Wykaz publikacji wybranego autora

Cezary Worek, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
WIEiT-ke, Katedra Elektroniki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektronika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3741-5501

ResearcherID: B-4445-2019

Scopus: 20736067500

PBN: 909903

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 185, z ogólnej liczby 195 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułA contactless battery power supply system with bidirectional energy transfer
  AutorzyCezary WOREK
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2013 R. 89 nr 3b, s. 273–275
2
 • [referat, 2011]
 • TytułA contactless power supply system with bidirectional energy transfer
  AutorzyCezary WOREK
  ŹródłoNEET 2011 : New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation : 7textsuperscript{th} international conference : Zakopane, Poland, June 28–July 1, 2011 / ed. Tomasz N. Kołtunowicz ; Lublin University of Technology. — Lublin : Lublin University of Technology, 2011. — S. 62
3
 • [referat, 2018]
 • TytułA high power LED supply based on GaN synchronous boost converter
  AutorzyMateusz ZAPART, Jan MACHETA, Mateusz KUBASZEK, Cezary WOREK
  ŹródłoICSES 2018 [Dokument elektroniczny] : 2018 International Conference on Signals and Electronic Systems : September 10–12, 2018, Kraków, Poland : proceedings / eds. Witold Machowski, Jacek Stępień. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2018. — S. 263–266
4
 • [zgłoszenie patentowe, 2013]
 • TytułA method for controlling a resonant-mode power supply and a resonant-mode power supply with a controller
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WOREK Cezary
  Details
5
 • [zgłoszenie patentowe, 2013]
 • TytułA method for controlling a resonant-mode power supply and a resonant-mode power supply with a controller
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WOREK Cezary
  DetailsInt.Cl.: H02M 3/337textsuperscript{(2006.01)}. — Australia. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; AU 2012292275 A1 ; Opubl. 2013-12-19. — Zgłosz. nr AU2012292275 z dn. 2012-07-23 // Australian Official Journal of Patents ; 2013  vol. 27 no. 49 suppl., s. 6974. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/AU2012292275A1.pdf
6
 • [zgłoszenie patentowe, 2014]
 • TytułA method for controlling a resonant-mode power supply and a resonant-mode power supply with a controller
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Cezary WOREK
  Details
7
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2015]
 • TytułA method for controlling a resonant-mode power supply and a resonant-mode power supply with a controller
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WOREK Cezary
  DetailsInt.Cl.: H02M 3/337textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis patentowy ; EP 2740207 B1 ; Udziel. 2015-05-20 ; Opubl. 2015-05-20. — Zgłosz. nr EP20120746301 z dn. 2012-07-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP2740207B1.pdf
8
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2015]
 • TytułA method for controlling a resonant-mode power supply and a resonant-mode power supply with a controller
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WOREK Cezary
  DetailsInt.Cl.: H02M 3/337textsuperscript{(2006.01)}. — Australia. — Opis patentowy ; AU 2012292275 B2 ; Opubl. 2015-10-08. — Zgłosz. nr AU2012292275 z dn. 2012-07-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/AU2012292275B2.pdf
9
 • [zgłoszenie patentowe, 2016]
 • TytułA method for controlling a resonant-mode power supply and a resonant-mode power supply with a controller
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WOREK Cezary
  Details
10
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2017]
 • TytułA method for controlling a resonant-mode power supply and a resonant-mode power supply with a controller
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Cezary WOREK
  DetailsInt.Cl.: H02M 3/337textsuperscript{(2006.01)}. — Chiny. — Opis patentowy ; CN 103703664 B ; Udziel. 2017-08-01 ; Opubl. 2017-08-01. — Zgłosz. nr CN2012828703 z dn. 2012-07-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/CN103703664B.pdf
11
 • [zgłoszenie patentowe, 2012]
 • TytułA method for increasing power transferred by an integrated inductor and a resonant-mode power supply with an integrated inductor
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WOREK Cezary, Ligenza Sławomir
  Details
12
 • [zgłoszenie patentowe, 2013]
 • TytułA method for increasing power transferred by an integrated inductor and a resonant-mode power supply with an integrated inductor
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WOREK Cezary, Ligenza Sławomir
  Details
13
 • [referat, 2020]
 • TytułA mixed-mode analog-digital simulation of LLC resonant power converter with the quality factor limiter
  AutorzyMateusz ZAPART, Cezary WOREK
  ŹródłoXIX KKE [Dokument elektroniczny] : Krajowa Konferencja Elektroniki : Darłówko Wschodnie, 30.08–02.09.2020 : program konferencji. — [Gdynia : Uniwersytet Morski], [2020]. — S. 208–215
14
15
 • [zgłoszenie patentowe, 2015]
 • TytułA resonant mode power supply with a multi winding inductor
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WOREK Cezary
  DetailsInt.Cl.: H02M 3/335textsuperscript{(2006.01)}. — Indie. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; IN 10241DELNP2013 A ; Opubl. 2015-01-30. — Zgłosz. nr IN2013DELNP10241 z dn. 2013-11-28 // Official Journal of the Patent Office ; 2015  no. 05, s. 22299. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/IN10241DELNP2013A.pdf
16
 • [zgłoszenie patentowe, 2013]
 • TytułA resonant-mode power supply with a multi-winding inductor
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WOREK Cezary
  Details
17
 • [zgłoszenie patentowe, 2013]
 • TytułA resonant-mode power supply with a multi-winding inductor
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WOREK Cezary
  DetailsInt.Cl.: H02M 3/335textsuperscript{(2006.01)}. — Australia. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; AU 2012292193 A1 ; Opubl. 2013-12-19. — Zgłosz. nr AU2012292193 z dn. 2012-07-23 // Australian Official Journal of Patents  vol 27 no 49 suppl., s. 6974. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/AU2012292193A1.pdf
18
 • [zgłoszenie patentowe, 2014]
 • TytułA resonant-mode power supply with a multi-winding inductor
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Cezary WOREK
  Details
19
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2015]
 • TytułA resonant-mode power supply with a multi-winding inductor
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WOREK Cezary
  DetailsInt.Cl.: H02M 1/32textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis patentowy ; EP 2740206 B1 ; Udziel. 2015-03-18 ; Opubl. 2015-03-18. — Zgłosz. nr EP20120740347 z dn. 2012-07-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP2740206B1.pdf
20
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2015]
 • TytułA resonant-mode power supply with a multi-winding inductor
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Worek CEZARY
  DetailsInt.Cl.: H02M 3/335textsuperscript{(2006.01)}. — Australia. — Opis patentowy ; AU 2012292193 B2 ; Udziel. 2015-11-05 ; Opubl. 2015-07-23. — Zgłosz. nr AU2012292193 z dn. 2012-07-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/AU2012292193B2.pdf
21
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2016]
 • TytułA resonant-mode power supply with a multi-winding inductor
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Cezary WOREK
  DetailsInt.Cl.: H02M 3/335textsuperscript{(2006.01)}. — Chiny. — Opis patentowy ; CN 103703663 B ; Udziel. 2016-06-01 ; Opubl. 2016-06-01. — Zgłosz. nr CN2012828696 z dn. 2012-07-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/CN103703663B.pdf
22
 • [referat w czasopiśmie, 2018]
 • TytułAlgorytm heurystyczny maksymalizacji przepustowości w sieciach IEEE 802.15.4-TSCH
  AutorzyMateusz KUBASZEK, Jan MACHETA, Mateusz ZAPART, Łukasz KRZAK, Cezary WOREK
  ŹródłoPrzegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne. — 2018 R. 91 nr 8–9 dod.: CD-ROM, s. 807–810
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAlgorytm odtwarzania zegara transmisji dla pakietowych systemów rediokomunikacyjnych o zmiennej szybkości bitowej
  AutorzyŁukasz KRZAK, Dominik RZEPKA, Cezary WOREK
  ŹródłoPomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2011 vol. 57 nr 8, s. 926–929
24
 • [zgłoszenie patentowe, 2013]
 • TytułAlimentation electrique a mode resonant dotee d'un inducteur a enroulements multiples
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WOREK Cezary
  Details
25
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2016]
 • TytułAlimentation electrique a mode resonant dotee d'un inducteur a enroulements multiples
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WOREK Cezary
  DetailsInt.Cl.: H02M 3/335textsuperscript{(2006.01)}. — Kanada. — Opis patentowy ; CA 2837698 C ; Udziel. 2016-08-30 ; Opubl. 2016-08-30. — Zgłosz. nr CA20132837698 z dn. 2012-07-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/CA2837698C.pdf