Wykaz publikacji wybranego autora

Dariusz Leśniak, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4308-7738 orcid iD

ResearcherID: DDM-1276-2022

Scopus: 55916764400

PBN: 5e709213878c28a04738f89a

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 168 publikacji Autora


1
 • Analiza warunków zgrzewania podczas wyciskania stopów AlCuMg : monografia habilitacyjnaAnalysis of welding conditions during extrusion of AlCuMg alloys / Dariusz LEŚNIAK. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2012. — 84 s.. — (Seria Monografie ; nr 5/2012). — Bibliogr. s. 79–84, Streszcz., Summ.. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Dwustronny uchwyt skrzydła drzwiowego[Two-sided door leaf handle] / Fixal R. Czarnecki, M. Jurek spółka jawna, Chrzanów ; wynalazca: Czarnecki Ryszard, LEŚNIAK Dariusz, ZASADZIŃSKI Józef. — Int.Cl.: E05B 1/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 434031 A1 ; Opubl. 2021-05-04. — Zgłosz. nr P.434031 z dn. 2020-05-20 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2021  nr 9, s. 34. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL434031A1.pdf

 • słowa kluczowe: oświetlenie LED, czytnik linii papilarnych, profil aluminiowy wyciskany i anodowany o wysokiej funkcjonalności

  keywords: aluminium profile extruded and anodized of high functionality, LED lightening, fingerprint reader

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Kompozyt aluminiowy o wysokich własnościach kumulacji energii kinetycznej i podwyższonych własnościach mechanicznych[Aluminum composite with high kinetic energy cumulation properties and increased mechanical properties] / Albatros Aluminium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Poznań ; wynalazca: Bruski Arkadiusz, Jurczak Henryk, LEŚNIAK Dariusz, ZASADZIŃSKI Józef. — Int.Cl.: C22C 21/06\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 424248 A1 ; Opubl. 2019-07-15. — Zgłosz. nr P.424248 z dn. 2018-01-11 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2019  nr 15, s. 19. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL424248A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Optymalizacja technologii wyciskania profili aluminiowych przeznaczonych na elewacyjne systemy lameloweOptimization of aluminium profiles extrusion technology intends for facade lamella systems / J. MADURA, P. Gromek, Ł. LISIECKI, K. ZABOROWSKI, S. PUCHLERSKA, P. NOGA, D. LEŚNIAK, H. Jurczak // W: WPC 22 : I ogólnopolska konferencja naukowa „Wyciskajmy Póki Czas” : Kraków, 15 września 2022 : książka abstraktów / ed. Dariusz Leśniak ; Hydro Extrusion Poland. — Kraków : Laboratorium Procesów Wyciskania AGH. Wydział Metali Nieżelaznych. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2022. — ISBN: 978-83-965976-5-6. — S. 17–18. — Tekst pol.-ang.. — P. Gromek - afiliacja: Albatros Aluminium. — Ł. Lisiecki, K. Zaborowski, S. Puchlerska, P. Noga, D. Leśniak - brak afiliacji AGH

 • słowa kluczowe: cienkościenne profile aluminiowe, optymalizacja procesu wyciskania aluminium, symulacje numeryczne FEM

  keywords: thin-walled hollow extrudates, optimization of aluminium extrusion process, FEM numerical simulations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Sposób otrzymywania powłok tlenkowych o określonej chropowatości na aluminium i jego stopach[Method for obtaining oxide coatings with determined roughness on aluminium or its alloys] / Albatros Aluminium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Poznań ; wynalazca: ZASADZIŃSKI Józef, Nowak Marek, LEŚNIAK Dariusz, Jurczak Henryk. — Int.Cl.: C23C 22/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 418226 A1 ; Opubl. 2018-02-12. — Zgłosz. nr P.418226 z dn. 2016-08-05 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 4, s. 35. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL418226A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Sposób testowania zgrzewalności metali i stopów oraz urządzenie do stosowania tego sposobu[Method for testing weldability of metals and alloys and the device for the application of this method] / Albatros Aluminium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Poznań ; wynalazca: Tomasz LATOS, Dariusz LEŚNIAK, Józef ZASADZIŃSKI, Jacek MADURA, Henryk Jurczak, Arkadiusz Bruski. — Int.Cl.: G01N 3/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 232256 B1 ; Udziel. 2019-01-24 ; Opubl. 2019-05-31. — Zgłosz. nr P.421643 z dn. 2017-05-19. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL232256B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Sposób testowania zgrzewalności metali i stopów oraz urządzenie do stosowania tego sposobu[Method for testing weldability of metals and alloys and the device for the application of this method] / Albatros Aluminium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Poznań ; wynalazca: LATOS Tomasz, LEŚNIAK Dariusz, ZASADZIŃSKI Józef, MADURA Jacek, Jurczak Henryk, Bruski Arkadiusz. — Int.Cl.: G01N 3/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 421643 A1 ; Opubl. 2018-12-03. — Zgłosz. nr P.421643 z dn. 2017-05-19 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 25, s. 38. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL421643A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Sposób wytwarzania anodowych powłok tlenkowych na wyrobach z aluminium i jego stopów o dedykowanej chropowatości[Method for obtaining oxide coatings with determined roughness on aluminium or its alloys] / Albatros Aluminium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Poznań ; wynalazca: Józef ZASADZIŃSKI, Marek Nowak, Dariusz LEŚNIAK, Henryk Jurczak. — Int.Cl.: C23C 22/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 231525 B1 ; Udziel. 2018-10-17 ; Opubl. 2019-03-29. — Zgłosz. nr P.418226 z dn. 2016-08-05. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL231525B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Sposób wytwarzania kształtowników z metali i ich stopów, zwłaszcza kształtowników wielkogabarytowych z aluminium i jego stopów[Method for producing sections from metals and their alloys, preferably large-sized sections from aluminum and its alloys] / Albatros Aluminium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Poznań ; wynalazca: ZASADZIŃSKI Józef, LEŚNIAK Dariusz, LIBURA Wojciech, Jurczak Henryk. — Int.Cl.: B21C 23/22\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 419222 A1 ; Opubl. 2018-04-23. — Zgłosz. nr P.419222 z dn. 2016-10-21 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 9, s. 10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL419222A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Sposób wytwarzania kształtowników z metali i ich stopów, zwłaszcza kształtowników wielkogabarytowych z aluminium i jego stopów[Method for producing sections from metals and their alloys, preferably large-sized sections from aluminum and its alloys] / Albatros Aluminium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Poznań ; wynalazca: Józef ZASADZIŃSKI, Dariusz LEŚNIAK, Wojciech LIBURA, Henryk Jurczak. — Int.Cl.: B21C 23/22\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 237874 B1 ; Udziel. 2021-02-12 ; Opubl. 2021-06-14. — Zgłosz. nr P.419222 z dn. 2016-10-21. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL237874B1.pdf

 • słowa kluczowe: Łączenie prostych konstrukcji profili wyciskanych otwartych w profile zamknięte, profile wielkogabarytowe wyciskane z aluminium i jego stopów, niższe koszty procesu produkcyjnego

  keywords: Joining of simple solid extrusion profiles into hollow profiles, large size profiles extruded from aluminium and alloys, lower costs of production process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Sposób wytwarzania wyrobów giętych z kształtowników wyciskanych na gorąco[Method for making products bent from hot extruded sections] / ATB Ziółkowska Spółka Komandytowa, Kije ; wynalazca: Ziółkowska Katarzyna, Ziółkowski Jakub, LEŚNIAK Dariusz, ZASADZIŃSKI Józef. — Int.Cl.: B21D 7/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 424584 A1 ; Opubl. 2019-08-26. — Zgłosz. nr P.424584 z dn. 2018-02-13 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2019  nr 18, s. 6. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL424584A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Susceptibility testing for welding of AlMg alloys intended for extrusion / J. Borowski, J. Sulej-Chojnacka, H. Jurczak, D. Leśniak, H. Dyja // Metalurgija = Metallurgy ; ISSN 0543-5846. — 2016 vol. 55 no. 3, s. 461–464. — Bibliogr. s. 464. — D. Leśniak - afiliacja: Metal Forming Institute, Poznań. — tekst: http://hrcak-1srce-1hr-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/file/226420

 • keywords: TIG welding, tensile strength, AlMg alloys, hardness HV01, parameters of welding

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Zespół do chłodzenia profili, zwłaszcza aluminiowych[A unit for cooling of sections, preferably aluminum sections] / Albatros Aluminium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Poznań ; wynalazca: Bruski Arkadiusz, Jurczak Henryk, LEŚNIAK Dariusz, ZASADZIŃSKI Józef, Latos Tomasz. — Int.Cl.: B21C 29/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 424249 A1 ; Opubl. 2019-07-29. — Zgłosz. nr P.424249 z dn. 2018-01-17 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2019  nr 16, s. 8-9. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL424249A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Zespół do wyciskania rur cienkościennych owalnych korzystnie ze stopu aluminium 6082[A unit for extrusion of thin-walled oval tubes, favourably from aluminum alloy 6082] / Albatros Aluminium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Poznań ; wynalazca: LEŚNIAK Dariusz, Borowski Jacek, Darul Tadeusz, Jurczak Henryk. — Int.Cl.: B21C 23/21\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 424430 A1 ; Opubl. 2019-08-12. — Zgłosz. nr P.424430 z dn. 2018-01-31 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2019  nr 17, s. 10-11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL424430A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Zespół do wyciskania rur cienkościennych owalnych korzystnie ze stopu aluminium 6082[A unit for extrusion of thin-walled oval tubes, favourably from aluminum alloy 6082] / Albatros Aluminium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Poznań ; wynalazca: Dariusz LEŚNIAK, Jacek Borowski, Tadeusz Darul, Henryk Jurczak. — Int.Cl.: B21C 23/21\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 233940 B1 ; Udziel. 2019-09-10 ; Opubl. 2019-12-31. — Zgłosz. nr P.424430 z dn. 2018-01-31. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL233940B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: