Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Barszcz, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-krm, Katedra Robotyki i Mechatroniki


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1656-4930 orcid iD

ResearcherID: HHS-2538-2022

Scopus: 25521161400

PBN: 5e709208878c28a04738eece

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 293 publikacji Autora


1
 • Blok ograniczeń termicznych turbiny w systemie monitoringu i diagnostyki AIDA II[Turbine thermal stress limiter in monitoring and diagnostic system AIDA II] / Mariusz Banaszkiewicz, Tomasz BARSZCZ // Zeszyty Naukowe / Politechnika Opolska ; ISSN 1429-6055 ; nr 280. Seria Elektryka ; ISSN 1429-1533. — 2002 z. 51, s. 29–36. — Bibliogr. s. 36, Streszcz., Abstr., Rez.. — Brak afiliacji AGH. — GRE 2002 : VIII forum energetyków : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, T. 1. — Opole : Oficyna Wydawnicza Politechnika Opolska, 2002. — ISBN 8388492047

 • słowa kluczowe: AIDA II, blok ograniczeń termicznych, turbina reakcyjna, struktura BOTT

  keywords: AIDA II, thermal restriction unit, concerning turbine, BOTT structure

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Comparison of vibration signal separation techniques for rotating machinery / Adam JABŁOŃSKI, Tomasz BARSZCZ, Jerome Antoni // W: Acoustical and vibratory surveillance methods and diagnostic techniques : 6\textsuperscript{th} international conference : Compiegne, France, October 25–26, 2011 / Université de Technologie, Compiègne. — [Compiegnè : UTC], [2011]. — Opis wg okł.. — S. [86]. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Condition monitoring of a wind turbine gearbox using the empirical mode decomposition method and outlier analysis / I. Antoniadou, G. Manson, N. Dervilis, T. BARSZCZ, W. STASZEWSKI, K. Worden // W: Structural health monitoring 2012 : Dresden, Germany, July 3–6, 2012. Vol. 2, Proceedings of the sixth European workshop / ed. Christian Boller. — Berlin : DGZfP e. V., [2012]. — ISBN: 978-3-940283-41-2. — S. 1316–1323. — Bibliogr. s. 1322–1323. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Determination of sampling frequency for rational transmission ratios / JABŁOŃSKI Adam, BARSZCZ Tomasz // W: Timetable of smart diagnostics of structure 2011 : structural, health, monitoring : Krakow, Poland, 14–15 November 2011. — [Krakow : AGH], [2011]. — S. 26. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Extraction of second order cyclostationary vibration components: the time-frequency approach / Jacek URBANEK, Jerome Antoni, Tomasz BARSZCZ // W: Acoustical and vibratory surveillance methods and diagnostic techniques : 6\textsuperscript{th} international conference : Compiegne, France, October 25–26, 2011 / Université de Technologie, Compiègne. — [Compiegnè : UTC], [2011]. — Opis wg okł.. — S. [25]. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Instantaneous tooth cyclic power – a tool for diagnosis of planetary gearbox / BARSZCZ Tomasz, JABŁOŃSKI Adam // W: Timetable of smart diagnostics of structure 2011 : structural, health, monitoring : Krakow, Poland, 14–15 November 2011. — [Krakow : AGH], [2011]. — S. 27. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Moduł cieplny, fundament i regulacja w systemie AIDA II[Efficiency, foundation and control system modules in AIDA II system] / Tomasz BARSZCZ, Tadeusz UHL, Aleksander Malec // W: PIRE 2000 : Problemy i Innowacje w Remontach Energetycznych : III konferencja naukowo-techniczna : Szklarska Poręba 28 XI – 1 XII 2000. — Wrocław : Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Remontowej Energetyki, cop. 2000. — ISBN10: 83-909539-2-7. — S. 31–36. — Bibliogr. s. 36. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Moduł diagnostyki układów regulacji turbin parowych AIDA 955Stean turbines' control system monitoring module – AIDA 955 / Piotr Ordecki, Tomasz BARSZCZ // Zeszyty Naukowe / Politechnika Opolska ; ISSN 1429-6055 ; nr 280. Seria Elektryka ; ISSN 1429-1533. — 2002 z. 51, s. 557–565. — Streszcz., Abstr., Rez.. — T. Barszcz - brak afiliacji AGH. — GRE 2002 : VIII forum energetyków : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, T. 3. — Opole : Oficyna Wydawnicza Politechnika Opolska, 2002. — ISBN 8388492047

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Multifault cases analysis using modulation intensity distribution / Jacek URBANEK, Jerome Antoni, Tomasz BARSZCZ // W: Timetable of smart diagnostics of structure 2011 : structural, health, monitoring : Krakow, Poland, 14–15 November 2011. — [Krakow : AGH], [2011]. — S. 37. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • POPTYS – ALSTOM POWER plant optimization system / Tomasz BARSZCZ // W: COMPOWER 2000 : the second international scientific symposium on Technical economical an environmental aspects of combined cycle power plants : Gdańsk, Poland 23–24 November 2000. — [Gdańsk : s. n.], [2000]. — S. [1–5]. — Bibliogr. s. [5], Abstr.. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Robot, zwłaszcza do inspekcji pyłowych kotłów energetycznych[Robot, in particular for inspection of pulverized fuel power boilers] / PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna, Bełchatów; RIOT Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Nielepice; AMC TECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków ; wynalazca: Tomasz BURATOWSKI, Michał Gałkowski, Marek KALEMBA, Tomasz BARSZCZ. — Int.Cl.: B62D 55/104\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 241091 B1 ; Udziel. 2022-04-22 ; Opubl. 2022-08-01. — Zgłosz. nr P.431002 z dn. 2019-08-30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL241091B1.pdf

