Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Wróbel, dr inż.

emeryt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kftśip, Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 49, z ogólnej liczby 50 publikacji Autora


1
 • [referat w czasopiśmie, 2000]
 • TytułBadanie kształtu szybowej wieży wyciągowej
  AutorzyWładysław BOROWIEC, Janusz ŚMIAŁEK, Andrzej WRÓBEL
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2000 vol. 10, s. 28-1–28-6
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułCyfrowa dokumentacja fotogrametryczna murów Shunet el Zebib
  AutorzyMarta BOROWIEC, Adam BOROŃ, Józef JACHIMSKI, Andrzej WRÓBEL
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2002 t. 8 z. 2, s. 239–248
3
4
 • [referat, 2011]
 • TytułDystorsja obiektywów kamer termograficznych
  AutorzyA. WRÓBEL, Al. WRÓBEL, D. Kadłubowski
  ŹródłoTTP 2011 : IX konferencja krajowa Termografia i Termometria w Podczerwieni : Ustroń–Jaszowiec, 19–21 października 2011 r. / pod red. Bogusława Więcka. — Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, [2011]. — S. 67–68
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułDystorsja obiektywów kamer termograficznych
  AutorzyAndrzej WRÓBEL, Alina WRÓBEL, Dawid Kadłubowski
  ŹródłoPomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2011 vol. 57 nr 10, s. 1116–1119
6
 • [monografia, 2011]
 • TytułIlościowe określanie cieplnych właściwości przegród budowlanych z wykorzystaniem techniki termograficznej
  Autorzypod red. Aliny WRÓBEL ; autorzy monografii: Alina WRÓBEL, Andrzej WRÓBEL, Tomasz Kisilewicz, Łukasz ORTYL, Anita KWARTNIK-PRUC, Anna SZAFARCZYK, Tomasz OWERKO, Andrzej Rakoczy, Katarzyna Nowak
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 151, [1] s.
7
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułImpact of JPEG compression on trustworthiness of multispectral images used for identification of agricultural boundaries
  AutorzyKrystian PYKA, Józef JACHIMSKI, Natalia BOROWIEC, Urszula MARMOL, Andrzej WRÓBEL
  ŹródłoGeodesy, photogrammetry and monitoring of environment / Polish Academy of Sciences. — Kraków : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, cop. 2006. — S. 61–77
8
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułInfluence of compression on results of farmland classification in multispectral satellite images
  AutorzyMarta BOROWIEC, Natalia BOROWIEC, Andrzej WRÓBEL
  ŹródłoGeodesy, photogrammetry and monitoring of environment / Polish Academy of Sciences. — Kraków : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, cop. 2006. — S. 79–96
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułInformatyczny system udostępniania wyników cyfrowej inwentaryzacji fotogrametrycznej obiektów architektonicznych
  AutorzyAndrzej WRÓBEL, Adam BOROŃ, Marta BOROWIEC, Józef JACHIMSKI
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2002 t. 8 z. 2, s. 249–258
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułInwentaryzacja fotogrametryczna murów Shunet el Zebib w Egipcie
  AutorzyAdam BOROŃ, Marta BOROWIEC, Józef JACHIMSKI, Andrzej WRÓBEL
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2002 t. 8 z. 2, s. 221–237
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułInwentaryzacja rzeczywistych strat ciepła przez przegrody budynków z wykorzystaniem termografii
  AutorzyTomasz Kisilewicz, Alina WRÓBEL, Andrzej WRÓBEL
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2008 vol. 18a, s. 231–240
12
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułISO5725-2 standard application to verification of orthophoto-based impervious surface area and imperviousness factor determination
  AutorzyB. HEJMANOWSKA, W. DRZEWIECKI, A. WRÓBEL
  ŹródłoThe International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. — 2008 vol. 37 Pt. B4 Commisision 4, s. 1329–1334
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułKamera termograficzna jako narzędzie do ilościowego określania gęstości strumienia ciepła
  AutorzyAlina WRÓBEL, Andrzej WRÓBEL, Anita KWARTNIK=PRUC, Łukasz ORTYL
  ŹródłoPomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2009 vol. 55 nr 11, s. 938–941
14
 • [referat, 2009]
 • TytułKamera termograficzna jako narzędzie do ilościowego określania gęstości strumienia ciepła : [streszczenie]
  AutorzyAl. WRÓBEL, A. WRÓBEL, A. KWARTNIK=PRUC, Ł. ORTYL
  ŹródłoTTP 2009 : Termografia i Termometria w Podczerwieni : VIII konferencja krajowa : Ustroń – Jaszowiec, 22–24 października 2009 r. / pod red. Bogusława Więcka ; Politechnika Łódzka. Instytut Elektroniki, IEEE, SEP. — Łódź : PŁ IE, cop. 2009. — S. 99–100
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułKontrola termograficzna izolacyjności cieplnej nowo wzniesionych budynków mieszkalnych, Cz. 1
  AutorzyAlina WRÓBEL, Andrzej WRÓBEL
  ŹródłoInżynier Budownictwa : miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. — 2011 nr 2, s. 55–56, 58, 60
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułKontrola termograficzna izolacyjności cieplnej nowo wzniesionych budynków mieszkalnych, Cz. 2
  AutorzyAlina WRÓBEL, Andrzej WRÓBEL
  ŹródłoInżynier Budownictwa : miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. — 2011 nr 3, s. 54–56, 58
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułMetoda wytwarzania barwnych fotoplanów rozwinięć malowideł na powierzchniach kolebkowych z zastosowaniem kamery fotogrametrycznej i aparatów cyfrowych
  AutorzyAdam BOROŃ, Andrzej WRÓBEL, Rafał KOCIERZ
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2006 vol. 16, s. 87–96. — tekst: https://goo.gl/ZXBMJP
18
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułMetody fotogrametrii cyfrowej i skanowania laserowego w inwentaryzacji zabytków
  AutorzyAdam BOROŃ, Antoni RZONCA, Andrzej WRÓBEL
  ŹródłoRoczniki Geomatyki / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. — 2007 t. 5 z. 8 zesz. spec., s. 129–140
19
 • [książka, 2015]
 • TytułModern geodetic techniques in spatial measurement
  Autorzyed. Agnieszka Dawidowicz ; Michał Bednarczyk, Monika Biryło, Karol Dawidowicz, Volodymyr Hlotov, Kamil Kowalczyk, Anita KWARTNIK-PRUC, Renata Pelc-Mieczkowska, Zbigniew Siejka, Dariusz Tomaszewski, Andrzej WRÓBEL
  DetailsZagreb : Croatian Information Technology Society, GIS Forum, 2015. — 102 s.
20
 • [referat, 2015]
 • TytułMożliwości wykorzystania archiwalnych zdjęć lotniczych do określania sposobu użytkowania gruntu
  AutorzyAnita KWARTNIK-PRUC, Andrzej WRÓBEL
  ŹródłoVI Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki” [Dokument elektroniczny] : Kamionka, 10–12 czerwca 2015 r. : streszczenia referatów / Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie. — Rzeszów : WSI-E, [2015]. — S. 102–104
21
 • [referat, 2007]
 • TytułOcena wiarygodności fotointerpretacji powierzchni nieprzepuszczalnych na wysokorozdzielczych obrazach satelitarnych
  AutorzyWojciech DRZEWIECKI, Andrzej WRÓBEL
  Źródło„Geoinformatyka – badania, zastosowania i kształcenie” : IV ogólnopolskie sympozjum geoinformacyjne : Dobczyce k. Krakowa, 11–13 października 2007 r. : skróty referatów / red. z. Beata Hejmanowska, Marta Borowiec ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, [et al.]. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej], [2007]. — S. 155–156
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułOcena wiarygodności fotointerpretacji powierzchni nieprzepuszczalnych na wysokorozdzielczych obrazach satelitarnych
  AutorzyWojciech DRZEWIECKI, Andrzej WRÓBEL
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2007 vol. 17a, s. 171–178
23
 • [referat, 2014]
 • TytułOkreślenie pola wektorowego przemieszczeń powierzchniowych na osuwisku w Kłodnem : [abstrakt]
  AutorzyPaweł ĆWIĄKAŁA, Jacek STANISZ, Andrzej WRÓBEL, Robert KACZMARCZYK, Paweł Drwal, Paulina Grabek, Monika Daroch, Michał Pękala, Małgorzata Świątek, Mateusz Zierkiewicz
  ŹródłoI ogólnopolskie sympozjum Geointerdyscyplinarnych metod badawczych : 4 kwietnia 2014 r., [Warszawa] / red. Anna Głowacka, Sebastian Kowalczyk. — [Warszawa : s. n.], [2014]. — S. 35
24
 • [referat, 2001]
 • TytułPomiar przemieszczeń i odkształceń domu jednorodzinnego
  AutorzyBogusław GABRYŚ, Alina WRÓBEL, Andrzej WRÓBEL
  ŹródłoAktualne problemy naukowe i techniczne prac geodezyjnych : X [Dziesiąta] sesja naukowo-techniczna : Piwniczna 10–12.05.2001 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Olsztyn ; Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „OPGK” Sp z o. o. w Gdańsku. — [Kraków : AGH], [2001]. — S. 45-1–45-8
25
 • [referat, 2014]
 • TytułPomiary inwentaryzacyjne stalowych masztów telekomunikacyjnych
  AutorzyAndrzej WRÓBEL, Mariusz Kędzierski
  ŹródłoV Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki” : Kamionka, 28–30 maja 2014 r. : streszczenia referatów / Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie [etc.]. — [Rzeszów : WSI-E], [2014]. — S. 17–19