Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Blicharski, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kig, Katedra Inżynierii Gazowniczej


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2082-6590

ResearcherID: V-1517-2018

Scopus: 36185187300

PBN: 901164

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Analiza dopływu gazu do odwiertu z niejednorodnych formacji o małej przepuszczalności
2
 • Analysis of selected problems encountered while testing natural gas-condensate fields in the Western Carpathians
3
 • Analytical prediction model of UGS performance
4
 • Analytical prediction model of UGS performance
5
6
 • Assessment of near-well zone damaging during gas-well reconstruction procedures
7
 • Eksploatacja złóż gazu i przygotowanie gazu do transportu
8
 • Evaluation of possible applications of membrane separators for purification of gas from unconventional deposits
9
 • Mass balance method for natural gas field exploitation in dynamic conditions
10
 • Modelowanie składowania $CO_{2}$ w złożu gazu ziemnego w aspekcie wspomagania wydobycia gazu rodzimego
11
 • Ograniczenia emisji dwutlenku węgla poprzez proces separacji, transportu i geosekwestracji $CO{_2}$
12
 • Podziemne magazyny gazu w zaniechanych kopalniach węgla
13
 • Problemy przemieszczania się wody złożowej w czasie eksploatacji złóż gazu ziemnego i Podziemnych Magazynów Gazu
14
 • Ruch wody i zagrożenia odwiertów eksploatacyjnych w złożach węglowodorów
15
 • Ruch wody w złożach węglowodorów i podziemnych magazynach gazu
16
 • Stanowisko laboratoryjne do badania przepływów wielofazowych w ośrodkach porowatych
17
 • Stanowisko laboratoryjne wypierania się płynów w ośrodkach porowatych w aspekcie sekwestracji $CO_2$
18
 • Techniczno-ekonomiczne aspekty stosowania układów pomiarowych na wysokim ciśnieniu
19
 • The analysis of CO2 injection in depleted gas reservoirs during the sequestration process
20
 • The analysis of $CO_{2}$ injection in depleted gas reservoirs during the sequestration process
21
 • The gas mixing process in underground gas storages – the “Wierzchowice” UGS case
22
 • Transport $CO_{2}$ rurociągami wysokociśnieniowymi – założenia i wymagania techniczne
23
 • Transport i magazynowanie gazu ziemnego
24
 • Water inflow prognosis for the gas wells
25
 • Zarys stanu i perspektyw energetyki polskiej