Wykaz publikacji wybranego autora

Cezary Worek, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
WIEiT-ke, Katedra Elektroniki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektronika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3741-5501

ResearcherID: B-4445-2019

Scopus: 20736067500

PBN: 909903

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 194 publikacji Autora


1
 • An integrated transformer-inductor assembly / Fideltronik Poland sp. z o. o., Sucha Beskidzka ; wynalazca: LIGENZA Sławomir, WOREK Cezary. — Int.Cl.: H01F 3/10\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 3496115 A1 ; Opubl. 2019-06-12. — Zgłosz. nr EP20170206183 z dn. 2017-12-08. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP3496115A1.pdf

 • słowa kluczowe: szeregowo-równoległa LCLC przetwornica rezonansowa, zintegrowany element magnetyczny, szeregowa przetwornica rezonansowa LLC, zintegrowany wielouzwojeniowy induktor, zintegrowany układ transformator-induktor

  keywords: series-parallel LCLC resonant power converter, integrated magnetics, integrated multi-winding inductor, LLC resonant power converter, integrated transformer-inductor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Implementacja systemu operacyjnego eCOS na mikrokontroler LPC2124[Implementation of the eCOS operation system as a LPC2124 microcontroller] / Andrzej Kuroś, Cezary WOREK // Elektronika Praktyczna Plus ; ISSN 1896-2688. — 2006 nr 1 wyd. spec., s. 53–57. — Bibliogr. s. 57. — C. Worek - brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Method and system for input signal conditioning for radio transceiver circuits / Efekt Technologies Sp. z o. o., Rytwiany ; wynalazca: WOREK Cezary, KRZAK Łukasz. — Int.Cl.: H04B 1/48\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 2750297 A1 ; Opubl. 2014-07-02. — Zgłosz. nr EP20120460096 z dn. 2012-12-27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP2750297A1.pdf

 • słowa kluczowe: cyfrowa łączność radiowa, układy front-end wysokiej częstotliwości, bezprzewodowe sieci czujników, radiowy modem cyfrowy

  keywords: wireless sensor networks, wireless communications, digital radio modem, high-frequency front-end electronics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Reflektometryczny analizator pyłu unoszonego w strumieniu gazu, zwłaszcza pozostałości węgla w popiele emitowanym w gazach odlotowych z urządzeń grzewczych opalanych węglem kamiennym[Analyser for determining quantity of a constituent, being distinguishable by its distinct color, contained in dust entrained by a gas stream] / Zakłady Aparatury Pomiarowej „KWANT” Sp. z o. o., Kraków ; wynalazca: Henryk JANKOWSKI, Cezary WOREK, Bogdan Niewczas, Janusz Piechna. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: G01N 21/25. — Polska. — Opis patentowy ; PL 182474 B1 ; Udziel. 2001-08-02 ; Opubl. 2002-01-31. — Zgłosz. nr P.319853 z dn. 1997-05-06. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL182474B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Reflektometryczny analizator pyłu unoszonego w strumieniu gazu, zwłaszcza pozostałości węgla w popiele emitowanynm w gazach odlotowych z urządzeń grzewczych opalanych węglem kamiennym[Automatic analyser for determining quantity of a dust component distinguishable by its colour in a dust carried by a gas stream] / Zakład Aparatury Pomiarowej "KWANT" Sp. z o. o., Kraków ; wynalazca: Henryk JANKOWSKI, Cezary WOREK, Janusz Piechna, Bogdan Niewczas, Stefan Wydziałkiewicz. — Int.Cl.\textsuperscript{6}: G01N 21/25. — Polska. — Opis patentowy ; PL 176920 B1 ; Udziel. 1999-03-09 ; Opubl. 1999-08-31. — Zgłosz. nr P.309148 z dn. 1995-06-16. — Brak afiliacji AGH. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL176920B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Reflektometryczny analizator pyłu unoszonego w strumieniu gazu, zwłaszcza pozostałości węgla w popiele emitowanynm w gazach odlotowych z urządzeń grzewczych opalanych węglem kamiennym[Automatic quantitative analyser for determining quantity of a distinguishable by colour constituent of dust entrained in gas stream] / Zakłady Aparatury Pomiarowej „KWANT” Sp. z o. o., Kraków ; wynalazca: Henryk JANKOWSKI, Cezary WOREK, Bogdan Niewczas, Stefan Wydziałkiewicz. — Int.Cl.\textsuperscript{6}: G01N 21/25. — Polska. — Opis patentowy ; PL 178781 B3 ; Udziel. 1999-12-01 ; Opubl. 2000-06-30. — Zgłosz. nr P.312340 z dn. 1996-01-15. — Brak afiliacji AGH. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL178781B3.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Sposób bezkontaktowego transferu energii elektrycznej i układ bezkontaktowego transferu energii elektrycznej[The manner of contact-free transfer of electric energy and the system of contact-free transfer of electric energy] / wynalazca: Cezary WOREK. — Int.Cl.: H02M 7/537\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 214172 B1 ; Udziel. 2012-12-18 ; Opubl. 2013-06-28. — Zgłosz. nr P.381975 z dn. 2007-03-14. — Brak afiliacji AGH. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL214172B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Sposób łączności radiowej i wybudzania lokalizatorów położenia oraz lokalizator położenia[Method for radio communication and activation of a position locators and the position locator] / Radionika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków ; wynalazca: WOREK Cezary, KRZAK Łukasz Paweł. — Int.Cl.: G06F 1/32\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 412566 A1 ; Opubl. 2016-12-05. — Zgłosz. nr P.412566 z dn. 2015-05-29 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2016  nr 25, s. 43. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL412566A1.pdf

 • słowa kluczowe: cyfrowa łączność radiowa, bezprzewodowe sieci czujników, radiowe układy front-end wysokiej częstotliwości, radiowe układy wybudzania

  keywords: wireless sensor networks, high-frequency front-end electronics, digital wireless communications, radio wake-up systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Sposób łączności radiowej i wybudzania lokalizatorów położenia oraz lokalizator położenia[Method for radio communication and activation of a position locators and the position locator] / Radionika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków ; wynalazca: Cezary WOREK, Łukasz Paweł KRZAK. — Int.Cl.: G06F 1/32\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 228002 B1 ; Udziel. 2017-09-14 ; Opubl. 2018-02-28. — Zgłosz. nr P.412566 z dn. 2015-05-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL228002B1.pdf

 • słowa kluczowe: cyfrowa łączność radiowa, bezprzewodowe sieci czujników, radiowe układy front-end wysokiej częstotliwości, radiowe układy wybudzania

  keywords: wireless sensor networks, high-frequency front-end electronics, digital wireless communications, radio wake-up systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Układy aktywnych korektorów mocy PFC w systemach jednofazowego zasilaniaSystems of active power correctors PFC in singlephase power supply / Cezary WOREK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; ISSN 0079-354X. — 2003 [wyd. 2005] t. 47/1, s. 102–107. — Bibliogr. s. 107. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: