Wykaz publikacji wybranego autora

Danuta Zagrajczuk, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e70920b878c28a04738f051

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • Badania efektywności usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych z gruntów metodą przemywania z wykorzystaniem analizatora OMS 2 oraz ekstrakcji rozpuszczalnikowej
2
 • Badania laboratoryjne demulgacji rop naftowych metodą termochemiczną
3
 • Badania laboratoryjne demulgacji rop naftowych z niektórych polskich złóż
4
 • Badania laboratoryjne i normy dotyczące środków chemicznych do usuwania substancji ropopochodnych z gruntu
5
 • Badania zasolenia wybranych rop naftowych na rentgenowskim spektrometrze ED-2000
6
 • Badania związków siarki w ropach i produktach naftowych na rentgenowskim spektometrze ED-2000
7
 • Badania związków siarki w ropach i produktach naftowych na rentgenowskim spektometrze ED-2000
8
 • Ćwiczenia laboratoryjne z eksploatacji złóż ropy naftowej
9
 • Dobór parametrów usuwania zanieczyszczeń z gruntu metodą chemiczną w opraciu o badania laboratoryjne
10
 • IR spectroscopy as a fast method of determining carbonate content in the Sarmatian-Badenian sandstone reservoirs: a case study from the Carpathian Foredeep (Poland)
11
 • Metody usuwania zanieczyszczeń węglowodorowych ze środowiska gruntowo-wodnego
12
 • Niektóre nowe aspekty stosowania środków powierzchniowych czynnych dla poprawy efektywności nawadniania złóż ropy
13
 • Oddziaływanie cieczy kwasujących na próbki skał złożowych w świetle badań laboratoryjnych
14
 • The carbonate minerals in Sarmatian-Badenian sandstones from central part of the Carpathian Foredeep (Poland)
15
 • Usuwanie substancji ropopochodnych z gruntu środkami chemicznymi z uwzględnieniem wskaźników zanieczyszczeń i występujących w Polsce zagrożeń
16
 • Zastosowanie hydrofobizacji w celu selektywnej izolacji wody w zawodnionych odwiertach eksploatacyjnych
17
 • Zastosowanie związków powierzchniowo czynnych dla selektywnej izolacji wody w zawodnionych odwiertach eksploatacyjnych
18
 • Zastosowanie związków powierzchniowo czynnych dla selektywnej izolacji wody w zawodnionych odwiertach eksploatacyjnych
19
 • Zastosowanie związków powierzchniowo czynnych do selektywnej izolacji wody w zawodnionych odwiertach eksploatacyjnych