Wykaz publikacji wybranego autora

Albin Wojnar, mgr inż.

starszy wykładowca

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 15 publikacji Autora


1
2
 • Analiza warunków pracy złoża Bóbrka-Rogi na podstawie ponad stuletniego okresu eksploatacji[Analysis of working conditions of the Bóbrka-Rogi deposit on the basis of more than a hundred years of operation] / Albin WOJNAR, Czesław RYBICKI // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017 = Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : creating innovation solutions by drawing on tradition : 28\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : AGH], [2017]. — Jubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 85

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza warunków pracy złoża ropy naftowej Potok na podstawie wybranego okresu eksploatacjiAnalysis of the operating conditions of the potok oil field on the basis of the selected production period / Albin WOJNAR, Czesław RYBICKI // W: Nauka – technika – technologia : seria wydawnicza AGH, T. 2. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2021. — ISBN: 978-83-66727-48-9. — S. 187–200. — Bibliogr. s. 200, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty4/0592/NTT_tom2_187.pdf

 • słowa kluczowe: woda, ropa, piaskowiec ciężkowicki, gaz

  keywords: gas, water, oil, Ciężkowice sandstone

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/978-83-66727-48-9_13

4
 • Badania efektywności usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych z gruntów metodą przemywania z wykorzystaniem analizatora OMS 2 oraz ekstrakcji rozpuszczalnikowejEfficiency of oil contaminations removal from soil with the flushing method (analyzer OMS 2) and solvent extraction method / Jan JEWULSKI, Danuta ZAGRAJCZUK, Romana BILIŃSKA, Albin WOJNAR // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2003 R. 20/2, s. 371–382. — Bibliogr. s. 382, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania laboratoryjne i normy dotyczące środków chemicznych do usuwania substancji ropopochodnych z gruntuLaboratory experiments and standards concerning chemical agents used for the removal of oil products from soil / Jan JEWULSKI, Danuta ZAGRAJCZUK, Romana BILIŃSKA, Albin WOJNAR // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2002 R. 19/1, s. 111–120. — Bibliogr. s. 120, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zanieczyszczenia ropopochodne, substancje chemiczne

  keywords: oil contaminations, chemical agents

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania zasolenia wybranych rop naftowych na rentgenowskim spektrometrze ED-2000Crude oil mineralization analysis with X-ray spectrograph ED-2000 / Jan JEWULSKI, Albin WOJNAR, Paweł WOJNAROWSKI, Danuta ZAGRAJCZUK, Romana BILIŃSKA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2004 R. 21/2, s. 539–548. — Bibliogr. s. 548, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania związków siarki w ropach i produktach naftowych na rentgenowskim spektometrze ED-2000X-ray spectometry (ED-2000) of sulphur compounds in oils and oil products / Jan JEWULSKI, Albin WOJNAR, Danuta ZAGRAJCZUK, Romana BILIŃSKA // W: Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : XIV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 11–13 czerwca 2003 : streszczenia referatów = New methods and technologies in petrolueum geology, drilling and reservoir engineering : 14\textsuperscript{th} international scientific-technical conference : abstracts / kolegium red. Stanisław Rychlicki, Jan Ziaja ; Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WWNiG AGH, 2003. — ISBN10:  8391728609. — S. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania związków siarki w ropach i produktach naftowych na rentgenowskim spektometrze ED-2000X-ray spectometry (ED-2000) of sulphur compounds in oils and oil products / Jan JEWULSKI, Albin WOJNAR, Danuta ZAGRAJCZUK, Romana BILIŃSKA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2003 R. 20/1, s. 91–100. — Bibliogr. s. 100, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Bioaccessibility of As(V) and Pb(II) from mimetite / A. WOJNAR, M. MANECKI, T. BAJDA // Geochimica et Cosmochimica Acta : Journal of The Geochemical Society and The Meteoritical Society ; ISSN 0016-7037. — 2005 vol. 69 no. 10S spec. suppl., s. A628. — Bibliogr. s. A628. — Abstracts of the 15th annual V. M. Goldschmidt conference : Moscow, Idaho, May, 2005 / ed. Frank A. Podosek. — Oxford : Pergamon, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Ignacy Łukasiewicz – twórca i przemysłowiec, społecznik i filantrop[Ignacy Łukasiewicz – creator and industrialist, social worker and philanthropist] / Stanisław SZAFRAN, Albin WOJNAR // W: Nafta i gaz – 2002 : tradycje i nowoczesność : II [druga] międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Bóbrka 23–25 maja 2002 r. / red. Stanisław Szafran ; Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — Kraków : SITPNiG. Zarząd Główny, 2002. — S. 163–170. — Bibliogr. s. 169–170

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Koło SITPNiG przy Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu[Scientific Association SITPNiG at the Faculty of Drilling, Oil and Gas] / Albin WOJNAR // W: Jubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu 1967–2017 = 50\textsuperscript{th} anniversary 1967–2017. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2017. — ISBN: 978-83-60900-23-9. — S. 111–116

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Krótka analiza przebiegu eksploatacji złoża ropno-gazowego $X_{MJ}$ z rejonu PodkarpaciaA short analysis of the $X_{MJ}$ oil and gas field exploitation in the Podkarpacie Region / Albin WOJNAR, Czesław RYBICKI // W: Nauka – technika – technologia [Dokument elektroniczny] : seria wydawnicza AGH, T. 6. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2022. — e-ISBN: 978-83-67427-15-9. — S. 165–180. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 180, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty4/0632/NTT_tom6_165.pdf

 • słowa kluczowe: warstwy istebniańskie, piaskowiec ciężkowicki, pstre łupki, system grawitacyjny

  keywords: Ciężkowice sandstone, Istebna strata, motley shales, gravity system

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/978-83-67427-15-9_10

13
 • Wody złożowe i ich wpływ w procesie eksploatacji złóż ropy naftowejDeposit waters and their influence in the process of exploitation of oil deposits / Jan JEWULSKI, Paweł WOJNAROWSKI, Albin WOJNAR // Gaz, Woda i Technika Sanitarna ; ISSN 0016-5352. — 2005 t. 78 nr 6, s. 5–7. — Bibliogr. s. 7, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wpływ mikrostruktury na rozwój pęknięć, spowodowanych pełzaniem, w odśrodkowo odlewanych rurach ze staliwa wysokostopowego, stosowanych w reformingu parowymEffect of microstructure on the development of creep cracks in centrifugally cast tubes for reformer furnace / Jan GŁOWNIA, Borys MIKUŁOWSKI, Albin WOJNAR // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2010 nr 5–6, s. 194–198. — Bibliogr. s. 198. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wzajemne oddziaływanie ropy i wody alkalizowanej dodatkiem NaOH przy nawadnianiu złoża w świetle badań laboratoryjnychInter-relation between oil and water alkalised with NaOH when hydrating reservoir in the light of laboratory experiments / Kazimierz LISZKA, Albin WOJNAR // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 1999 [wyd.] 2000 t. 16, s. 65–70. — Bibliogr. s. 69–70, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: