Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Blicharski, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kig, Katedra Inżynierii Gazowniczej


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2082-6590

ResearcherID: V-1517-2018

Scopus: 36185187300

PBN: 901164

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Analiza dopływu gazu do odwiertu z niejednorodnych formacji o małej przepuszczalności
2
 • Analysis of selected problems encountered while testing natural gas-condensate fields in the Western Carpathians
3
 • Analytical prediction model of UGS performance
4
5
 • Assessment of near-well zone damaging during gas-well reconstruction procedures
6
 • Evaluation of possible applications of membrane separators for purification of gas from unconventional deposits
7
 • Gas mixing in laboratory cores
8
 • Mass balance method for natural gas field exploitation in dynamic conditions
9
 • Modelowanie składowania $CO_{2}$ w złożu gazu ziemnego w aspekcie wspomagania wydobycia gazu rodzimego
10
 • Problemy przemieszczania się wody złożowej w czasie eksploatacji złóż gazu ziemnego i Podziemnych Magazynów Gazu
11
 • Ruch wody w złożach węglowodorów i podziemnych magazynach gazu
12
 • Stanowisko laboratoryjne do badania przepływów wielofazowych w ośrodkach porowatych
13
 • Stanowisko laboratoryjne wypierania się płynów w ośrodkach porowatych w aspekcie sekwestracji $CO_2$
14
 • Techniczno-ekonomiczne aspekty stosowania układów pomiarowych na wysokim ciśnieniu
15
 • The analysis of $CO_{2}$ injection in depleted gas reservoirs during the sequestration process
16
 • The gas mixing process in underground gas storages – the “Wierzchowice” UGS case
17
 • Water inflow prognosis for the gas wells
18
 • Zastosowanie klasycznych testów hydrodynamicznych do oceny petrofizycznych właściwości niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego typu \emph{tight gas}
19
 • Zastosowanie metody bilansu masowego w eksploatacji złóż gazu ziemnego w warunkach dynamicznych
20
 • Zastosowanie metody bilansu masy w eksploatacji połączonych złóż gazu