Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Wolczko, dr inż.

adiunkt

* Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
WEAIiE-ke, * Katedra Elektroniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
 • An implementation of the line code MB810 / Andrzej WOLCZKO, Łukasz ŚLIWCZYŃSKI, Marcin LIPIŃSKI, Przemysław KREHLIK // W: PWT 2007 [Dokument elektroniczny] : XII Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne : Poznań, 6–7 grudnia 2007 : materiały konferencyjne / Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej, IEEE Communications Society. Chapter Communications Poznań. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poznań : PP WEiT], [2007]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 8. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Circuit makes universal VCSEL driver / Andrzej WOLCZKO // EDN ; ISSN 0012-7515. — 2003 July, s. 78–80

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Comparison of precise time transfer with usage of multi-channel GPS CV receivers and optical fibers over distances of about 3 kilometers / A. Czubla, [et al.], M. LIPIŃSKI, P. KREHLIK, Ł. ŚLIWCZYŃSKI, A. WOLCZKO // W: PTTI [Dokument elektroniczny] : Precise Time and Time Interval : 38\textsuperscript{th} annual PTTI systems and applications meeting : Reston, Virginia, 5–7 December 2006. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : s. n.], [2006]. — 1 dysk optyczny. — S. 337–345. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 344–345, Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
6
 • Dwukierunkowa transmisja sygnałów czasu poprzez światłowódTwo-directional time signal transfer over optical fibre / Albin Czubla, Janusz Konopka, Marcin Górnik, Waldemar Adamowicz, Janusz Struś, Józef Romsicki, Marcin LIPIŃSKI, Przemysław KREHLIK, Łukasz ŚLIWCZYŃSKI, Andrzej WOLCZKO // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2007 vol. 53 nr 9bis, s. 289–292. — Bibliogr. s. 292, Streszcz., Abstr.. — Kongres Metrologii „Metrologia – narzędzie poznania i droga rozwoju” : Kraków 9–13 września 2007, T. 1 / SIiTMP SM, PSPAiR POLSPAR. — Warszawa : Agenda Wydawnicza SIMP, 2007 + CD-ROM. — Na okł. dodatkowo: 50 Lat Katedry Metrologii AGH, 55 Lat Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

