Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Nizioł, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kfms, Katedra Fizyki Materii Skondensowanej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki fizyczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk fizycznych / fizyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9838-9269 orcid iD

ResearcherID: G-7814-2011

Scopus: 6603674640

PBN: 5e709208878c28a04738ee99

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 122, z ogólnej liczby 122 publikacji Autora


1
 • Agregacja – mechanizm relaksacji uporządkowania polarnego w polimerach elektrooptycznych
2
 • Air humidity effect on DNA-CTMA complexes by ${^{1}H}$ relaxation spectroscopy
3
4
 • Alternative oxidizers in polyaniline synthesis
5
6
 • Azo-carbazole dye chromophore as promising materials for diffraction grating recording
7
 • Badania elipsometryczne cienkich warstw polimerów o zastosowaniach elektro-optycznych
8
 • Badanie wpływu czynników atmosferycznych na polimery przewodzące (kompleksy DNA-CTMA)
9
 • Carbazole-based azopolymers for non-linear optics
10
 • Changes in optical parameters of $SiO_2:TiO_2$ films obtained by sol-gel method observed as a result of thermal treatment
11
 • Characterization of solution and solid state properties of polyaniline processed from trifluoroacetic acid
12
 • Colours of ochres from Roussillon
13
 • Conductive polymer nanocomposites for medical applications
14
15
 • Conductivity of thin polymer films containing polyaniline
16
 • Corrosion resistance and electrical conductivity of hybrid coatings obtained from polysiloxane and carbon nanotubes by electrophoretic co-deposition
17
 • Cost-effective titania layers over 100 nm thick – effect of annealing on the structural, morphological, and optical properties
18
 • Design of amorphous thin films of azobenzene containing ruthenium acetylides for optical data storage
19
 • Developing the electrical stimulation chamber aiding cardiomyocytes maturation
20
 • Dielectric spectroscopy applied to DNA lipid complexes
21
 • DNA lipid complexes for electronics applications viewed by spectroscopy
22
 • DNA-CTMA complex for applications in organic electronics: thermal annealing phenomena
23
 • DNA-hexadecyltrimethyl ammonium chloride complex with enhanced thermostability as promising electronic and optoelectronic material
24
 • Efekt fotowoltaiczny dla polimerów opartych na karbazolu
25
 • Efekt fotowoltaiczny na bazie pochodnych pirazolu