Wykaz publikacji wybranego autora

Zygmunt Wcisło, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmsż, * Katedra Metalurgii Stopów Żelaza


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e70920b878c28a04738f116

OPI Nauka Polska
1
 • Analiza możliwości stosowania w wielkim piecu grudek wytworzonych z odpadów hutniczych
2
 • Analiza możliwości wykorzystania szlamów hutniczych w procesach metalurgicznych
3
 • Analysis of the effect of ${CO_{2}}$ blow on oxidation of steel's elements
4
 • Argon involving refinement of steel intended for flat products
5
 • Badania nad utylizacją pyłów krzemomanganowych
6
 • Budowa wybranych elementów pieca kadziowego
7
 • Comparative analysis of the lining life of converters having different capacity
8
 • Czujnik CELOX HOT-METAL firmy Heraeus Elektro-Nite do pomiaru zawartości siarki w ciekłej surówce
9
 • Fizykochemiczna charakterystyka przetworzonych odpadów żelazonośnych pod kątem ich przydatności do hutniczych procesów redukcyjnych
10
 • Influence of bosh gas composition on the degree of direct reduction at the blast furnace process
11
 • Kompleksowa analiza możliwości zagospodarowania zużytych opakowań plastikowych przy produkcji surówki w wielkim piecu
12
 • Możliwości obniżenia zawartości tytanu w żelazokrzemie
13
 • Możliwości wykorzystania odpadów hutniczych
14
 • Możliwości zagospodarowania drobnoziarnistych odpadów hutniczych
15
 • Możliwości zastosowania zendry powalcowniczej jako obciążnika cieczy ciężkiej
16
 • Ocena możliwości zawracania odpadowego gazu gardzielowego do szybu wielkiego pieca
17
 • Odsiarczanie stali w procesie EŻP
18
 • Odsíření surového železa v pánvi
19
 • Possible management of methods of aftertreatment of emissions with ${CO_{2}}$ when production pig iron
20
 • Problematyka odpadów w przemyśle metalurgicznym
21
 • Production of ultra-pure steel intended for forged elements
22
 • Przetwarzanie wybranych odpadów metalurgicznych na komponenty wsadowe do procesów hutniczych
23
 • Role of slag in the steel refining process in the ladle
24
 • Sposób przetwarzania drobnoziarnistych odpadów z procesów hutniczych, zwłaszcza pyłu konwertorowego
25
 • Sposób przetwarzania odpadów hutniczych