozciągającej śrubę o wysokiej wytrzymałości[Meter of force, which extends high-resistance screw] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Tomasz KORBIEL, Wojciech BATKO. — Int.Cl.: G01L 1/14\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 207938 B1 ; Udziel. 2010-10-15 ; Opubl. 2011-02-28. — Zgłosz. nr P.378847 z dn. 2006-01-30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL207938B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Pochyłomierz grawitacyjny do maszyn górniczych[Gravity inclinometer for mining machinery] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KORBIEL Tomasz. — Int.Cl.: G01C 9/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 396620 A1 ; Opubl. 2013-04-15. — Zgłosz. nr P.396620 z dn. 2011-10-13 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 8, s. 36. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL396620A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Pochyłomierz grawitacyjny do maszyn górniczych[Gravity inclinometer for mining machinery] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Tomasz KORBIEL. — Int.Cl.: G01C 9/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 218862 B1 ; Udziel. 2014-06-11 ; Opubl. 2015-02-27. — Zgłosz. nr P.396620 z dn. 2011-10-13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL218862B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Sposób oceny poziomu ekspozycji na hałas i wskaźnik poziomu ekspozycji na hałas[A method of assessment noise exposure level and indicator of noise exposure level] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KORBIEL Tomasz, BATKO Wojciech, PAWLIK Paweł, BARAŃSKI Robert, STĘPIEŃ Bartłomiej, BLAUT Jędrzej. — Int.Cl.: G01H 17/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 417257 A1 ; Opubl. 2017-11-20. — Zgłosz. nr P.417257 z dn. 2016-05-19 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 24, s. 35-36. — Błędnie nie podano nazwiska: Barański Robert. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL417257A1.pdf

 • słowa kluczowe: drgania mechaniczne, monitoring akustyczny, zagrożenie hałasem, wskaźnik poziomu ekspozycji na hałas, ekspozycja na hałas

  keywords: mechanical vibrations, acoustic monitoring, noise hazard, indicator of noise exposure level, noise exposure

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Sposób oceny poziomu ekspozycji na hałas i wskaźnik poziomu ekspozycji na hałas[A method of assessment noise exposure level and indicator of noise exposure level] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Tomasz KORBIEL, Wojciech BATKO, Paweł PAWLIK, Bartłomiej STĘPIEŃ, Jędrzej BLAUT, Robert BARAŃSKI. — Int.Cl.: G01H 17/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 233900 B1 ; Udziel. 2019-08-20 ; Opubl. 2019-12-31. — Zgłosz. nr P.417257 z dn. 2016-05-19. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL233900B1.pdf

 • słowa kluczowe: drgania mechaniczne, monitoring akustyczny, zagrożenie hałasem, wskaźnik poziomu ekspozycji na hałas, ekspozycja na hałas

  keywords: mechanical vibrations, acoustic monitoring, noise hazard, indicator of noise exposure level, noise exposure

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Sposób pomiaru przemieszczeń oraz przyrząd do pomiaru przemieszczeń[Method for measuring dislocations and the device for measuring dislocations] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KORBIEL Tomasz, ŹRÓBEK Michał. — Int.Cl.: G01B 5/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 424930 A1 ; Opubl. 2019-09-23. — Zgłosz. nr P.424930 z dn. 2018-03-19 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2019  nr 20, s. 44. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL424930A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Sposób stabilizowania naprężeń konstrukcji metalowych[A method for stabilizing stresses in the metal construction] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KORBIEL Tomasz, Szeliga Marcin, Wojtala Tomasz, Górka Rafał. — Int.Cl.: B06B 1/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 398961 A1 ; Opubl. 2013-10-28. — Zgłosz. nr P.398961 z dn. 2012-04-24 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 22, s. 10-11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL398961A1.pdf

 • słowa kluczowe: metoda wibracyjna, odprężanie wibracyjne, stabilizowanie konstrukcji

  keywords: vibration method, vibratory stress relief, stabilizing construction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Sposób stabilizowania naprężeń konstrukcji metalowych[A method for stabilizing stresses in the metal construction] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Tomasz KORBIEL, Marcin Szeliga, Tomasz Wojtala, Rafał Górka. — Int.Cl.: B06B 1/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 221147 B1 ; Udziel. 2015-03-09 ; Opubl. 2016-02-29. — Zgłosz. nr P.398961 z dn. 2012-04-24. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL221147B1.pdf

 • słowa kluczowe: metoda wibracyjna, odprężanie wibracyjne, stabilizowanie konstrukcji

  keywords: vibration method, vibratory stress relief, stabilizing construction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Sprzęgło tarczowe sztywne z nastawnym kątem środkowym między łączonymi wałami oraz urządzenie do nastawy obciążenia skrętnego w układzie mocy krążącej zawierającym takie sprzęgło[Rigid disc coupling with adjustable central angle between the joined shafts and the device for setting the torsional load in the power circulating system containing such a coupling] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Wróbel Jakub, KORBIEL Tomasz. — Int.Cl.: G01M 13/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 405716 A1 ; Opubl. 2015-04-07. — Zgłosz. nr P.405716 z dn. 2013-10-21 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 9, s. 36. — Błędnie podano nazwisko: Korbel Tomasz. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL405716A1.pdf

 • słowa kluczowe: sprzęgło nastawne, osiowe sprzęgło podatne, układ mocy krążącej

  keywords: adjustable clutch, circulating power system, axial flexible coupling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Sprzęgło tarczowe sztywne z nastawnym kątem środkowym między łączonymi wałami oraz urządzenie do nastawy obciążenia skrętnego w układzie mocy krążącej zawierającym takie sprzęgło[Rigid disc coupling with adjustable central angle between the joined shafts and the device for setting the torsional load in the power circulating system containing such a coupling] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jakub Wróbel, Tomasz KORBIEL. — Int.Cl.: G01M 13/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 225241 B1 ; Udziel. 2016-08-25 ; Opubl. 2017-03-31. — Zgłosz. nr P.405716 z dn. 2013-10-21. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL225241B1.pdf

 • słowa kluczowe: sprzęgło nastawne, osiowe sprzęgło podatne, układ mocy krążącej

  keywords: adjustable clutch, circulating power system, axial flexible coupling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Stanowisko do stabilizowania naprężeń konstrukcji metalowych metodą wibracyjną[Stand to stabilize the stress metal construction using vibration method] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KORBIEL Tomasz, Szeliga Marcin, Wojtala Tomasz, Górka Rafał. — Int.Cl.: B06B 1/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 398960 A1 ; Opubl. 2013-10-28. — Zgłosz. nr P.398960 z dn. 2012-04-24 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 22, s. 10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL398960A1.pdf

 • słowa kluczowe: metoda wibracyjna, odprężanie wibracyjne, stabilizowanie konstrukcji

  keywords: vibration method, vibratory stress relief, stabilizing construction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Stanowisko do stabilizowania naprężeń konstrukcji metalowych metodą wibracyjną[Stand to stabilize the stress metal construction using vibration method] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Tomasz KORBIEL, Marcin Szeliga, Tomasz Wojtala, Rafał Górka. — Int.Cl.: B06B 1/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 221148 B1 ; Udziel. 2015-03-05 ; Opubl. 2016-02-29. — Zgłosz. nr P.398960 z dn. 2012-04-24. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL221148B1.pdf

 • słowa kluczowe: metoda wibracyjna, odprężanie wibracyjne, stabilizowanie konstrukcji

  keywords: vibration method, vibratory stress relief, stabilizing construction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Stykowa głowica do pomiaru właściwości i naprężeń mechanicznych w elementach z materiałów ferromagnetycznych[Contact head for the measurement of properties and mechanical stresses in the elements made of ferromagnetic material] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KORBIEL Tomasz, BATKO Wojciech. — Int.Cl.: G01N 27/87\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 378088 A1 ; Opubl. 2007-05-28. — Zgłosz. nr P.378088 z dn. 2005-11-18 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2007  nr 11, s. 14. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL378088A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: