Wykaz publikacji wybranego autora

Albin Wojnar, mgr inż.

starszy wykładowca

Faculty of Drilling, Oil and Gas
WWNiG-kin


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
2
 • [chapter, 2023]
 • TytułAnaliza przebiegu eksploatacji złoża Węglówka znajdującego się na fałdzie węglowieckim
  AutorzyAlbin WOJNAR, Czesław RYBICKI
  ŹródłoNauka – technika – technologia [Dokument elektroniczny] : seria wydawnicza AGH, T. 7. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2023. — S. 157–167
3
 • [proceedings, 2017]
 • TytułAnaliza warunków pracy złoża Bóbrka-Rogi na podstawie ponad stuletniego okresu eksploatacji
  AutorzyAlbin WOJNAR, Czesław RYBICKI
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017. — [Kraków : AGH], [2017]. — S. 85
4
 • [chapter, 2021]
 • TytułAnaliza warunków pracy złoża ropy naftowej Potok na podstawie wybranego okresu eksploatacji
  AutorzyAlbin WOJNAR, Czesław RYBICKI
  ŹródłoNauka – technika – technologia : seria wydawnicza AGH, T. 2. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2021. — S. 187–200
5
 • [article, 2003]
 • TytułBadania efektywności usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych z gruntów metodą przemywania z wykorzystaniem analizatora OMS 2 oraz ekstrakcji rozpuszczalnikowej
  AutorzyJan JEWULSKI, Danuta ZAGRAJCZUK, Romana BILIŃSKA, Albin WOJNAR
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2003 R. 20/2, s. 371–382
6
 • [article, 2002]
 • TytułBadania laboratoryjne i normy dotyczące środków chemicznych do usuwania substancji ropopochodnych z gruntu
  AutorzyJan JEWULSKI, Danuta ZAGRAJCZUK, Romana BILIŃSKA, Albin WOJNAR
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2002 R. 19/1, s. 111–120
7
 • [article, 2004]
 • TytułBadania zasolenia wybranych rop naftowych na rentgenowskim spektrometrze ED-2000
  AutorzyJan JEWULSKI, Albin WOJNAR, Paweł WOJNAROWSKI, Danuta ZAGRAJCZUK, Romana BILIŃSKA
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2004 R. 21/2, s. 539–548
8
 • [proceedings, 2003]
 • TytułBadania związków siarki w ropach i produktach naftowych na rentgenowskim spektometrze ED-2000
  AutorzyJan JEWULSKI, Albin WOJNAR, Danuta ZAGRAJCZUK, Romana BILIŃSKA
  ŹródłoNowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : XIV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 11–13 czerwca 2003 : streszczenia referatów / kolegium red. Stanisław Rychlicki, Jan Ziaja ; Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WWNiG AGH, 2003. — S. 30
9
 • [article, 2003]
 • TytułBadania związków siarki w ropach i produktach naftowych na rentgenowskim spektometrze ED-2000
  AutorzyJan JEWULSKI, Albin WOJNAR, Danuta ZAGRAJCZUK, Romana BILIŃSKA
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2003 R. 20/1, s. 91–100
10
 • [meeting abstract, 2005]
 • TytułBioaccessibility of As(V) and Pb(II) from mimetite
  AutorzyA. WOJNAR, M. MANECKI, T. BAJDA
  ŹródłoGeochimica et Cosmochimica Acta : Journal of The Geochemical Society and The Meteoritical Society. — 2005 vol. 69 no. 10S spec. suppl., s. A628
11
 • [proceedings, 2002]
 • TytułIgnacy Łukasiewicz – twórca i przemysłowiec, społecznik i filantrop
  AutorzyStanisław SZAFRAN, Albin WOJNAR
  ŹródłoNafta i gaz – 2002 : tradycje i nowoczesność : II [druga] międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Bóbrka 23–25 maja 2002 r. / red. Stanisław Szafran ; Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — Kraków : SITPNiG. Zarząd Główny, 2002. — S. 163–170
12
 • [chapter, 2017]
 • TytułKoło SITPNiG przy Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu
  AutorzyAlbin WOJNAR
  ŹródłoJubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu 1967–2017. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2017. — S. 111–116
13
 • [chapter, 2022]
 • TytułKrótka analiza przebiegu eksploatacji złoża ropno-gazowego $X_{MJ}$ z rejonu Podkarpacia
  AutorzyAlbin WOJNAR, Czesław RYBICKI
  ŹródłoNauka – technika – technologia [Dokument elektroniczny] : seria wydawnicza AGH, T. 6. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2022. — S. 165–180
14
 • [proceedings, 2023]
 • TytułLithium recovery from reservoir waters using sorbents prepared by 3D printing
  AutorzyEwa KNAPIK, Albin WOJNAR, Marek L. SOLECKI
  ŹródłoGeotechnology and energy AGH 2023 [Dokument elektroniczny] : May 24–26, 2023, Zakopane, Poland : book of abstracts / ed. Stanisław Nagy. — [Kraków] : Fundacja Wiertnictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje, [2023]. — S. 19
15
 • [article, 2005]
 • TytułWody złożowe i ich wpływ w procesie eksploatacji złóż ropy naftowej
  AutorzyJan JEWULSKI, Paweł WOJNAROWSKI, Albin WOJNAR
  ŹródłoGaz, Woda i Technika Sanitarna. — 2005 t. 78 nr 6, s. 5–7
16
 • [article, 2010]
 • TytułWpływ mikrostruktury na rozwój pęknięć, spowodowanych pełzaniem, w odśrodkowo odlewanych rurach ze staliwa wysokostopowego, stosowanych w reformingu parowym
  AutorzyJan GŁOWNIA, Borys MIKUŁOWSKI, Albin WOJNAR
  ŹródłoPrzegląd Odlewnictwa / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków. — 2010 nr 5–6, s. 194–198
17
 • [article, 1999]
 • TytułWzajemne oddziaływanie ropy i wody alkalizowanej dodatkiem NaOH przy nawadnianiu złoża w świetle badań laboratoryjnych
  AutorzyKazimierz LISZKA, Albin WOJNAR
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 1999 [wyd.] 2000 t. 16, s. 65–70