Wykaz publikacji wybranego autora

Beata Cięciwa, dr inż.

asystent

* Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
WEAIiE-ke, * Katedra Elektroniki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem14104
2004211
2003321
200211
2001211
200055
199911
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem14212
200422
200333
200211
200122
2000514
199911
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1477
2004211
2003312
200211
2001211
2000532
199911
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem14113
2004211
200333
200211
200122
200055
199911
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1414
200422
200333
200211
200122
200055
199911
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem14410
2004211
2003312
200211
2001211
2000514
1999111
 • Application of magnetic semiconductor thin films in the near-infrared photodetectors / B. CIĘCIWA, M. LUBECKA, L. J. MAKSYMOWICZ, H. JANKOWSKI, J. SOKULSKI // W: Junior Euromat 2000 : European conference : August 28 – September 1, 2000 Lausanne, Switzerland : abstracts / FEMS [The Federation of European Materials Societies]. — [Switzerland : s. n.], [2000]. — (FEMS Abstracts). — S. 79

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Diluted magnetic semiconductors $CdCr_{2-2x}In_{2x}Se_{4}$ – photoconductivity / B. T. CIĘCIWA, L. J. MAKSYMOWICZ, M. LUBECKA, J. SOKULSKI // W: JEMS'01 : Joint European Magnetic Symposia EMMA-MRM: 28 August–1 September 2001 Grenoble, France : abstracts. — [Grenoble : s. n.], 2001. — Opis częśc. wg. okł.. — S. 113

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Electric transport in the magnetic semiconductor thin films / Beata Teresa CIĘCIWA, Henryk JANKOWSKI, Maria LUBECKA, Lidia Jadwiga MAKSYMOWICZ // W: ELTE'2000 : technologia elektronowa : VII konferencja naukowa : Polanica Zdrój, 18–22 września 2000 : materiały konferencyjne, T. 2. — Wrocław : Instytut Techniki Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej, 2000. — S. 1109–1112. — Bibliogr. s. 1112

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Influence of indium dilution level on magnetic properties and photoconductivity of $Cd_{1-y}Cr_{2-2x}In_{2x+y}Se_{4}$ magnetic semiconductors / B. T. CIĘCIWA, L. J. MAKSYMOWICZ, M. LUBECKA, H. JANKOWSKI, J. SOKULSKI, Z. SOBKÓW // Materials Science (Poland) / Wrocław University of Technology. Centre of Advanced Materials and Nanotechnology ; ISSN 0137-1339. — 2003 vol. 21 no. 1, s. 99–106. — Bibliogr. s. 106, Abstr.. — 7th Korean-Polish joint seminar on Physical properties of magnetic materials : Warszawa, Poland, 1–5 December 2002

 • keywords: spin glass, photoconductivity, magnetic semiconductor, reentrant transition

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Magnetic semiconductor – photoconductivity / Lidia J. MAKSYMOWICZ, Beata T. CIĘCIWA, Maria LUBECKA, Zbigniew S. SOBKÓW, Marcin SIKORA, Czesław KAPUSTA // W: ELTE 2004 : VIII Electron Technology Conference : Stare Jabłonki 19–22. 04. 2004 : book of extended abstracts / eds. Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska, Andrzej Pfitzner, Piotr Szwemin ; Warsaw University of Technoloy. Institute of Microelectronics and Optoelectronics. — Łódź : CMYK Studio Poligrafii i Reklamy, [2004]. — S. 479–480. — Bibliogr. s. 480, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Magnetic semiconductor thin films of $CdCr_{2-2x}In_{2x}Se_{4}$ – photoconductivity / M. LUBECKA, B. CIĘCIWA, W. POWROŹNIK, J. SOKULSKI // W: Soft Magnetic Materials 14 : Balatonfüred, Hungary September 8–10, 1999 : conference abstracts / Research Institute for Solid State Physics and Optics Hungarian Academy of Science. — [Hungary : s. n.], [1999]. — S. 179

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Magnetic semiconductor thin films of $CdCr_{2-2x}In_{2x}Se_{4}$ photoconductivity / H. JANKOWSKI, B. T. CIĘCIWA, W. POWROŹNIK, J. SOKULSKI // W: The sixth Korean-Polish joint seminar on Physical properties of magnetic materials : June 12–15, 2000 Poznań-Będlewo : program and abstracts / Polish Academy of Sciences. Institute of Molecular Physics ; Institute of Physics. — Poznań : Ośrodek Wydawnictw Naukowych PAS, 2000. — S. 10. — Bibliogr. s. 10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Magnetic semiconductor thin films of $CdCr_{2-2x}In_{2x}Se_{4}$-photoconductivity / H. JANKOWSKI, B. T. CIĘCIWA, W. POWROŹNIK, J. SOKULSKI // Molecular Physics Reports ; ISSN 1505-1250. — 2001 vol. 32, s. 9–11. — Bibliogr. s. 11, Abstr.. — 6th Korean-Polish joint seminar on physical properties of magnetic materials : Bedlewo, Poland, 12–15 June 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Magnetic semiconductor thin films of $CdCr_{2}Se_{4}$ as an element of near-infrared photodetector / B. T. CIĘCIWA, L. J. MAKSYMOWICZ, M. LUBECKA, Z. St. SOBKÓW, J. SOKULSKI // W: The XVIII International Colloquium on Magnetic Films and Surfaces : 18\textsuperscript{th} ICMFS conference : July 22\textsuperscript{nd} to 25\textsuperscript{th} 2003 Madrid, Spain : book of abstracts / CSIC National Scientific Research Council. — [Spain : s. n.], [2003]. — S. 166. — Bibliogr. a. 166

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Photoconductivity of magnetic semiconductor thin films in magnetic state with reentrant transition / L. J. MAKSYMOWICZ, B. T. CIĘCIWA, M. LUBECKA, Z. St. SOBKÓW, R. Szymczak, M. SIKORA, Cz. KAPUSTA // W: 2003 SOMMA/KMS meeting : international Symposium on Magnetic Materials and Applications and winter conference of the Korean Magnetics Society : December 3–6, 2003, Daejeon, Korea / Research Center for Advanced Magnetic Materials, The Korean Magnetics Society. — [Korea : s. n.], [2003]. — S. 342

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Pomiar fotoprzewodnictwa w magnetycznych półprzewodnikach cienkowarstwowych[The photoconductivity measurement technique of magnetic semiconductor thin films] / Zbigniew SOBKÓW, Beata Teresa CIĘCIWA // W: ELTE'2000 : technologia elektronowa : VII konferencja naukowa : Polanica Zdrój, 18–22 września 2000 : materiały konferencyjne, T. 2. — Wrocław : Instytut Techniki Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej, 2000. — S. 1093–1096. — Bibliogr. s. 1096

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Stanowiska pomiarowe w technologii elektronowej[Measuring stands in the electron technology] / Beata CIĘCIWA // Przegląd Eureka : Serwis Informacji Naukowo-Technicznej ; ISSN 1730-6957. — 2002 z. 3, s. 18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Thin films of magnetic semiconductors – transport phenomena and magnetic properties / L. J. MAKSYMOWICZ, M. LUBECKA, B. T. CIĘCIWA, H. JANKOWSKI // W: Surface Engineering: in materials science I : proceedings of a symposium by the TMS Surface Modification & Coatings Technology Committee (SMC) and the Materials Processing and Manufacturing Division (MPMD), held during the 2000 TMS Annual Meeting : Nashville, Tennessee March 12–16, 2000 / ed. Sudipta Seal [et al.]. — Warrendale : The Minerals, Metals & Materials Society, 2000. — (A Publication of TMS). — ISBN10: 0-87339-471-2. — S. 79–88. — Bibliogr. s. 88, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: