Wykaz publikacji wybranego autora

Zygmunt Wcisło, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmsż, * Katedra Metalurgii Stopów Żelaza


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e70920b878c28a04738f116

OPI Nauka Polska
1
 • Analiza możliwości stosowania w wielkim piecu grudek wytworzonych z odpadów hutniczych
2
 • Analiza możliwości wykorzystania gazowego $CO_{2}$ w pirometalurgii żelaza – teoria i praktyka
3
 • Analiza możliwości wykorzystania szlamów hutniczych w procesach metalurgicznych
4
 • Analiza technologii wytapiania i odlewania wlewków kuziennych ze stali ultraczystych
5
 • Analiza termodynamiczna przemian związków tytanu na drodze do strefy mięknięcia do garu wielkiego pieca
6
 • Analiza termodynamiczna przemian związków tytanu w strefie kawałkowej wielkiego pieca
7
 • Badania nad utylizacją pyłów krzemomanganowych
8
 • Budowa wybranych elementów pieca kadziowego
9
 • Czujnik CELOX HOT-METAL firmy Heraeus Elektro-Nite do pomiaru zawartości siarki w ciekłej surówce
10
 • Fizykochemiczna charakterystyka przetworzonych odpadów żelazonośnych pod kątem ich przydatności do hutniczych procesów redukcyjnych
11
 • Kompleksowa analiza możliwości zagospodarowania zużytych opakowań plastikowych przy produkcji surówki w wielkim piecu
12
13
 • Model tworzenia i osadzania węglikoazotków tytanu na wyłożeniu węglowym wielkiego pieca
14
 • Możliwości obniżenia zawartości tytanu w żelazokrzemie
15
 • Możliwości wykorzystania odpadów hutniczych
16
 • Możliwości zagospodarowania drobnoziarnistych odpadów hutniczych
17
 • Możliwości zastosowania zendry powalcowniczej jako obciążnika cieczy ciężkiej
18
 • Ocena możliwości wykorzystania gazu wielkopiecowego jako paliwa zastępczego
19
 • Ocena możliwości zawracania odpadowego gazu gardzielowego do szybu wielkiego pieca
20
 • Odsiarczanie stali w procesie EŻP
21
 • Odzysk chromu z odpadów w warunkach procesu stalowniczego
22
 • Problematyka odpadów w przemyśle metalurgicznym
23
 • Przetwarzanie wybranych odpadów metalurgicznych na komponenty wsadowe do procesów hutniczych
24
 • Sposób przetwarzania drobnoziarnistych odpadów z procesów hutniczych, zwłaszcza pyłu konwertorowego
25
 • Sposób przetwarzania drobnoziarnistych odpadów z procesów hutniczych, zwłaszcza pyłu konwertorowego