 • słowa kluczowe: robot, robot mobilny, inspekcja

  keywords: robot, mobile robot, inspection

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Robot, zwłaszcza do inspekcji pyłowych kotłów energetycznych[Robot, in particular for inspection of pulverized fuel power boilers] / PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna, Bełchatów; RIOT Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Nielepice; AMC TECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków ; wynalazca: BURATOWSKI Tomasz, Gałkowski Michał, KALEMBA Marek, BARSZCZ Tomasz. — Int.Cl.: B62D 55/104\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 431002 A1 ; Opubl. 2021-03-08. — Zgłosz. nr P.431002 z dn. 2019-08-30 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2021  nr 5, s. 14. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL431002A1.pdf

 • słowa kluczowe: robot, robot mobilny, inspekcja

  keywords: robot, mobile robot, inspection

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Selected applications of modern diagnostics techniques in ALSTOM POWER / Tomasz BARSZCZ, Tadeusz UHL, Tomasz Rumak // W: COMPOWER 2000 : the second international scientific symposium on Technical economical an environmental aspects of combined cycle power plants : Gdańsk, Poland 23–24 November 2000. — [Gdańsk : s. n.], [2000]. — S. [1–8]. — Bibliogr. s. [8], Abstr.. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Specjalizowany manipulator hybrydowy, zwłaszcza do inspekcji metodą badań nieniszczących dla platform mobilnych[Specialized hybrid manipulator, especially for inspection by non-destructive testing for mobile platforms] / AMC TECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków ; wynalazca: Tomasz BARSZCZ, Tomasz BURATOWSKI. — Int.Cl.: B25J 5/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 438605 A1 ; Opubl. 2023-01-30. — Zgłosz. nr P.438605 z dn. 2021-07-28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL438605A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • System i sposób dynamicznego pomiaru elementów infrastruktury kolejowej[System and method for dynamic measurement of the railway infrastructure elements] / PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, Warszawa ; wynalazca: Świniarska Ewa, Leszczewicz Zbigniew, Warda Agnieszka, UHL Tadeusz, MIKRUT Sławomir, PYKA Krystian, TOKARCZYK Regina, BARSZCZ Tomasz, KOHUT Piotr, SZWEDO Mariusz. — Int.Cl.: B61K 9/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 406246 A1 ; Opubl. 2015-06-08. — Zgłosz. nr P.406246 z dn. 2013-11-26 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 12, s. 13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL406246A1.pdf

 • słowa kluczowe: skaning laserowy, fotogrametria, skrajnia kolejowa, skaning mobilny, infrastruktura kolejowa, pomiar dynamiczny

  keywords: laser scanning, photogrammetry, dynamic measurement, mobile scanning, clearance gauge, rail infrastructure

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • System i sposób pomiaru oraz analizy elementów skrajni linii kolejowej[System and method for measurement and analysis of the railway line clearance gauge elements] / PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, Warszawa ; wynalazca: Świniarska Ewa, Leszczewicz Zbigniew, Warda Agnieszka, UHL Tadeusz, MIKRUT Sławomir, PYKA Krystian, TOKARCZYK Regina, BARSZCZ Tomasz, KOHUT Piotr, SITKOWSKI Tomasz. — Int.Cl.: B61K 9/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 406247 A1 ; Opubl. 2015-06-08. — Zgłosz. nr P.406247 z dn. 2013-11-26 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 12, s. 13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL406247A1.pdf

 • słowa kluczowe: skaning laserowy, baza danych, fotogrametria, skrajnia kolejowa, geometria toru, kodowanie linii kolejowej

  keywords: laser scanning, data base, photogrammetry, clearance gauge, geometry of the track, railway codification

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • System i sposób pomiaru oraz analizy elementów skrajni linii kolejowej[System and method for measurement and analysis of the railway line clearance gauge elements] / PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, Warszawa ; wynalazca: Ewa Świniarska, Zbigniew Leszczewicz, Agnieszka Warda, Tadeusz UHL, Sławomir MIKRUT, Krystian PYKA, Regina TOKARCZYK, Tomasz BARSZCZ, Piotr KOHUT, Tomasz SITKOWSKI. — Int.Cl.: B61K 9/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 225590 B1 ; Udziel. 2016-11-22 ; Opubl. 2017-04-28. — Zgłosz. nr P.406247 z dn. 2013-11-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL225590B1.pdf

 • słowa kluczowe: skaning laserowy, baza danych, fotogrametria, skrajnia kolejowa, geometria toru, kodowanie linii kolejowej

  keywords: laser scanning, data base, photogrammetry, clearance gauge, geometry of the track, railway codification

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wind turbine main bearing diagnosis – a proposal of data processing and decision making procedure under non stationary load condition / Radosław Zimroz, Walter Bartelmus, Tomasz BARSZCZ // W: Timetable of smart diagnostics of structure 2011 : structural, health, monitoring : Krakow, Poland, 14–15 November 2011. — [Krakow : AGH], [2011]. — S. 26. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wsparcie utrzymania ruchu maszyn pomocniczych na bazie systemu VIBex oraz usług diagnostycznych[Support for maintenance of auxiliary machinery based on system VIBex and diagnostic services] / Tomasz BARSZCZ // Napędy i Sterowanie ; ISSN 1507-7764. — 2007 R. 9 nr 7/8, s. 140–145. — Bibliogr. s. 145, Abstr.. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: