Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Zasadziński, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7006414139

PBN: 903377

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 117 publikacji Autora


1
 • 40-lecie działalności naukowej i dydaktycznej Profesora Jana Osiki40 years of the research and teaching activity of Professor Jan Osika / Józef ZASADZIŃSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2006 R. 51 nr 11, s. 627. — Praca bez afiliacji AGH. — RURY'2006 : technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : [23–24 listopada 2006 r., Kraków] : XIV konferencja naukowo-techniczna : jubileusz Profesora Jana Osiki 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej / Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych, Koło SITMN przy Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Warszawa : SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2006. — Opis wg okładki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Kompozyt aluminiowy o wysokich własnościach kumulacji energii kinetycznej i podwyższonych własnościach mechanicznych[Aluminum composite with high kinetic energy cumulation properties and increased mechanical properties] / Albatros Aluminium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Poznań ; wynalazca: Bruski Arkadiusz, Jurczak Henryk, LEŚNIAK Dariusz, ZASADZIŃSKI Józef. — Int.Cl.: C22C 21/06\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 424248 A1 ; Opubl. 2019-07-15. — Zgłosz. nr P.424248 z dn. 2018-01-11 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2019  nr 15, s. 19. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL424248A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Prof. dr hab. inż. Antoni Pasierb (1940–2006) : wspomnienie pośmiertne[Prof. dr hab. inż. Antoni Pasierb (1940–2006) : memory] / Józef ZASADZIŃSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2006 R. 51 nr 11, s. 709–710. — Opis wg okładki. — Praca bez afiliacji AGH. — RURY'2006 : technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : [23–24 listopada 2006 r., Kraków] : XIV konferencja naukowo-techniczna : jubileusz Profesora Jana Osiki 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej / Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych, Koło SITMN przy Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Warszawa : SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696 / red. nacz. Józef ZASADZIŃSKI. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2013. — R. 58 nr 1–. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696 / red. nacz. Józef ZASADZIŃSKI. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2019. — R. 64 nr 2. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Sposób otrzymywania powłok tlenkowych o określonej chropowatości na aluminium i jego stopach[Method for obtaining oxide coatings with determined roughness on aluminium or its alloys] / Albatros Aluminium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Poznań ; wynalazca: ZASADZIŃSKI Józef, Nowak Marek, LEŚNIAK Dariusz, Jurczak Henryk. — Int.Cl.: C23C 22/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 418226 A1 ; Opubl. 2018-02-12. — Zgłosz. nr P.418226 z dn. 2016-08-05 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 4, s. 35. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL418226A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Sposób przeróbki odpadów z aluminium i stopów aluminium[Method for processing waste from aluminum and aluminum alloys] / EQUITY INVESTORS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna, Katowice ; wynalazca: LIBURA WOJCIECH, ZASADZIŃSKI Józef, RĘKAS Artur. — Int.Cl.: C22B 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 400293 A1 ; Opubl. 2014-02-17. — Zgłosz. nr P.400293 z dn. 2012-08-08 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2014  nr 4, s. 25. — Błędnie nie podano nazwiska autora: Rękas Artur. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL400293A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Sposób testowania zgrzewalności metali i stopów oraz urządzenie do stosowania tego sposobu[Method for testing weldability of metals and alloys and the device for the application of this method] / Albatros Aluminium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Poznań ; wynalazca: Tomasz LATOS, Dariusz LEŚNIAK, Józef ZASADZIŃSKI, Jacek MADURA, Henryk Jurczak, Arkadiusz Bruski. — Int.Cl.: G01N 3/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 232256 B1 ; Udziel. 2019-01-24 ; Opubl. 2019-05-31. — Zgłosz. nr P.421643 z dn. 2017-05-19. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL232256B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Sposób testowania zgrzewalności metali i stopów oraz urządzenie do stosowania tego sposobu[Method for testing weldability of metals and alloys and the device for the application of this method] / Albatros Aluminium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Poznań ; wynalazca: LATOS Tomasz, LEŚNIAK Dariusz, ZASADZIŃSKI Józef, MADURA Jacek, Jurczak Henryk, Bruski Arkadiusz. — Int.Cl.: G01N 3/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 421643 A1 ; Opubl. 2018-12-03. — Zgłosz. nr P.421643 z dn. 2017-05-19 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 25, s. 38. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL421643A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Sposób wytwarzania anodowych powłok tlenkowych na wyrobach z aluminium i jego stopów o dedykowanej chropowatości[Method for obtaining oxide coatings with determined roughness on aluminium or its alloys] / Albatros Aluminium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Poznań ; wynalazca: Józef ZASADZIŃSKI, Marek Nowak, Dariusz LEŚNIAK, Henryk Jurczak. — Int.Cl.: C23C 22/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 231525 B1 ; Udziel. 2018-10-17 ; Opubl. 2019-03-29. — Zgłosz. nr P.418226 z dn. 2016-08-05. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL231525B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Sposób wytwarzania kształtowników z metali i ich stopów, zwłaszcza kształtowników wielkogabarytowych z aluminium i jego stopów[Method for producing sections from metals and their alloys, preferably large-sized sections from aluminum and its alloys] / Albatros Aluminium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Poznań ; wynalazca: ZASADZIŃSKI Józef, LEŚNIAK Dariusz, LIBURA Wojciech, Jurczak Henryk. — Int.Cl.: B21C 23/22\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 419222 A1 ; Opubl. 2018-04-23. — Zgłosz. nr P.419222 z dn. 2016-10-21 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 9, s. 10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL419222A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Sposób wytwarzania wyrobów giętych z kształtowników wyciskanych na gorąco[Method for making products bent from hot extruded sections] / ATB Ziółkowska Spółka Komandytowa, Kije ; wynalazca: Ziółkowska Katarzyna, Ziółkowski Jakub, LEŚNIAK Dariusz, ZASADZIŃSKI Józef. — Int.Cl.: B21D 7/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 424584 A1 ; Opubl. 2019-08-26. — Zgłosz. nr P.424584 z dn. 2018-02-13 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2019  nr 18, s. 6. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL424584A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Szanowni czytelnicy[Ladies and gentleman] / Józef ZASADZIŃSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2013 R. 58 nr 1, s. 3. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Zespół do chłodzenia profili, zwłaszcza aluminiowych[A unit for cooling of sections, preferably aluminum sections] / Albatros Aluminium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Poznań ; wynalazca: Bruski Arkadiusz, Jurczak Henryk, LEŚNIAK Dariusz, ZASADZIŃSKI Józef, Latos Tomasz. — Int.Cl.: B21C 29/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 424249 A1 ; Opubl. 2019-07-29. — Zgłosz. nr P.424249 z dn. 2018-01-17 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2019  nr 16, s. 8-9. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL424249A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: