Wykaz publikacji wybranego autora

Adam Zubrzycki, dr inż.

adiunkt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 37 publikacji Autora


1
 • Analiza warunków geologicznych oraz technologicznych pod kątem pozarurowych erupcji gazu ziemnego w rejonie Karpat i ich przedgórza
2
 • Analiza warunków geologicznych oraz technologicznych pod kątem pozarurowych erupcji gazu ziemnego w rejonie Karpat i ich przedgórza
3
 • Analiza właściwości zbiornikowych skał węglanowych na podstawie wyników testów RPZ i pomiarów geofizyki wiertniczej (górnojurajskie podłoże zapadliska przedkarpackiego)
4
 • Analiza właściwości zbiornikowych utworów miocenu autochtonicznego zapadliska przedkarpackiego na podstawie wyników opróbowań złożowych i geofizyki wiertniczej
5
 • Analysis of reservoir parameters on the basis of well logging and DST of Miocene gas reservoirs in the central part of the Carpathian Foredeep, Poland
6
 • Applicability of DST results to the evaluation of changes of geologic conditions of Rotliegend series in the Polish Lowlands
7
 • Application of DST interpretation results by log-log method in the pore space type estimation for the Upper Jurassic carbonate reservoir rocks of the Carpathian Foredeep basement
8
 • Atlas geotermalny zapadliska przedkarpackiego
9
 • Bromine content in formation waters as their origin factor – example from triassic clastic reservoirs in NW Pomerania, Poland
10
 • Decision system model for HC exploration on the basis of DST test results
11
 • Ewolucja wód formacyjnych środkowego pstrego piaskowca w obszarze Pomorza Zachodniego
12
 • Genetyczna interpretacja zależności jonowych $Na-Ca-Cl$ w wodach formacyjnych dolomitu głównego cechsztynu na Niżu Polskim
13
 • Genetyczna interpretacja zależności jonowych $Na-Ca-Cl$ w wodach formacyjnych dolomitu głównego cechsztynu na Niżu Polskim
14
 • Identyfikacja granic złóż węglowodorów metodą log-log w Zapadlisku Przedkarpackim i w Karpatach, na podstawie wyników testów DST
15
 • Interpretation of DST test results for the identification of HC accumulation limits or boundaries in the area of the Carpathians and Carpathian Foredeep (south Poland)
16
 • Introduction to drilling engineering
17
 • Inżynieria Naftowa i Gazownicza
18
 • Inżynieria Naftowa i Gazownicza – nowy kierunek na AGH w Krakowie
19
 • Mineralizacja wód złożowych miocenu autochtonicznego zapadliska przedkarpackiego oraz ich wpływ na środowisko naturalne
20
 • Mioceńskie wody formacyjne strefy złoża gazu ziemnego „ Przemyśl” (SE część zapadliska przedkarpackiego) – wstępna interpretacja ich genezy i ewolucji
21
 • Nowy kierunek studiów na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie od roku akademickiego 2008/2009
22
 • Origin and evolution of Lower Jurassic formation waters from the West Pomerania, Poland
23
 • Podstawy geologii naftowej
24
 • Standardization in education – EGE joint master study program and post graduate “CeLGas” systems
25
 • Standarization in education – EGE Joint Master Study Program and post graduate “CELGAS” systems