Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Stoch, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6971-3488

ResearcherID: A-4692-2018

Scopus: 56764583000

PBN: 900623

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 43, z ogólnej liczby 45 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • Tytuł3D Movement analysis on the terrain surface above a copper ore exploitation
  AutorzyRyszard HEJMANOWSKI, Agnieszka MALINOWSKA, Tomasz STOCH, Marek Warchala
  ŹródłoDas Markscheidewesen. — 2008 Jg. 115 Nr. 3, s. 21–25
2
 • [referat, 2010]
 • Tytuł3D survey of terrain surface deformation in the area of underground copper mining
  AutorzyR. HEJMANOWSKI, A. MALINOWSKA, T. STOCH, G. Patykowski, W. Skobliński
  ŹródłoProceedings of the XIV international congress of the International Society for Mine Surveying [Dokument elektroniczny] : 20–24 September 2010, Sun City, South Africa. — S. l. : Beta Products cc, [2010]. — S. [1–6]
3
 • [referat, 2009]
 • TytułAbbaubedingte Bodenbewegungen und deren Beobachtung in GPS-Netzen
  AutorzyRyszard HEJMANOWSKI, Tomasz STOCH, Agnieszka MALINOWSKA, Marek Warchala
  Źródło10. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie : 7. und 8. Mai 2009, Freiberg / Hrsg. A. Sroka. — Essen : VGE Verlag GmbH, cop. 2009. — S. 326–331
4
 • [referat w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAktualizacja rzeźby terenu górniczego oparta na pomiarach GPS-RTK
  AutorzyRyszard HEJMANOWSKI, Paweł SOPATA, Tomasz STOCH, Artur WÓJCIK
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2012 t. 68 nr 8, s. 154–159
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAn analysis of the interaction during simultaneous use of copper ore and salt deposits in the LGOM mines with regard to displacement and deformation of rock mass
  AutorzyEdward POPIOŁEK, Zdzisław Kłeczek, Zygmunt NIEDOJADŁO, Ryszard HEJMANOWSKI, Wojciech Skobliński, Paweł SOPATA, Tomasz STOCH, Artur WÓJCIK
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2015 vol. 60 no. 2, s. 535–548. — tekst: http://journals.pan.pl/Content/93888/PDF/10267-Volume60_Issue2-07_paper.pdf?handler=pdf
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułBadania rozkładów odkształceń poziomych w rozetach pomiarowych
  AutorzyTomasz STOCH, Janusz OSTROWSKI, Zygmunt NIEDOJADŁO, Paweł SOPATA, Marcin Skobel
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 8, s. 165–170
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułDokładność Numerycznego Modelu Terenu tworzonego w oparciu o satelitarny pomiar GPS
  AutorzyZygmunt NIEDOJADŁO, Paweł SOPATA, Tomasz STOCH, Wojciech Kołtyś, Michał Niemczyk
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 8, s. 137–141
8
 • [referat, 2012]
 • TytułDokładność wyznaczania wartości wskaźników deformacji na punktach przestrzennej sieci obserwacyjnej z wykorzystaniem pomiaru GPS-RTK
  AutorzyTomasz STOCH
  ŹródłoXV Warsztaty Górnicze z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” [Dokument elektroniczny] : Czarna k. Ustrzyk Dolnych–Bóbrka, 4–6 czerwca 2012 : materiały konferencji naukowej / red. nauk. Elżbieta Pilecka. — Kraków : WARSZTATY, cop. 2912. — S. 401–411
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułDokładność wyznaczania wartości wskaźników deformacji na punktach przestrzennej sieci obserwacyjnej z wykorzystaniem pomiaru GPS-RTK
  AutorzyTomasz STOCH
  ŹródłoBezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie. — 2012 nr 8, s. 8–12
10
 • [referat, 2006]
 • TytułEignung des vorhandenen Nivellementnetzes auf dem Gebiet des Oberschlesischen Steinkohlenreviers sowie der GPS-Technik zum Anschluss der Messungen von residualen Deformationen in der Umgebung der stillgelegten Bergwerke
  AutorzyZygmunt NIEDOJADŁO, Andrzej KWINTA, Tomasz STOCH
  Źródło6. Altbergbau-Kolloquium : 09.  bis 11.  November 2006, Aachen / Alsdorf / Hrsg. G. Meier [et al.]. — Essen : VGE Verlag GmbH, cop. 2006. — S. 238–256
11
 • [referat, 2000]
 • TytułExperience in the application of modern methods of geodetic measurements to the description of vector field of relocations of points over mining exploitation
  AutorzyTomasz STOCH, Artur WÓJCIK
  Źródło11textsuperscript{th} international congress of the International Society for Mine Surveying : Cracow, September 2000, Vol. 2 / ISM. Polski Komitet [et al.]. — Katowice : Zarząd Główny SITG, [2000]. — S. 353–359
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułFunkcje aproksymujące przeciętny przebieg wskaźników deformacji dla wyznaczania parametrów rozproszenia losowego pogórniczych przemieszczeń i deformacji powierzchni terenu
  AutorzyTomasz STOCH, Zygmunt NIEDOJADŁO, Paweł SOPATA, Szczepan Moskała
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 8, s. 113–123
13
 • [referat, 2013]
 • TytułHorizontal displacements in view of emph {a priori} and emph {a posteriori} modeling
  AutorzyJanusz JURA, Zygmunt NIEDOJADŁO, Tomasz STOCH
  ŹródłoXV international ISM congress 2013 (International Society for Mine Surveying) ; Energie und Rohstoffe 2013 ifm & DMV [Dokumenty elektroniczne] : Eurogress Aacher in conjunction with the German Mine Surveyor Association (Deutscher Markscheder – Verein e. V. – DMV : September 16–20, Aachen : proceedings volumes, 1 and 2. — [Germany : s. n.], [2013]. — S. 791–804
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułLand surface subsidence due to mining-induced tremors in the Upper Silesian Coal Basin (Poland) : case study
  AutorzyPaweł SOPATA, Tomasz STOCH, Artur WÓJCIK, Dawid MROCHEŃ
  ŹródłoRemote Sensing [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2020 vol. 12 iss. 23 art. no. 3923, s. 1–17. — tekst: https://www.mdpi.com/2072-4292/12/23/3923/pdf
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułLokalne zmiany wektorów przemieszczenia w czasie nad eksploatacją górniczą
  AutorzyZygmunt NIEDOJADŁO, Paweł SOPATA, Tomasz STOCH, Artur WÓJCIK, Dawid MROCHEŃ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2019 t. 75 nr 1, s. 40–45. — tekst: http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/pobierz/mag-1154-pdf.html
16
 • [referat, 2004]
 • TytułLosowość procesu deformacji a rozwój pola eksploatacji
  AutorzyTomasz STOCH
  ŹródłoOchrona środowiska na terenach górniczych : V konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 2–4 czerwca 2004 r. / Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Główna Komisja Miernictwa Górniczego [etc.]. — Katowice : ZG SIiTG, 2004. — S. 387–397
17
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułMapa dynamiczna miasta Polkowice – projekt nowoczesnych pomiarów deformacji ZG „Rudna”
  AutorzyRyszard HEJMANOWSKI, Agnieszka MALINOWSKA, Tomasz STOCH, Marek Warchala
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1752. Górnictwo. — 2007 z. 278, s. 141–154
18
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułMetody geodezyjne w przestrzennym opisie deformacji na terenach górniczych
  AutorzyTomasz STOCH
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2010 t. 66 nr 10, s. 134–140
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułMining hazards analysis with simultaneous minig copper ores and salt deposits in LGOM (Legnica-Głogów Copper Belt) mines with regard to dynamic influences
  AutorzyZdzisław Kłeczek, Zygmunt NIEDOJADŁO, Edward POPIOŁEK, Wojciech Skobliński, Paweł SOPATA, Tomasz STOCH, Artur WÓJCIK, Dagmara ZELJAŚ
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2016 vol. 61 no. 3, s. 553–570. — tekst: http://journals.pan.pl/Content/105532/PDF/10267-Volume61_Issue3-08_paper.pdf?handler=pdf
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułModelowanie przemieszczeń poziomych w teorii Knothego-Budryka dla warunków LGOM
  AutorzyZygmunt NIEDOJADŁO, Janusz JURA, Tomasz STOCH, Karolina MATWIJ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 8, s. 157–164
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułMożliwości wykorzystania pakietu „Statistica” do wyznaczania rozproszenia losowego wskaźników deformacji terenu badanych metodami geodezyjnymi
  AutorzyTomasz STOCH
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 1999 t. 5 z. 2, s. 259–271
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułMożliwości wykorzystania pogórniczych niecek obniżeniowych do oszacowania objętości pustek w zrobach poeksploatacyjnych
  AutorzyEdward POPIOŁEK, Zygmunt NIEDOJADŁO, Paweł SOPATA, Tomasz STOCH
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 8, s. 102–108
23
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułNew interpretation of GPS measurements results
  AutorzyRyszard HEJMANOWSKI, Agnieszka MALINOWSKA, Tomasz STOCH, Piotr Pluciński, Marek Warchała, Ryszard Kosior
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2008 t. 24 z. 3/1, s. 197–204
24
 • [referat, 2008]
 • TytułNew interpretation of GPS measurements results
  AutorzyRyszard HEJMANOWSKI, Agnieszka MALINOWSKA, Tomasz STOCH, Piotr Plucinski, Marek Warchala, Ryszard Kosior
  ŹródłoNew challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : abstracts of articles with congress framework programme. — [Poland : s. n.], [2008]. — S. 121
25
 • [referat w czasopiśmie, 2012]
 • TytułOcena możliwości wykorzystania InSAR do monitoringu deformacji wywołanych eksploatacją ściany 335 pokładu 209 kopalni ZG „Sobieski”
  AutorzyArtur KRAWCZYK, Paweł SOPATA, Tomasz STOCH
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2012 t. 68 nr 8, s. 204–208