Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Nizioł, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kfms, Katedra Fizyki Materii Skondensowanej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki fizyczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk fizycznych / fizyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9838-9269

ResearcherID: G-7814-2011

Scopus: 6603674640

PBN: 900769

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 109, z ogólnej liczby 109 publikacji Autora


1
 • Agregacja – mechanizm relaksacji uporządkowania polarnego w polimerach elektrooptycznych
2
 • Air humidity effect on DNA-CTMA complexes by ${^{1}H}$ relaxation spectroscopy
3
4
 • Alternative oxidizers in polyaniline synthesis
5
6
 • Azo-carbazole dye chromophore as promising materials for diffraction grating recording
7
 • Badania elipsometryczne cienkich warstw polimerów o zastosowaniach elektro-optycznych
8
 • Badanie wpływu czynników atmosferycznych na polimery przewodzące (kompleksy DNA-CTMA)
9
 • Carbazole-based azopolymers for non-linear optics
10
 • Characterization of solution and solid state properties of polyaniline processed from trifluoroacetic acid
11
 • Colours of ochres from Roussillon
12
13
 • Conductivity of thin polymer films containing polyaniline
14
 • Design of amorphous thin films of azobenzene containing ruthenium acetylides for optical data storage
15
 • Dielectric spectroscopy applied to DNA lipid complexes
16
 • DNA lipid complexes for electronics applications viewed by spectroscopy
17
 • DNA-CTMA complex for applications in organic electronics: thermal annealing phenomena
18
 • DNA-hexadecyltrimethyl ammonium chloride complex with enhanced thermostability as promising electronic and optoelectronic material
19
 • Efekt fotowoltaiczny dla polimerów opartych na karbazolu
20
 • Efekt fotowoltaiczny na bazie pochodnych pirazolu
21
22
 • Electrooptical properties of polyvinylhalogencarbazole's
23
24
 • H-NMR and relaxation spectroscopy of solid DNA
25
 • Hydratacja wybranych lipidowych kompleksów DNA