Wykaz publikacji wybranego autora

Zygmunt Wcisło, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmsż, * Katedra Metalurgii Stopów Żelaza


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e70920b878c28a04738f116

OPI Nauka Polska
1
 • Analiza możliwości stosowania w wielkim piecu grudek wytworzonych z odpadów hutniczych
2
 • Analiza możliwości wykorzystania gazowego $CO_{2}$ w pirometalurgii żelaza – teoria i praktyka
3
 • Analiza możliwości wykorzystania szlamów hutniczych w procesach metalurgicznych
4
 • Analiza technologii wytapiania i odlewania wlewków kuziennych ze stali ultraczystych
5
 • Analiza termodynamiczna przemian związków tytanu na drodze do strefy mięknięcia do garu wielkiego pieca
6
 • Analiza termodynamiczna przemian związków tytanu w strefie kawałkowej wielkiego pieca
7
 • Analysis of the effect of ${CO_{2}}$ blow on oxidation of steel's elements
8
 • Analysis of the effect of ${CO_{2}}$ blow on oxidation of steel's elements
9
 • Analysis of the effect of $CO_{2}$ blow on the oxidation of iron alloys' elements
10
 • Argon involving refinement of steel intended for flat products
11
 • Badania nad utylizacją pyłów krzemomanganowych
12
 • Budowa wybranych elementów pieca kadziowego
13
 • Comparative analysis of the lining life of converters having different capacity
14
 • Czujnik CELOX HOT-METAL firmy Heraeus Elektro-Nite do pomiaru zawartości siarki w ciekłej surówce
15
 • Dephosphorization of ferromanganese
16
 • Fizykochemiczna charakterystyka przetworzonych odpadów żelazonośnych pod kątem ich przydatności do hutniczych procesów redukcyjnych
17
 • Influence of bosh gas composition on the degree of direct reduction at the blast furnace process
18
 • Kompleksowa analiza możliwości zagospodarowania zużytych opakowań plastikowych przy produkcji surówki w wielkim piecu
19
20
 • Model tworzenia i osadzania węglikoazotków tytanu na wyłożeniu węglowym wielkiego pieca
21
 • Możliwości obniżenia zawartości tytanu w żelazokrzemie
22
 • Możliwości wykorzystania odpadów hutniczych
23
 • Możliwości zagospodarowania drobnoziarnistych odpadów hutniczych
24
 • Możliwości zastosowania zendry powalcowniczej jako obciążnika cieczy ciężkiej
25
 • Ocena możliwości wykorzystania gazu wielkopiecowego jako paliwa zastępczego