 • słowa kluczowe: częstotliwość, światłowody, transfer czasu, czas

  keywords: frequency, time transfer, time, optical fiber

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Kompensacyjny układ wytwarzania progu komparacji dla światłowodowych systemów pakietowych[The compensation circuit of stating of the comparison level for packet fiber optic systems] / Łukasz ŚLIWCZYŃSKI, Przemysław KREHLIK, Marcin LIPIŃSKI, Andrzej WOLCZKO // W: PWT 2004 : Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne : IX poznańska konferencja naukowo-dydaktyczna w dziedzinie telekomunikacji i elektroniki : Poznań 9–10 grudnia 2004. Sesje: Kształcenie w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji, Światłowody w sieciach telekomunikacyjnych, Multimedia, Nowe obszary badań systemów i sieci telekomunikacyjnych, Sieci i systemy bezprzewodowe, Nauczanie na odległość – sesja specjalna projektu INVOCOM / Instytut Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej przy wsparciu IEEE Communications Society. Chapter Communications – Poznań. — [Poznań : PP IEiT], [2004]. — Na okł. dodatkowo tyt.: IX Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne. — S. 115–120. — Bibliogr. s. 120, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Laserowy układ nadawczy o dużej ekstynkcji przeznaczony do transmisji pakietowej[The laser drive with high ecstinction for packet transmissions] / Przemysław KREHLIK, Łukasz ŚLIWCZYŃSKI, Andrzej WOLCZKO, Marcin LIPIŃSKI // W: PWT 2004 : Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne : IX poznańska konferencja naukowo-dydaktyczna w dziedzinie telekomunikacji i elektroniki : Poznań 9–10 grudnia 2004. Sesje: Kształcenie w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji, Światłowody w sieciach telekomunikacyjnych, Multimedia, Nowe obszary badań systemów i sieci telekomunikacyjnych, Sieci i systemy bezprzewodowe, Nauczanie na odległość – sesja specjalna projektu INVOCOM / Instytut Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej przy wsparciu IEEE Communications Society. Chapter Communications – Poznań. — [Poznań : PP IEiT], [2004]. — Na okł. dodatkowo tyt.: IX Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne. — S. 93–97. — Bibliogr. s. 96–97, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Lasery VCSEL w torach światłowodowych[VCSEL lasers in fiber optic links] / Andrzej WOLCZKO, Marcin LIPIŃSKI, Przemysław KREHLIK, Łukasz ŚLIWCZYŃSKI // W: PWT 2003 : VIII Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne : Poznań 11–12 grudnia 2003 : materiały konferencyjne : Kształcenie w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji, Światłowody w sieciach telekomunikacyjnych, Multimedia, Nowe obszary badań systemów i sieci telekomunikacyjnych, Sieci i systemy bezprzewodowe / Instytut Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej przy wsparciu IEEE Communications Society, Chapter Communications – Poznań. — [Poznań : PP. IEiT], [2003]. — Opis wg okł.. — S. 221–224. — Bibliogr. s. 224, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Model lasera VCSEL w programie SPICE[SPICE model of the VCSEL laser] / Andrzej WOLCZKO, Łukasz ŚLIWCZYŃSKI, Przemysław KREHLIK, Marcin LIPIŃSKI // W: PWT 2004 : Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne : IX poznańska konferencja naukowo-dydaktyczna w dziedzinie telekomunikacji i elektroniki : Poznań 9–10 grudnia 2004. Sesje: Kształcenie w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji, Światłowody w sieciach telekomunikacyjnych, Multimedia, Nowe obszary badań systemów i sieci telekomunikacyjnych, Sieci i systemy bezprzewodowe, Nauczanie na odległość – sesja specjalna projektu INVOCOM / Instytut Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej przy wsparciu IEEE Communications Society. Chapter Communications – Poznań. — [Poznań : PP IEiT], [2004]. — Na okł. dodatkowo tyt.: IX Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne. — S. 109–114. — Bibliogr. s. 114, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Modelowanie właściwości dynamicznych laserów MQW w warunkach polaryzacji podprogowej[Modeling of the dynamic properties of the MQW lasers in subtreshold polarisation] / Łukasz ŚLIWCZYŃSKI, Przemysław KREHLIK, Marcin LIPIŃSKI, Andrzej WOLCZKO // W: PWT 2003 : VIII Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne : Poznań 11–12 grudnia 2003 : materiały konferencyjne : Kształcenie w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji, Światłowody w sieciach telekomunikacyjnych, Multimedia, Nowe obszary badań systemów i sieci telekomunikacyjnych, Sieci i systemy bezprzewodowe / Instytut Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej przy wsparciu IEEE Communications Society, Chapter Communications – Poznań. — [Poznań : PP. IEiT], [2003]. — Opis wg okł.. — S. 225–230. — Bibliogr. s. 230, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Niektóre właściwości wzmacniaczy operacyjnych z prądowym sprzężeniem zwrotnym[Some properties of the current feedback operational amplifiers] / Andrzej WOLCZKO // Elektronizacja : podzespoły i zastosowania elektroniki ; ISSN 0138-0826. — 2002 nr 12, s. 11–13. — Bibliogr. s. 13, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Nowy obszar zastosowań dla transmisji światłowodowejNew application-field for fiber-optic transmission / M. LIPIŃSKI, P. KREHLIK, Ł. ŚLIWCZYŃSKI, A. WOLCZKO // W: Kierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009 + CD. — ISBN: 978-83-88309-87. — S. 95–96. — Bibliogr. s. 96, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • O rozkładzie prawdopodobieństwa filtrowanych binarnych sekwencji pseudolosowych[On the probability density of filtered pseudorandom binary sequences] / Łukasz ŚLIWCZYŃSKI, Przemysław KREHLIK, Marcin LIPIŃSKI, Andrzej WOLCZKO // W: PWT 2005 : Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne 2005 : X poznańska konferencja naukowo-dydaktyczna w dziedzinie telekomunikacji i elektroniki : Poznań 8–9 grudnia 2005 : materiały konferencyjne / Instytut Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej. — [Poznań : IEiT PP], [2005]. — Na okł. dodatkowo tyt.: X Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne. — Konferencja zorganizowana przy wsparciu IEEE Communications Society, Chapter Communications Poznań. — ISBN10: 83-912916-4-2. — S. 240–245. — Bibliogr. s. 245, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Simple behavioral PSPICE model of the vertical cavity $GaAs/GaAlAs$ laser / A. WOLCZKO // Academic Open Internet Journal [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1311-4360. — 2006 vol. 17, ekran [1–8], 24/04/2006. — Tryb dostępu: http://www.acadjournal.com/2006/V17/part1/p6/ [2006-05-09]. — Bibliogr. ekran 8, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Stability of the propagation delay in the time reference signal fiber optic transmission / Marcin LIPIŃSKI, Przemysław KREHLIK, Łukasz ŚLIWCZYŃSKI, Andrzej WOLCZKO // W: PWT 2008 [Dokument elektroniczny] : XIII Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne : Poznań 11 grudnia 2008 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poznań : Politechnika Poznańska], [2008]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–3]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [3], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Światłowodowe tory równoległeParallel fiber optic links / Andrzej WOLCZKO // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089. — Tytuł poprz.: Przegląd Elektroniki. — 2007 R. 48 nr 1, s. 11–14. — Bibliogr. s. 14, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Światłowodowy system transmisji wzorcowych sygnałów czasu i częstotliwości[Fiber optic transmission of time/frequency reference signals] / Przemysław KREHLIK, Marcin LIPIŃSKI, Łukasz ŚLIWCZYŃSKI, Andrzej WOLCZKO // W: PWT 2005 : Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne 2005 : X poznańska konferencja naukowo-dydaktyczna w dziedzinie telekomunikacji i elektroniki : Poznań 8–9 grudnia 2005 : materiały konferencyjne / Instytut Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej. — [Poznań : IEiT PP], [2005]. — Na okł. dodatkowo tyt.: X Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne. — Konferencja zorganizowana przy wsparciu IEEE Communications Society, Chapter Communications Poznań. — ISBN10: 83-912916-4-2. — S. 87–91. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Układy elektroniczne[Electronic systems] / Andrzej WOLCZKO // W: Vademecum Elektryka : poradnik dla inżynierów, techników i studentów / pod red. Jana Strojnego. — Warszawa : Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, 2004. — (Biblioteka COSiW SEP). — S. 197–216. — Bibliogr. s. 216

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Zniekształcenia dynamiczne w laserowych układach nadawczych z podprogową polaryzacją wstępną[Dynamic distortions in laser drivers with subtreshold initial polarisation] / Przemysław KREHLIK, Łukasz ŚLIWCZYŃSKI, Andrzej WOLCZKO, Marcin LIPIŃSKI // W: PWT 2003 : VIII Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne : Poznań 11–12 grudnia 2003 : materiały konferencyjne : Kształcenie w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji, Światłowody w sieciach telekomunikacyjnych, Multimedia, Nowe obszary badań systemów i sieci telekomunikacyjnych, Sieci i systemy bezprzewodowe / Instytut Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej przy wsparciu IEEE Communications Society, Chapter Communications – Poznań. — [Poznań : PP. IEiT], [2003]. — Opis wg okł.. — S. 99–103. — Bibliogr. s. 103, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: