Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Stoch, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6971-3488

ResearcherID: A-4692-2018

Scopus: 56764583000

PBN: 5e709208878c28a04738ee07

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 43, z ogólnej liczby 45 publikacji Autora


1
 • 3D Movement analysis on the terrain surface above a copper ore exploitation
2
 • 3D survey of terrain surface deformation in the area of underground copper mining
3
 • Abbaubedingte Bodenbewegungen und deren Beobachtung in GPS-Netzen
4
 • Aktualizacja rzeźby terenu górniczego oparta na pomiarach GPS-RTK
5
 • An analysis of the interaction during simultaneous use of copper ore and salt deposits in the LGOM mines with regard to displacement and deformation of rock mass
6
 • Badania rozkładów odkształceń poziomych w rozetach pomiarowych
7
 • Dokładność Numerycznego Modelu Terenu tworzonego w oparciu o satelitarny pomiar GPS
8
 • Dokładność wyznaczania wartości wskaźników deformacji na punktach przestrzennej sieci obserwacyjnej z wykorzystaniem pomiaru GPS-RTK
9
 • Dokładność wyznaczania wartości wskaźników deformacji na punktach przestrzennej sieci obserwacyjnej z wykorzystaniem pomiaru GPS-RTK
10
 • Eignung des vorhandenen Nivellementnetzes auf dem Gebiet des Oberschlesischen Steinkohlenreviers sowie der GPS-Technik zum Anschluss der Messungen von residualen Deformationen in der Umgebung der stillgelegten Bergwerke
11
 • Experience in the application of modern methods of geodetic measurements to the description of vector field of relocations of points over mining exploitation
12
 • Funkcje aproksymujące przeciętny przebieg wskaźników deformacji dla wyznaczania parametrów rozproszenia losowego pogórniczych przemieszczeń i deformacji powierzchni terenu
13
 • Horizontal displacements in view of \emph {a priori} and \emph {a posteriori} modeling
14
 • Land surface subsidence due to mining-induced tremors in the Upper Silesian Coal Basin (Poland)
15
 • Lokalne zmiany wektorów przemieszczenia w czasie nad eksploatacją górniczą
16
 • Losowość procesu deformacji a rozwój pola eksploatacji
17
 • Mapa dynamiczna miasta Polkowice – projekt nowoczesnych pomiarów deformacji ZG „Rudna”
18
 • Metody geodezyjne w przestrzennym opisie deformacji na terenach górniczych
19
 • Mining hazards analysis with simultaneous minig copper ores and salt deposits in LGOM (Legnica-Głogów Copper Belt) mines with regard to dynamic influences
20
 • Modelowanie przemieszczeń poziomych w teorii Knothego-Budryka dla warunków LGOM
21
 • Możliwości wykorzystania pakietu „Statistica” do wyznaczania rozproszenia losowego wskaźników deformacji terenu badanych metodami geodezyjnymi
22
 • Możliwości wykorzystania pogórniczych niecek obniżeniowych do oszacowania objętości pustek w zrobach poeksploatacyjnych
23
 • New interpretation of GPS measurements results
24
 • New interpretation of GPS measurements results
25
 • Ocena możliwości wykorzystania InSAR do monitoringu deformacji wywołanych eksploatacją ściany 335 pokładu 209 kopalni ZG „Sobieski”