Wykaz publikacji wybranego autora

Aleksander Kot, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kee, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8705-8034

ResearcherID: brak

Scopus: 14522589000

PBN: 909710

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 62, z ogólnej liczby 62 publikacji Autora


1
 • [referat, 2011]
 • TytułAnaliza wpływu odbiorników nieliniowych na straty w elementach sieci elektroenergetycznych
  AutorzyRafał TARKO, Aleksander KOT, Andrzej MAKUCH, Wiesław NOWAK, Wlademar SZPYRA
  ŹródłoStraty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych : V konferencja naukowo-techniczna : Kołobrzeg, 17–18 maja 2011 r.. — Poznań : Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, [2011]. — S. 16-1–16-8
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2012]
 • TytułAnaliza zapotrzebowania i bilans mocy biernej w krajowym systemie elektroenergetycznym
  AutorzyAleksander KOT, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Rafał TARKO
  ŹródłoProblematyka mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych i przesyłowych : II konferencja naukowo-techniczna : 24–25 października 2012 r., Wisła / Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. — Poznań : PTPiREE, [2012]. — S. 1/1–1/6
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAnalysis of the impact of nonlinear loads on capacitor banks for reactive power compensation in MV/LV substations
  AutorzyAleksander KOT, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Rafał TARKO
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2013 R. 89 nr 10, s. 172–175. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2013/10/46.pdf
 • słowa kluczowe: kompensacja mocy biernej, sieci elektroenergetyczne, transformatory rozdzielcze

  keywords: odbiorniki nieliniowe, nonlinear loads, reactive power compensation, power networks, distribution transformers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułBalance sheet and analysis of reactive power demand in the Polish Power System
  AutorzyAleksander KOT
  ŹródłoActa Energetica : electrical power engineering quarterly. — 2013 nr 1/14, s. 68–74
 • słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, moc bierna, zapotrzebowanie mocy

  keywords: electric power system, reactive power, power demand

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12736/issn.2300-3022.2013106

7
 • [referat, 1999]
 • TytułBezinwestycyjne metody zmniejszania strat energii w sieciach rozdzielczych w pracach badawczych Zakładu Elektroenergetyki AGH
  AutorzyJanusz BROŻEK, Aleksander KOT, Jerzy KULCZYCKI, Waldemar SZPYRA
  ŹródłoStraty energii elektrycznej w Spółkach Dystrybucyjnych : konferencja naukowo-techniczna : Poznań, 17–18.05.1999 r. / Polskie Towarzystwo Przemysłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. — Poznań : PTPiREE, 1999. — S. 264–277
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat w czasopiśmie, 2013]
 • TytułBilans mocy biernej Krajowego Systemu Elektroenergetycznego – referat konferencyjny
  AutorzyAleksander KOT
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. — 2013 nr 32, s. 23–26
 • słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, moc bierna, zapotrzebowanie mocy

  keywords: electric power system, reactive power, power demand

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2008]
 • TytułDługoterminowe prognozowanie zapotrzebowania na moc i energię elektryczną dla potrzeb planowania rozwoju sieci 110 kV
  AutorzyAleksander KOT
  ŹródłoPE 2008 : prognozowanie w elektroenergetyce : IX międzynarodowa konferencja naukowa : Wisła, 17–19 września / Politechnika Częstochowska. Instytut Elektroenergetyki, Częstochowski Oddział Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2008. — S. 27–36
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2011]
 • TytułDynamiczna rekonfiguracja sieci średniego napięcia
  AutorzyWojciech BĄCHOREK, Aleksander KOT, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Rafał TARKO
  ŹródłoStraty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych : V konferencja naukowo-techniczna : Kołobrzeg, 17–18 maja 2011 r.. — Poznań : Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, [2011]. — S. 17-1–17-7
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2012]
 • TytułEfektywność przebudowy sieci napowietrznej SN na sieć kablową w obszarach narażonych na działanie sadzi katastrofalnej
  AutorzyAleksander KOT, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Rafał TARKO, Marcin Duniec
  ŹródłoElektroenergetyczne linie napowietrzne : V konferencja naukowo-techniczna : 15 maja 2012 r., Dźwirzyno / Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. — Poznań : PTPiREE, [2012]. — S. 17-1–17-7
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułEfficiency improvement of reactive power compensation in power distribution networks
  AutorzyAleksander KOT, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Rafał TARKO
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2013 R. 89 nr 6, s. 190–195. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2013/6/34.pdf
 • słowa kluczowe: kompensacja mocy biernej, elektroenergetyczne sieci rozdzielcze, ograniczanie strat energii

  keywords: reactive power compensation, power distribution networks, energy loss reduction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułEnergia i moc bierna : zasady rozliczeń za pobór a skutki ekonomiczne przesyłania
  AutorzyWaldemar SZPYRA, Aleksander KOT, Wiesław NOWAK, Rafał TARKO, Jacek Słowik
  ŹródłoEnergia Elektryczna. — 2012 nr 11, s. 22–25
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułEwolucyjna optymalizacja regulacji napięcia w rozległej sieci rozdzielczej zawierającej lokalne źródło mocy
  AutorzyAleksander KOT
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2006 R. 82 nr 9, s. 124–126
 • słowa kluczowe: algorytmy ewolucyjne, sieci rozdzielcze, regulacja napięcia, generacja rozproszona

  keywords: evolutionary algorithms, voltage control, dispersed generation, distribution networks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułFrequency variations
  AutorzyHermina Albert, Nicolae Golovanov, Aleksander KOT, Janusz BROŻEK
  ŹródłoHandbook of power quality / ed. Angelo Baggini. — Chichester : John Wiley & Sons Ltd., cop. 2008. — S. 1–29
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2005]
 • TytułInformatyczne metody paszportyzacji sieci elektroenergetycznych
  AutorzyJerzy Zarzycki, Aleksander KOT
  ŹródłoOgólnopolska konferencja studenckich kół naukowych : koła naukowe kuźnią talentów : 25–27 listopada 2005 Warszawa / red. Dariusz Kołoda, Arkadiusz Orczykowski ; Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej. — Warszawa : Samorząd Studentów PW, 2005. — S. 178
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2012]
 • TytułInteligentne zarządzanie siecią dystrybucyjną
  AutorzyAleksander KOT, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Rafał TARKO
  ŹródłoPomiary w elektroenergetyce – SMART GRID – SMART METERING : Muszyna, 15–16 listopada 2012 r.. — [Polska : s. n.], [2012]. — S. [1–8]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2012]
 • TytułKompensacja mocy biernej w sieciach zasilających odbiory nieliniowe
  AutorzyRafał TARKO, Aleksander KOT, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA
  ŹródłoProblematyka mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych i przesyłowych : II konferencja naukowo-techniczna : 24–25 października 2012 r., Wisła / Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. — Poznań : PTPiREE, [2012]. — S. 10/1–10/11
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2012]
 • TytułKoszty strat wywołanych przesyłaniem mocy biernej, a zasady rozliczeń za pobór mocy biernej
  AutorzyWaldemar SZPYRA, Aleksander KOT, Wiesław NOWAK, Rafał TARKO, Jacek Słowik
  ŹródłoProblematyka mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych i przesyłowych : II konferencja naukowo-techniczna : 24–25 października 2012 r., Wisła / Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. — Poznań : PTPiREE, [2012]. — S. 12/1–12/6
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2014]
 • TytułKryteria oceny efektywności kompensacji mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych
  AutorzyWaldemar SZPYRA, Wojciech BĄCHOREK, Aleksander KOT
  ŹródłoProblematyka mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych i przesyłowych : III konferencja naukowo-techniczna : 10–11 grudnia 2014 r., Wisła / Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. — Poznań : PTPiREE, [2014]. — s. 5-1–5-12
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2013]
 • TytułKryteria optymalnej kompensacji mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych
  AutorzyWaldemar L. SZPYRA, Wojciech BĄCHOREK, Aleksander KOT, Andrzej MAKUCH
  ŹródłoAPE'13 [Dokument elektroniczny] : Aktualne Problemy w Elektroenergetyce : systemy elektroenergetyczne, automatyka i sterowanie, problemy rozwoju elektroenergetyki, energetyka odnawialna i sieci elektroenergetyczne : Jurata, 12–14 czerwca 2013 / Politechnika Gdańska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Elektroenergetyki. — [Gdańsk : s. n.], [2013]. — S. 139–148
 • słowa kluczowe: kompensacja mocy biernej, elektroenergetyczne sieci rozdzielcze, kryteria optymalizacji

  keywords: reactive power compensation, power distribution networks, optimization criteria

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat w czasopiśmie, 2013]
 • TytułKryteria optymalnej kompensacji mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych – referat konferencyjny
  AutorzyWaldemar SZPYRA, Wojciech BĄCHOREK, Aleksander KOT, Andrzej MAKUCH
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. — 2013 nr 33, s. 103–106
 • słowa kluczowe: kompensacja mocy biernej, elektroenergetyczne sieci rozdzielcze, kryteria optymalizacji

  keywords: reactive power compensation, power distribution networks, optimization criteria

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 1999]
 • TytułMetody wyznaczania strat mocy i energii w pracach badawczych Zakładu Elektroenergetyki Akademii Górniczo-Hutniczej
  AutorzyAleksander KOT, Jerzy KULCZYCKI, Tadeusz WOJSZNIS
  ŹródłoStraty energii elektrycznej w Spółkach Dystrybucyjnych : konferencja naukowo-techniczna : Poznań, 17–18.05.1999 r. / Polskie Towarzystwo Przemysłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. — Poznań : PTPiREE, 1999. — S. 136–147
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułMinimalizacja strat mocy w rozległych sieciach rozdzielczych jako czynnik ograniczania kosztów dystrybucji energii elektrycznej
  AutorzyAleksander KOT
  ŹródłoEnergetyka (Warszawa) / Centralny Zarząd Energetyki, Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2006 z. temat. nr 8, s. 146–150
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2010]
 • TytułMoc bierna w systemach dystrybucyjnych – przegląd problematyki
  AutorzyAleksander KOT, Waldemar SZPYRA
  ŹródłoProblematyka mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych i przemysłowych : grudzień 2010 r. / Polskie Towarzystwo Przemysłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. — Poznań : PTPiREE, 2010. — S. 01-1–01-13
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: