Wykaz publikacji wybranego autora

Adam Zubrzycki, dr inż.

adiunkt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 37 publikacji Autora


1
 • Analiza warunków geologicznych oraz technologicznych pod kątem pozarurowych erupcji gazu ziemnego w rejonie Karpat i ich przedgórzaExternal casing gas blow-outs – the analysis of geological settings and technological drilling factors in the area of Flysch Carpathians and their foredeep / Stanisław DUBIEL, Adam ZUBRZYCKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2009 t. 26 z. 1–2, s. 131–139. — Bibliogr. s. 139, Streszcz., Summ.. — Toż. Na CD-ROM-ie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2009-1-2/W_2009_1-2_10.pdf

 • słowa kluczowe: wiercenia naftowe, awarie wiertnicze, erupcje pozarurowe, analiza warunków geologicznych i technologicznych wierceń w Karpatach i ich przedgórzu

  keywords: petroleum drillings, drilling failures, external casing gas blow-outs, analysis of geological settings and technological drilling conditions in the area of the Flysch Carpathians and their foredeep

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza warunków geologicznych oraz technologicznych pod kątem pozarurowych erupcji gazu ziemnego w rejonie Karpat i ich przedgórzaExternal casing gas blow-outs – the analysis of geological settings and technological drilling factors in the area of Flysch Carpathians and their foredeep / Stanisław DUBIEL, Adam ZUBRZYCKI // W: Oil–Gas AGH'2009 : XX międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : Cracow, 27–29 May, 2009 : zbiór abstraktów = 20\textsuperscript{th} international conference : New methods and technologies in petroleum geology, drilling, geoengineering, reservoir engineering and gas engineering : abstracts book / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH. WWNiG, [2009]. — ISBN: 978-83-917286-5-9. — S. 24. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza właściwości zbiornikowych skał węglanowych na podstawie wyników testów RPZ i pomiarów geofizyki wiertniczej (górnojurajskie podłoże zapadliska przedkarpackiego)Analysis of carbonate reservoir rock properties on the basis of DST and well logging (the Upper Jurassic basement of the Carpathian Foredeep) / Stanisław DUBIEL, Adam ZUBRZYCKI, M. MARUTA // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2012 vol. 29 no. 1, s. 127–134. — Bibliogr. s. 133–134, Streszcz., Summ.. — Toż. na dołączonym CD-ROMie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/DRILLING/2012-01/W_2012_1_10.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza właściwości zbiornikowych utworów miocenu autochtonicznego zapadliska przedkarpackiego na podstawie wyników opróbowań złożowych i geofizyki wiertniczejAnalysis of reservoir properties of autochthonous Miocene deposits in the area of Carpathian foredeep on the basis of DST and well logging / Stanisław DUBIEL, Adam ZUBRZYCKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2010 t. 27 z. 1–2, s. 121–128. — Bibliogr. s. 128, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : górnictwo otworowe : XXI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna Oil-Gas AGH 2010 = 21st international conference Oil-Gas AGH 2010 : [„nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie”] : Zakopane, 27–29 maja 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — Opis wg obwoluty. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2010-1-2/W_2010_1-2_10.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
 • Application of DST interpretation results by log-log method in the pore space type estimation for the Upper Jurassic carbonate reservoir rocks of the Carpathian Foredeep basementInterpretacja testów wykonywanych rurowymi próbnikami złoża - RPZ w skałach węglanowych górnej jury podłoża zapadliska przedkarpackiego / Stanisław DUBIEL, Adam ZUBRZYCKI, Czesław RYBICKI, Michał MARUTA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2012 vol. 57 no. 2, s. 413–424. — Bibliogr. s. 424. — tekst: http://journals.pan.pl/Content/92806/PDF/10267-Volume57_Issue2-11_paper.pdf?handler=pdf

 • słowa kluczowe: skały węglanowe, poszukiwania naftowe, górna jura, podłoże zapadliska przedkarpackiego, systemy przestrzeni porowej, testy hydrodynamiczne RPZ

  keywords: petroleum explorations, Upper Jurassic, DST tests, pore space systems, hydrodynamic test, Carpathian Foredeep basement, carbonate rocks

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10267-012-0027-0

8
9
 • Bromine content in formation waters as their origin factor – example from triassic clastic reservoirs in NW Pomerania, Poland / Adam ZUBRZYCKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2000 t. 17, s. 207–215. — Bibliogr. s. 215, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Decision system model for HC exploration on the basis of DST test results / Stanisław DUBIEL, Adam ZUBRZYCKI, Michał MARUTA // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2013 vol. 30 no. 1 dod.: CD, s. 51–56. — Bibliogr. s. 55–56, Summ.

 • keywords: petroleum explorations, HC reservoir assessment, Upper Jurassic carbonate reservoir rocks, DST tests results, HC field management, Carpathian Foredeep basement, model of work-flow decision

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Ewolucja wód formacyjnych środkowego pstrego piaskowca w obszarze Pomorza ZachodniegoThe evolution of middle buntsandstein formation waters within NW Pomerania area / Adam ZUBRZYCKI // W: XII [Dwunasta] międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie” : Kraków, 21–22 czerwca 2001, T. 2 = 12\textsuperscript{th} international scientific-technical conference “New methods and technologies in petroleum geology, drilling, and reservoir engineering” / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WWNiG AGH, 2001. — S. 267–277. — Bibliogr. s. 275, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Genetyczna interpretacja zależności jonowych $Na-Ca-Cl$ w wodach formacyjnych dolomitu głównego cechsztynu na Niżu PolskimGenetic interpretation of $Na-Ca-Cl$ relations in Zechstein Main Dolomite formation waters in the area of Polish Lowland / Adam ZUBRZYCKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2003 R. 20/1, s. 291–296. — Bibliogr. s. 296, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Genetyczna interpretacja zależności jonowych $Na-Ca-Cl$ w wodach formacyjnych dolomitu głównego cechsztynu na Niżu PolskimGenetic interpretation of $Na-Ca-Cl$ relations in Zechstein Main Dolomite formation waters in the area of Polish Lowland / Adam ZUBRZYCKI // W: Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : XIV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 11–13 czerwca 2003 : streszczenia referatów = New methods and technologies in petrolueum geology, drilling and reservoir engineering : 14\textsuperscript{th} international scientific-technical conference : abstracts / kolegium red. Stanisław Rychlicki, Jan Ziaja ; Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WWNiG AGH, 2003. — ISBN10:  8391728609. — S. 88

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Identyfikacja granic złóż węglowodorów metodą log-log w Zapadlisku Przedkarpackim i w Karpatach, na podstawie wyników testów DST[Interpretation of DST test results for the identification of HC accumulation limits or boudaries in the area of the Carpathians and Carpathian foredeep (South Poland)] / Stanisław DUBIEL, Czesław RYBICKI, Adam ZUBRZYCKI, Michał MARUTA // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2014 : XXV konferencja naukowo-techniczna : wiernictwo, nafta, gaz – dziś i jutro : Kraków, 11–13 czerwca 2014 : księga abstraktów = 25th scientific and technical conference : drilling, oil, gas – today and tomorrow : Krakow, 11–13 June 2014 : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 36

 • słowa kluczowe: Zapadlisko Przedkarpackie i Karpaty, identifikacja granic złoża, wykresy diagnostyczne metody log-log, testy DST

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Interpretation of DST test results for the identification of HC accumulation limits or boundaries in the area of the Carpathians and Carpathian Foredeep (south Poland) / Stanisław DUBIEL, Czesław RYBICKI, Adam ZUBRZYCKI, Michał MARUTA // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2014 vol. 31 no. 2 dod.: CD, s. 291–306. — Bibliogr. s. 305–306, Summ.

 • keywords: petroleum explorations, Carpathian Foredeep, Carpathians, reservoir rocks, DST, diagnostic diagrams of the log-log method, HC accumulation limits and/or drainage zones, Carpathian Foredeep basement

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/drill.2014.31.2.291

16
17
 • Inżynieria Naftowa i Gazownicza : nowy autonomiczny kierunek otwarty na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu[Petroleum and Natural Gas Engineering : new, autonomous major is open at the Drilling, Oil and Gas Faculty] / Stanisław STRYCZEK, Adam ZUBRZYCKI // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1898-9624. — Tytuł poprz.: Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2008 R. 3 nr 2, s. 3–4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Inżynieria Naftowa i Gazownicza – nowy kierunek na AGH w Krakowie[Petroleum and Natural Gas Engineering – new major at AGH – University of Science and Technology in Krakow] / Stanisław STRYCZEK, Jakub SIEMEK, Adam ZUBRZYCKI, Czesław RYBICKI // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne : inżynieria sanitarna, geoinżynieria, tunelowanie, górnictwo, hydrotechnika, drogi, mosty ; ISSN 1734-6681. — 2008 nr 2, s. 24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Mineralizacja wód złożowych miocenu autochtonicznego zapadliska przedkarpackiego oraz ich wpływ na środowisko naturalneMineralization of autochthonous Miocene formation waters in the area of Carpathian Foredeep and their influence on natural environment / Adam ZUBRZYCKI, Stanisław DUBIEL // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2009 t. 26 z. 4, s. 695–705. — Bibliogr. s. 704–705, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2009-04/W_2009_4_11.pdf

 • słowa kluczowe: zapadlisko przedkarpackie, ochrona środowiska naturalnego, miocen, mineralizacja płynów i wód złożowych

  keywords: Carpathian Foredeep, Miocene, protection of natural environment, mineralization of fluids and formation waters

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Mioceńskie wody formacyjne strefy złoża gazu ziemnego „ Przemyśl” (SE część zapadliska przedkarpackiego) – wstępna interpretacja ich genezy i ewolucjiMiocene formation waters in the area of Przemyśl gas field (SE part of the Carpathian Foredeep) – the preliminary interpretation of their origin and evolution / Adam ZUBRZYCKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2004 R. 21/1, s. 493–503. — Bibliogr. s. 502–503, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Nowy kierunek studiów na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie od roku akademickiego 2008/2009New major at the Faculty of Drilling, Oil and Gas, AGH University of Science and Technology, Cracow in the academic year 2008/2009 / Stanisław STRYCZEK, Jakub SIEMEK, Adam ZUBRZYCKI, Czesław RYBICKI // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2008 R. 47 nr 1–2, s. 197–206. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Origin and evolution of Lower Jurassic formation waters from the West Pomerania, PolandGeneza i ewolucja wód formacyjnych dolnej jury na Pomorzu Zachodnim / Adam ZUBRZYCKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2002 R. 19/1, s. 285–296. — Bibliogr. s. 296, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Podstawy geologii naftowej[Fundamentals of petroleum geology] / Adam ZUBRZYCKI. — Kraków : [AGH] ; Chorzów ; Zakład Poligraficzny S.C.M.R. Wioska, 2011. — 118 s.. — Bibliogr. s. 115–116. — ISBN: 978-83-932904-2-0. — Afiliacja Autora zawarta w treści Przedmowy

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Standardization in education – EGE joint master study program and post graduate “CeLGas” systems / Jakub SIEMEK, Stanisław STRYCZEK, Stanisław NAGY, Czesław RYBICKI, Adam ZUBRZYCKI // W: MSE 2007 : proceedings of the 3\textsuperscript{rd} international conference on Manufacturing Science and Education : European traditions and influences in engineering creation : 12\textsuperscript{th}–14\textsuperscript{th} July 2007, Sibiu, Romania / eds. Dan Maniu Duşe, Paul Dan Brîndaşu ; “Lucian Blaga” University of Sibiu. Engineering Faculty. — Sibiu : Editura Universitǎţii “Lucian Blaga” din Sibiu, cop. 2007 + CD-ROM. — (Proceedings of the Manufacturing Science and Education ; ISSN 1843-2522). — Opis częśc. wg okładki. — S. 7–8. — Bibliogr. s. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Standarization in education – EGE Joint Master Study Program and post graduate “CELGAS” systems / J. SIEMEK, S. STRYCZEK, S. NAGY, C. RYBICKI, A. ZUBRZYCKI // W: 4\textsuperscript{th} Balkan Region conference on Engineering education & MSE under the theme: Bridging cultures and technologies in the 21st century : Sibiu, Romania, 12–14 July 2007 : conference proceedings / eds. Constantin Oprean, Dan-Maniu Duşe, Dan-Paul Brîndaşu ; Ministry of Education and Research – Romania, {\em Lucian Blaga} University of Sibiu, Romania, UNESCO International Centre for Engineering Education. — Sibiu : Editura Universitǎţii “Lucian Blaga” din Sibiu, cop. 2007. — (Conference Proceedings (Balkan Regional Conference on Engineering Education & MSE) ; ISSN 1843-6730). — S. 104–108. — Bibliogr. s. 108, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: