Wykaz publikacji wybranego autora

Jadwiga Włodarczyk-Miśkiewicz, mgr inż.

asystent

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kfms, Katedra Fizyki Materii Skondensowanej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1165
200533
2004321
200311
200211
200011
1999211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1156
2005312
2004312
200311
200211
200011
1999211
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1174
2005312
2004321
200311
200211
200011
1999211
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1147
2005321
2004312
200311
200211
200011
1999211
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1111
200533
200433
200311
200211
200011
199922
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1138
2005312
2004312
200311
200211
200011
19992111
2
3
 • Modyfikacja powłok polianilinowych poprzez immobilizację ureazy[Modification of polyaniline coatings by urease immobilization] / J. WŁODARCZYK-MIŚKIEWICZ, S. NIZIOŁ, J. LASKA // W: Modyfikacja polimerów : materiały XIV [czternastej] konferencji naukowej : Kudowa Zdrój 26–30 września 1999 / Instytut Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej przy współpracy Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie oraz Instytutu Włókien Chemicznych w Łodzi. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, [1999]. — S. 148–151. — Bibliogr. s. 151

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Phase separation in thin films of polyaniline-polystyrene blends / J. WŁODARCZYK-MIŚKIEWICZ, A. BERNASIK, W. ŁUŻNY, K. KOWALSKI, J. Raczkowska, J. Rysz, A. Budkowski // W: TME'03 : Towards Molecular Electronics : Central European conference on Advanced materials and nanotechnology : 23–28 June, 2003 Śrem (Poland) : abstract book / A. Mickiewicz University at Poznań. Faculty of Chemistry. Laboratory for Materials Physicochemistry and Nanotechnology. — [Poznań : A. Mickiewicz University], [2003]. — S. P 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Porównawcze badania warstw przewodzących osadzanych chemicznie i elektrochemicznie[Comparative studies of conducting coatings obtained both by chemical or electrochemical method] / J. LASKA, J. WŁODARCZYK-MIŚKIEWICZ, J. MARSZAŁEK, S. NIZIOŁ // W: Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Łódź 10–15 września 2000 : program zjazdu : sesja sprawozdawcza z realizacji grantów KBN : materiały zjazdowe / [materiały przygot. do dr. przez zespół w składzie: Grzegorz Mlostoń, Jarosław Romański]. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000. — Na s. tyt. dodatkowo: 80 lat PTCh. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-7171-381-9. — S. 152

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Separacja faz w cienkowarstwowych mieszaninach polianilina-polistyren[Phase separation in thin films of polyaniline/polystyrene blends] / Andrzej BERNASIK, Jadwiga WŁODARCZYK-MIŚKIEWICZ, Jakub HABERKO, Wojciech ŁUŻNY, Kazimierz KOWALSKI, Joanna Raczkowska, Jakub Rysz, Andrzej Budkowski // W: „Kryształy molekularne” : XIV ogólnopolska konferencja : Częstochowa – Złoty Potok 21–25 września 2004 : streszczenia / Instytut Fizyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. — [Częstochowa : IF WSP], [2004]. — S. [1], K 26. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Separacja faz w cienkowarstwowych mieszaninach polianilina-polistyren[Phase separation in polyaniline-polystyrene thin films] / Andrzej BERNASIK, Jadwiga WŁODARCZYK-MIŚKIEWICZ, Jakub HABERKO, Wojciech ŁUŻNY, Kazimierz KOWALSKI, Joanna Raczkowska, Jakub Rysz, Andrzej Budkowski, Jerzy JEDLIŃSKI // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Fizyka ; ISSN 2082-0288. — 2005 z. 6–7, s. 195–200. — Bibliogr. s. 200

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • The structure of thin films of polyaniline/polystyrene polymer blends studied by SIMS / J. HABERKO, A. BERNASIK, J. WŁODARCZYK-MIŚKIEWICZ, W. ŁUŻNY, J. Raczkowska, J. Rysz, A. Budkowski // W: XIPS'2004 : the sixth international conference on X-ray Investigations of Polymer Structure : 8–11 December 2004, Bielsko–Biała, Poland : programme. — [Bielsko-Biała : University of Bielsko-Biała], [2004]. — S. [1], P II/8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • The structure of thin films of polyaniline/polystyrene polymer blends studied by SIMS / J. HABERKO, A. BERNASIK, J. WŁODARCZYK-MIŚKIEWICZ, W. ŁUŻNY, J. Raczkowska, J. Rysz, A. Budkowski // Fibres & Textiles in Eastern Europe ; ISSN 1230-3666. — 2005 vol. 13 no. 5, s. 103–106. — Bibliogr. s. 106, Abstr.. — XIPS 2004 : 6th international conference on X-ray Investigationsl of Polymer Structure : Ustron, Poland, December, 2004

 • keywords: thin films, polymer blends, polyaniline, phase separation, SIMS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Zastosowanie metody SIMS do badania kompozytów polimerów przewodzących[Application of the SIMS method to the investigations of conducting polymers blends] / J. WŁODARCZYK-MIŚKIEWICZ, W. ŁUŻNY, A. BERNASIK, K. KOWALSKI, J. Rysz, A. Budkowski // W: Kryształy molekularne 2002 : ogólnopolska konferencja : Konstancin–Jeziorna 17–21 września 2002. — [Warszawa : Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk], [2002]. — S. 210–211. — Bibliogr. s. 211

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: