Wykaz publikacji wybranego autora

Albin Wojnar, mgr inż.

starszy wykładowca

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem15339
202211
202111
20173111
201011
200522
200411
2003312
2002211
199911
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem151221
202211
202111
2017321
201011
2005211
200411
200333
200222
199911
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem15141
202211
202111
201733
201011
2005211
200411
200333
200222
199911
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem15114
202211
202111
201733
201011
2005211
200411
200333
200222
199911
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem15411
202211
202111
2017312
201011
200522
200411
200333
200222
199911
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1596
202211
202111
2017312
201011
2005211
200411
2003321
200222
1999111
2
 • Analiza warunków pracy złoża Bóbrka-Rogi na podstawie ponad stuletniego okresu eksploatacji[Analysis of working conditions of the Bóbrka-Rogi deposit on the basis of more than a hundred years of operation] / Albin WOJNAR, Czesław RYBICKI // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017 = Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : creating innovation solutions by drawing on tradition : 28\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : AGH], [2017]. — Jubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 85

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza warunków pracy złoża ropy naftowej Potok na podstawie wybranego okresu eksploatacjiAnalysis of the operating conditions of the potok oil field on the basis of the selected production period / Albin WOJNAR, Czesław RYBICKI // W: Nauka – technika – technologia : seria wydawnicza AGH, T. 2. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2021. — ISBN: 978-83-66727-48-9. — S. 187–200. — Bibliogr. s. 200, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty4/0592/NTT_tom2_187.pdf

 • słowa kluczowe: woda, ropa, piaskowiec ciężkowicki, gaz

  keywords: gas, water, oil, Ciężkowice sandstone

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/978-83-66727-48-9_13

4
 • Badania efektywności usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych z gruntów metodą przemywania z wykorzystaniem analizatora OMS 2 oraz ekstrakcji rozpuszczalnikowejEfficiency of oil contaminations removal from soil with the flushing method (analyzer OMS 2) and solvent extraction method / Jan JEWULSKI, Danuta ZAGRAJCZUK, Romana BILIŃSKA, Albin WOJNAR // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2003 R. 20/2, s. 371–382. — Bibliogr. s. 382, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania laboratoryjne i normy dotyczące środków chemicznych do usuwania substancji ropopochodnych z gruntuLaboratory experiments and standards concerning chemical agents used for the removal of oil products from soil / Jan JEWULSKI, Danuta ZAGRAJCZUK, Romana BILIŃSKA, Albin WOJNAR // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2002 R. 19/1, s. 111–120. — Bibliogr. s. 120, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zanieczyszczenia ropopochodne, substancje chemiczne

  keywords: oil contaminations, chemical agents

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania zasolenia wybranych rop naftowych na rentgenowskim spektrometrze ED-2000Crude oil mineralization analysis with X-ray spectrograph ED-2000 / Jan JEWULSKI, Albin WOJNAR, Paweł WOJNAROWSKI, Danuta ZAGRAJCZUK, Romana BILIŃSKA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2004 R. 21/2, s. 539–548. — Bibliogr. s. 548, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania związków siarki w ropach i produktach naftowych na rentgenowskim spektometrze ED-2000X-ray spectometry (ED-2000) of sulphur compounds in oils and oil products / Jan JEWULSKI, Albin WOJNAR, Danuta ZAGRAJCZUK, Romana BILIŃSKA // W: Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : XIV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 11–13 czerwca 2003 : streszczenia referatów = New methods and technologies in petrolueum geology, drilling and reservoir engineering : 14\textsuperscript{th} international scientific-technical conference : abstracts / kolegium red. Stanisław Rychlicki, Jan Ziaja ; Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WWNiG AGH, 2003. — ISBN10:  8391728609. — S. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania związków siarki w ropach i produktach naftowych na rentgenowskim spektometrze ED-2000X-ray spectometry (ED-2000) of sulphur compounds in oils and oil products / Jan JEWULSKI, Albin WOJNAR, Danuta ZAGRAJCZUK, Romana BILIŃSKA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2003 R. 20/1, s. 91–100. — Bibliogr. s. 100, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Bioaccessibility of As(V) and Pb(II) from mimetite / A. WOJNAR, M. MANECKI, T. BAJDA // Geochimica et Cosmochimica Acta : Journal of The Geochemical Society and The Meteoritical Society ; ISSN 0016-7037. — 2005 vol. 69 no. 10S spec. suppl., s. A628. — Bibliogr. s. A628. — Abstracts of the 15th annual V. M. Goldschmidt conference : Moscow, Idaho, May, 2005 / ed. Frank A. Podosek. — Oxford : Pergamon, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Ignacy Łukasiewicz – twórca i przemysłowiec, społecznik i filantrop[Ignacy Łukasiewicz – creator and industrialist, social worker and philanthropist] / Stanisław SZAFRAN, Albin WOJNAR // W: Nafta i gaz – 2002 : tradycje i nowoczesność : II [druga] międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Bóbrka 23–25 maja 2002 r. / red. Stanisław Szafran ; Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — Kraków : SITPNiG. Zarząd Główny, 2002. — S. 163–170. — Bibliogr. s. 169–170

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Koło SITPNiG przy Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu[Scientific Association SITPNiG at the Faculty of Drilling, Oil and Gas] / Albin WOJNAR // W: Jubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu 1967–2017 = 50\textsuperscript{th} anniversary 1967–2017. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2017. — ISBN: 978-83-60900-23-9. — S. 111–116

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Krótka analiza przebiegu eksploatacji złoża ropno-gazowego $X_{MJ}$ z rejonu PodkarpaciaA short analysis of the $X_{MJ}$ oil and gas field exploitation in the Podkarpacie Region / Albin WOJNAR, Czesław RYBICKI // W: Nauka – technika – technologia [Dokument elektroniczny] : seria wydawnicza AGH, T. 6. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2022. — e-ISBN: 978-83-67427-15-9. — S. 165–180. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 180, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty4/0632/NTT_tom6_165.pdf

 • słowa kluczowe: warstwy istebniańskie, piaskowiec ciężkowicki, pstre łupki, system grawitacyjny

  keywords: Ciężkowice sandstone, Istebna strata, motley shales, gravity system

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/978-83-67427-15-9_10

13
 • Wody złożowe i ich wpływ w procesie eksploatacji złóż ropy naftowejDeposit waters and their influence in the process of exploitation of oil deposits / Jan JEWULSKI, Paweł WOJNAROWSKI, Albin WOJNAR // Gaz, Woda i Technika Sanitarna ; ISSN 0016-5352. — 2005 t. 78 nr 6, s. 5–7. — Bibliogr. s. 7, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wpływ mikrostruktury na rozwój pęknięć, spowodowanych pełzaniem, w odśrodkowo odlewanych rurach ze staliwa wysokostopowego, stosowanych w reformingu parowymEffect of microstructure on the development of creep cracks in centrifugally cast tubes for reformer furnace / Jan GŁOWNIA, Borys MIKUŁOWSKI, Albin WOJNAR // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2010 nr 5–6, s. 194–198. — Bibliogr. s. 198. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wzajemne oddziaływanie ropy i wody alkalizowanej dodatkiem NaOH przy nawadnianiu złoża w świetle badań laboratoryjnychInter-relation between oil and water alkalised with NaOH when hydrating reservoir in the light of laboratory experiments / Kazimierz LISZKA, Albin WOJNAR // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 1999 [wyd.] 2000 t. 16, s. 65–70. — Bibliogr. s. 69–70, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: