Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Blicharski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kig, Katedra Inżynierii Gazowniczej


 • 2019

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2082-6590 orcid iD

ResearcherID: V-1517-2018

Scopus: 36185187300

PBN: 5e70920b878c28a04738f024

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 43, z ogólnej liczby 45 publikacji Autora


1
 • A case study of gas-condensate reservoir performance with gas cycling
2
 • A computer aided analysis and forecasting of gas reservoir production
3
4
 • Analiza dopływu gazu do odwiertu z niejednorodnych formacji o małej przepuszczalności
5
 • Analiza dopływu gazu do odwiertu z niejednorodnych formacji o małej przepuszczalności
6
 • Analysis of selected problems encountered while testing natural gas-condensate fields in the Western Carpathians
7
 • Analytical prediction model of UGS performance
8
 • Analytical prediction model of UGS performance
9
 • Assessment of near-well zone damaging during gas-well reconstruction procedures
10
 • Badania laboratoryjne wypierania metanu ditlenkiem węgla w procesie geologicznej sekwestracji $CO_2$ w sczerpanych złożach gazu ziemnego
11
 • Badania laboratoryjne zjawiska mieszania się gazów w ośrodkach porowatych
12
 • Carbon dioxide sequestration in depleted gas reservoirs
13
 • Dyspersja hydrodynamiczna w procesie wypierania gazów w rdzeniach skalnych
14
 • Eksploatacja złóż gazu i przygotowanie gazu do transportu
15
 • Evaluation of possible applications of membrane separators for purification of gas from unconventional deposits
16
 • Gas mixing in laboratory cores
17
 • Mass balance method for natural gas field exploitation in dynamic conditions
18
 • Modelowanie analityczne procesu magazynowania gazu w częściowo sczerpanych złożach gazu ziemnego – wybrane zagadnienia
19
 • Modelowanie składowania $CO_{2}$ w złożu gazu ziemnego w aspekcie wspomagania wydobycia gazu rodzimego
20
 • Ograniczenia emisji dwutlenku węgla poprzez proces separacji, transportu i geosekwestracji $CO{_2}$
21
 • Podzemnye gazohraniliŝa v otrabotannyh ugol'nyh šahtah
22
 • Podziemne magazyny gazu w zaniechanych kopalniach węgla
23
 • Problemy przemieszczania się wody złożowej w czasie eksploatacji złóż gazu ziemnego i Podziemnych Magazynów Gazu
24
 • Ruch wody i zagrożenia odwiertów eksploatacyjnych w złożach węglowodorów
25
 • Ruch wody w złożach węglowodorów i podziemnych magazynach gazu