Wykaz publikacji wybranego autora

Cezary Worek, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
WIEiT-ke, Katedra Elektroniki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektronika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3741-5501

ResearcherID: B-4445-2019

Scopus: 20736067500

PBN: 909903

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 185, z ogólnej liczby 195 publikacji Autora


1
 • A contactless battery power supply system with bidirectional energy transferBezstykowy układ bateryjnego zasilania z systemem dwukierunkowego przesyłu energii elektrycznej / Cezary WOREK // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2013 R. 89 nr 3b, s. 273–275. — Bibliogr. s. 275, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A contactless power supply system with bidirectional energy transfer / Cezary WOREK // W: NEET 2011 : New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation : 7\textsuperscript{th} international conference : Zakopane, Poland, June 28–July 1, 2011 / ed. Tomasz N. Kołtunowicz ; Lublin University of Technology. — Lublin : Lublin University of Technology, 2011. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-62596-31-7. — S. 62. — Bibliogr. s. 62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • A high power LED supply based on GaN synchronous boost converter / Mateusz ZAPART, Jan MACHETA, Mateusz KUBASZEK, Cezary WOREK // W: ICSES 2018 [Dokument elektroniczny] : 2018 International Conference on Signals and Electronic Systems : September 10–12, 2018, Kraków, Poland : proceedings / eds. Witold Machowski, Jacek Stępień. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2018. — e-ISBN: 978-1-5386-6768-2. — S. 263–266. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 266, Abstr.. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-10000474j0157.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8507303

 • keywords: digital control, boost converter, GaN power FETs, enhancement mode, high power LED, LED dimming, synchronous converter, high efficiency

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • A method for controlling a resonant-mode power supply and a resonant-mode power supply with a controller / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WOREK Cezary. — [Brak oznaczenia klasy]. — World Intellectual Property Organization. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; WO 2013017450 A2 ; Opubl. 2013-02-07. — Zgłosz. nr PCT/EP2012/064379 z dn. 2012-07-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/WO201317450A2.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • A method for controlling a resonant-mode power supply and a resonant-mode power supply with a controller / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WOREK Cezary. — Int.Cl.: H02M 3/337\textsuperscript{(2006.01)}. — Australia. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; AU 2012292275 A1 ; Opubl. 2013-12-19. — Zgłosz. nr AU2012292275 z dn. 2012-07-23 // Australian Official Journal of Patents ; ISSN 0819-1794 ; 2013  vol. 27 no. 49 suppl., s. 6974. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/AU2012292275A1.pdf

 • słowa kluczowe: zasilacz rezonansowy

  keywords: resonant-mode power supply

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • A method for controlling a resonant-mode power supply and a resonant-mode power supply with a controller / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Cezary WOREK. — Int.Cl.: H02M 3/337\textsuperscript{(2006.01)}. — Chiny. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; CN 103703664 A ; Opubl. 2014-04-02. — Zgłosz. nr CN2012828703 z dn. 2012-07-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/CN103703664A.pdf

 • słowa kluczowe: zasilacz rezonansowy, sterowanie zasilaczem rezonansowym

  keywords: controlling a resonant-mode power supply, resonant-mode power supply

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • A method for controlling a resonant-mode power supply and a resonant-mode power supply with a controllerVerfahren zum Steuern einer Resonanzmodus-Stromversorgung und Resonanzmodus-Stromversorgung mit einer Steuerung / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WOREK Cezary. — Int.Cl.: H02M 3/337\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis patentowy ; EP 2740207 B1 ; Udziel. 2015-05-20 ; Opubl. 2015-05-20. — Zgłosz. nr EP20120746301 z dn. 2012-07-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP2740207B1.pdf

 • słowa kluczowe: zasilacz rezonansowy, sterowanie zasilaczem rezonansowym

  keywords: controlling a resonant-mode power supply, resonant-mode power supply

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • A method for controlling a resonant-mode power supply and a resonant-mode power supply with a controller / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WOREK Cezary. — Int.Cl.: H02M 3/337\textsuperscript{(2006.01)}. — Australia. — Opis patentowy ; AU 2012292275 B2 ; Opubl. 2015-10-08. — Zgłosz. nr AU2012292275 z dn. 2012-07-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/AU2012292275B2.pdf

 • słowa kluczowe: zasilacz rezonansowy, sterowanie zasilaczem rezonansowym

  keywords: controlling a resonant-mode power supply, resonant-mode power supply

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • A method for controlling a resonant-mode power supply and a resonant-mode power supply with a controller / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WOREK Cezary. — Int.Cl.: H02M 3/337\textsuperscript{(2006.01)}. — Indie. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; IN 10240DELNP2013 A ; Opubl. 2016-06-24. — Zgłosz. nr IN2013DELNP10240 z dn. 2013-11-28

 • słowa kluczowe: zasilacz rezonansowy, sterowanie zasilaczem rezonansowym

  keywords: controlling a resonant-mode power supply, resonant-mode power supply

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • A method for controlling a resonant-mode power supply and a resonant-mode power supply with a controller / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Cezary WOREK. — Int.Cl.: H02M 3/337\textsuperscript{(2006.01)}. — Chiny. — Opis patentowy ; CN 103703664 B ; Udziel. 2017-08-01 ; Opubl. 2017-08-01. — Zgłosz. nr CN2012828703 z dn. 2012-07-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/CN103703664B.pdf

 • słowa kluczowe: zasilacz rezonansowy, sterowanie zasilaczem rezonansowym

  keywords: controlling a resonant-mode power supply, resonant-mode power supply

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • A method for increasing power transferred by an integrated inductor and a resonant-mode power supply with an integrated inductor / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WOREK Cezary, Ligenza Sławomir. — Int.Cl.: H02M 3/337\textsuperscript{(2006.01)}. — World Intellectual Property Organization. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; WO 2012072732 A2 ; Opubl. 2012-06-07. — Zgłosz. nr PCT/EP2011/071499 z dn. 2011-12-01. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/WO2012072732A2.pdf

 • słowa kluczowe: zintegrowany element magnetyczny, szeregowo-równoległa LCLC przetwornica rezonansowa, uzwojenia ortogonalne

  keywords: integrated magnetics, series-parallel LCLC resonant power converter, orthogonal windings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • A method for increasing power transferred by an integrated inductor and a resonant-mode power supply with an integrated inductor / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WOREK Cezary, Ligenza Sławomir. — Int.Cl.: H02M 3/335\textsuperscript{(2006.01)}. — Chiny. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; CN 103262402 A ; Opubl. 2013-08-21. — Zgłosz. nr CN201180057933 z dn. 2011-12-01. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/CN103262402A.pdf

 • słowa kluczowe: zintegrowany element magnetyczny, szeregowo-równoległa LCLC przetwornica rezonansowa, uzwojenia ortogonalne

  keywords: integrated magnetics, series-parallel LCLC resonant power converter, orthogonal windings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • A mixed-mode analog-digital simulation of LLC resonant power converter with the quality factor limiter / Mateusz ZAPART, Cezary WOREK // W: XIX KKE [Dokument elektroniczny] : Krajowa Konferencja Elektroniki : Darłówko Wschodnie, 30.08–02.09.2020 : program konferencji. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gdynia : Uniwersytet Morski], [2020]. — S. 208–215. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://drive.google.com/drive/folders/1eGvTNGSskP09Ao19N2PR9ohO8yBPoILq [2020-10-06]. — Bibliogr. s. 215, Abstr.

 • keywords: simulation, resonant converter, quality factor limiter, ngspice, spice, LLC, xspice, mixed-signal, digitally controlled converter

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • A resonant mode power supply with a multi winding inductor / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WOREK Cezary. — Int.Cl.: H02M 3/335\textsuperscript{(2006.01)}. — Indie. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; IN 10241DELNP2013 A ; Opubl. 2015-01-30. — Zgłosz. nr IN2013DELNP10241 z dn. 2013-11-28 // Official Journal of the Patent Office ; 2015  no. 05, s. 22299. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/IN10241DELNP2013A.pdf

 • słowa kluczowe: zasilacz rezonansowy, dławik wielouzwojeniowy

  keywords: resonant-mode power supply, multi-winding inductor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • A resonant-mode power supply with a multi-winding inductor / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WOREK Cezary. — Int.Cl.: H02M 3/335\textsuperscript{(2006.01)}. — World Intellectual Property Organization. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; WO 201317456 A1 ; Opubl. 2013-02-07. — Zgłosz. nr PCT/EP2012/064401 z dn. 2012-07-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/WO201317456A1.pdf

 • słowa kluczowe: zasilacz rezonansowy, dławik wielouzwojeniowy

  keywords: resonant-mode power supply, multi-winding inductor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • A resonant-mode power supply with a multi-winding inductor / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WOREK Cezary. — Int.Cl.: H02M 3/335\textsuperscript{(2006.01)}. — Australia. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; AU 2012292193 A1 ; Opubl. 2013-12-19. — Zgłosz. nr AU2012292193 z dn. 2012-07-23 // Australian Official Journal of Patents ; ISSN 0819-1794  vol 27 no 49 suppl., s. 6974. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/AU2012292193A1.pdf

 • słowa kluczowe: zasilacz rezonansowy, dławik wielouzwojeniowy

  keywords: resonant-mode power supply, multi-winding inductor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • A resonant-mode power supply with a multi-winding inductor / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Cezary WOREK. — Int.Cl.: H02M 3/335\textsuperscript{(2006.01)}. — Chiny. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; CN 103703663 A ; Opubl. 2014-04-02. — Zgłosz. nr CN2012828696 z dn. 2012-07-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/CN103703663A.pdf

 • słowa kluczowe: zasilacz rezonansowy, dławik wielouzwojeniowy

  keywords: resonant-mode power supply, multi-winding inductor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • A resonant-mode power supply with a multi-winding inductorResonanzmodus-Netzteil mit Mehrfachwicklungsinduktor / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WOREK Cezary. — Int.Cl.: H02M 1/32\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis patentowy ; EP 2740206 B1 ; Udziel. 2015-03-18 ; Opubl. 2015-03-18. — Zgłosz. nr EP20120740347 z dn. 2012-07-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP2740206B1.pdf

 • słowa kluczowe: zasilacz rezonansowy, dławik wielouzwojeniowy

  keywords: resonant-mode power supply, multi-winding inductor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • A resonant-mode power supply with a multi-winding inductor / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Worek CEZARY. — Int.Cl.: H02M 3/335\textsuperscript{(2006.01)}. — Australia. — Opis patentowy ; AU 2012292193 B2 ; Udziel. 2015-11-05 ; Opubl. 2015-07-23. — Zgłosz. nr AU2012292193 z dn. 2012-07-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/AU2012292193B2.pdf

 • słowa kluczowe: zasilacz rezonansowy, dławik wielouzwojeniowy

  keywords: resonant-mode power supply, multi-winding inductor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • A resonant-mode power supply with a multi-winding inductor / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Cezary WOREK. — Int.Cl.: H02M 3/335\textsuperscript{(2006.01)}. — Chiny. — Opis patentowy ; CN 103703663 B ; Udziel. 2016-06-01 ; Opubl. 2016-06-01. — Zgłosz. nr CN2012828696 z dn. 2012-07-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/CN103703663B.pdf

 • słowa kluczowe: zasilacz rezonansowy, dławik wielouzwojeniowy

  keywords: resonant-mode power supply, multi-winding inductor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Algorytm heurystyczny maksymalizacji przepustowości w sieciach IEEE 802.15.4-TSCHHeuristic algorithm for maximising the throughput in IEEE 802.15.4-TSCH networks / Mateusz KUBASZEK, Jan MACHETA, Mateusz ZAPART, Łukasz KRZAK, Cezary WOREK // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496. — 2018 R. 91 nr 8–9 dod.: CD-ROM, s. 807–810. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 810, Streszcz., Abstr.. — KSTiT 2018 : Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki : 12–14 września 2018, Bydgoszcz

 • słowa kluczowe: programowanie liniowe, planista, sensorowe sieci bezprzewodowe, TSCH, IEEE802.15.4e

  keywords: wireless sensor networks, linear programming, centralized scheduling, TSCH, IEEE802.15.4e

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/59.2018.8-9.56

23
 • Algorytm odtwarzania zegara transmisji dla pakietowych systemów rediokomunikacyjnych o zmiennej szybkości bitowejClock recovery algorithm for multi-rate packet radiocommunication systems / Łukasz KRZAK, Dominik RZEPKA, Cezary WOREK // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2011 vol. 57 nr 8, s. 926–929. — Bibliogr. s. 929, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Alimentation electrique a mode resonant dotee d'un inducteur a enroulements multiplesA resonant-mode power supply with a multi-winding inductor / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WOREK Cezary. — Int.Cl.: H02M 3/335\textsuperscript{(2006.01)}. — Kanada. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; CA 2837698 A1 ; Opubl. 2013-02-07. — Zgłosz. nr CA20122837698 z dn. 2012-07-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/CA2837698A1.pdf

 • słowa kluczowe: zasilacz rezonansowy, dławik wielouzwojeniowy

  keywords: resonant-mode power supply, multi-winding inductor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Alimentation electrique a mode resonant dotee d'un inducteur a enroulements multiplesA resonant-mode power supply with a multi-winding inductor / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WOREK Cezary. — Int.Cl.: H02M 3/335\textsuperscript{(2006.01)}. — Kanada. — Opis patentowy ; CA 2837698 C ; Udziel. 2016-08-30 ; Opubl. 2016-08-30. — Zgłosz. nr CA20132837698 z dn. 2012-07-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/CA2837698C.pdf

 • słowa kluczowe: zasilacz rezonansowy, dławik wielouzwojeniowy

  keywords: resonant-mode power supply, multi-winding inductor

  cyfrowy identyfikator dokumentu: