Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Grzesik, dr hab. inż., prof. AGH

poprzednio: Grzesik-Wojtysiak

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3095-5874

ResearcherID: I-3000-2016

Scopus: 8727272000

PBN: 900562

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 79, z ogólnej liczby 80 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułA life cycle assessment of the municipal waste management system in Tarnów
  AutorzyKatarzyna GRZESIK, Magdalena Usarz
  ŹródłoGeomatics and Environmental Engineering. — 2016 vol. 10 no. 2, s. 29–38. — tekst: https://goo.gl/OfLXoS
 • słowa kluczowe: odpady komunalne, analiza cyklu życia, oddziaływanie na środowisko, system gospodarki odpadami

  keywords: environmental impact, municipal waste, waste management system, Life Cycle Assessment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2016.10.2.29

2
 • [referat, 2017]
 • TytułA review of Life Cycle Assessment studies of Rare Earth Elements industry
  AutorzyKarolina KOSSAKOWSKA, Katarzyna GRZESIK
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : ecology, economics, education and legislation : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 52, Ecology and environmental protection. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 19–25
 • keywords: Life Cycle Assessment (LCA), Rare Earth Elements (REE)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/SGEM2017/52/S20.003

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułApplication of IWM-PL model for Life Cycle Assessment (LCA) of municipal waste management in Krakow, Pt. 2
  AutorzyKatarzyna GRZESIK
  ŹródłoGeomatics and Environmental Engineering. — 2013 vol. 7 no. 4, s. 43–58
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2013.7.4.43

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułApplication of IWM-PL model for Life Cycle Assessment (LCA) of municipal waste management in Kraków, Pt. 1
  AutorzyKatarzyna GRZESIK
  ŹródłoGeomatics and Environmental Engineering. — 2013 vol. 7 no. 3, s. 35–55
 • słowa kluczowe: analiza cyklu życia (LCA), system gospodarki odpadami komunalnymi, analiza zbioru, modele do LCA

  keywords: life cycle assessment, Life cycle inventory, municipal waste management system, models for life cycle assessment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2017]
 • TytułApplication of stochastic approach based on Monte Carlo (MC) simulation for life cycle inventory (LCI) of the rare earth elements (REEs) in beneficiation rare earth waste from the gold processing: case study
  AutorzyBogusław BIEDA, Katarzyna GRZESIK
  ŹródłoASEE17 : international conference on Advances in energy Systems and Environmental Engineering : clean energy, clean water, clean air : 2–5 July, 2017, Wroclaw, Poland : book of abstracts / ed. by Bartosz Kaźmierczak. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2017. — S. 30
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułApplication of stochastic approach based on Monte Carlo (MC) simulation for life cycle inventory (LCI) of the rare earth elements (REEs) in beneficiation rare earth waste from the gold processing: case study
  AutorzyBogusław BIEDA, Katarzyna GRZESIK
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2017 vol. 22 art. no. 00018, s. 1–6
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20172200018

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułChoosing the municipal waste management scenario with the Life Cycle Assessment (LCA) methodology
  AutorzyKatarzyna GRZESIK, Mateusz JAKUBIAK
  ŹródłoLogistyka. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4303–4309
 • słowa kluczowe: modelowanie, zagospodarowanie odpadów, analiza cyklu życia, systemy gospodarki stałymi odpadami komunalnymi

  keywords: modeling, life cycle assessment, municipal waste, incineration, landfilling, mechanical biological treatment, waste management system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2014]
 • TytułChoosing the municipal waste management scenario with the Life Cycle Assessment (LCA) methodology
  AutorzyKatarzyna GRZESIK, Mateusz JAKUBIAK
  ŹródłoIX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — S. 79
 • keywords: modeling, life cycle assessment, municipal waste, incineration, landfilling, waste management system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułComparative environmental impact assessment of the landfilling and incineration of residual waste in Krakow
  AutorzyKatarzyna GRZESIK
  ŹródłoEnvironment Protection Engineering. — 2017 vol. 43 no. 4, s. 135–148
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5277/epe170411

10
11
 • [referat, 2017]
 • TytułEnvironmental and sustainable development indicators for a preliminary strategic assessment of REE recovery from mine tailings
  AutorzyRyszard KOZAKIEWICZ, Katarzyna GRZESIK, Bogusław BIEDA, Karolina KOSSAKOWSKA
  ŹródłoSEED 2017 : 2textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — S. 149
 • keywords: REE, indicators, tailings exploitation, EIA

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2017]
 • TytułEnvironmental aspects of REE recovery technology from secondary sources in New Kankberg and Covas
  AutorzyRyszard KOZAKIEWICZ, Katarzyna GRZESIK, Karolina KOSSAKOWSKA
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 27-29 Novemeber 2017, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 17, Energy and clean technologies. Iss. 43, Recycling, air pollution and climate change, modern energy and power sources. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 59–66
 • keywords: recycling, REE, secondary sources

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017H/43/S18.008

13
 • [referat, 2017]
 • TytułEnvironmental impact of extraction of REE from mining waste and tailings - screening stage
  AutorzyRyszard KOZAKIEWICZ, Katarzyna GRZESIK
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : energy and clean technologies : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 41, Nuclear technologies recycling air pollution and climate change. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 91–98
 • keywords: REE, SEA screening stage, tailings exploitation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/SGEM2017/41/S18.012

14
 • [referat, 2017]
 • TytułGoal and scope and its evolution for Life Cycle Assessment of Rare Earth Elements recovery from secondary sources
  AutorzyKatarzyna GRZESIK, Bogusław BIEDA, Ryszard KOZAKIEWICZ, Karolina KOSSAKOWSKA
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : energy and clean technologies : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 41, Nuclear technologies recycling air pollution and climate change. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 107–114
 • keywords: recovery, Life Cycle Assessment (LCA), functional unit, system boundaries, Rare Earth Elements (REE)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/SGEM2017/41/S18.014

15
 • [referat, 2005]
 • TytułGospodarka odpadami garbarskimi i kuśnierskimi w Nowym Targu
  AutorzyKatarzyna GRZESIK
  ŹródłoEfektywność gospodarowania odpadami : VI Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami : Licheń–Poznań, Polska 2005 r.. — Poznań : FUTURA Grzegorz Łuczak na zlec. PZITS. Oddział Wielkopolski, 2005. — S. 523–531
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułGospodarka odpadami komunalnymi w gminie Słomniki – stan obecny i propozycja zmian
  AutorzyKatarzyna GRZESIK-FILUS, Iwona KUCZYŃSKA
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 2000 t. 5 z. 2, s. 303–310
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2007]
 • TytułGospodarka odpadami w pozwoleniu zintegrowanym dla huty stali
  AutorzyKatarzyna GRZESIK
  ŹródłoEfektywne zarządzanie gospodarką odpadami : VII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami : Kalisz–Poznań, Polska, 2007 r. / Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski w Poznaniu. — Poznań : FUTURA : PZITS, 2007. — S. 545–553
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2010]
 • TytułImprovements in industrial waste landfilling at the solid waste landfill site in Krakow-Pleszow, Poland, implemented in order to obtain an integrated permit
  AutorzyK. GRZESIK
  ŹródłoEnvironmental engineering III / eds. Lucjan Pawłowski, Marzena R. Dudzińska, Artur Pawłowski. — Leiden : CRC Press/Balkema ; London : Taylor & Francis Group, cop. 2010. — S. 381–384
 • keywords: landfilling, integrated permit, Best Available Techniques - BAT, waste management

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1201/b10566-61

19
 • [referat, 2000]
 • TytułKlasyfikacja odpadów niebezpiecznych typu komunalnego, ich struktura i właściwości z uwzględnieniem życia i zdrowia ludzkiego oraz środowiska przyrodniczego
  AutorzyKatarzyna GRZESIK-FILUS
  ŹródłoUnieszkodliwianie i utylizacja komunalnych odpadów niebezpiecznych : ogólnopolska konferencja szkoleniowa : Wisła 11–13 kwietnia 2000 : materiały konferencyjne / ABRYS Grupa Konsultingowo-Projektowa. — Poznań : ABRYS, 2000. — S. 39–53
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2003]
 • TytułKoncepcja gospodarki odpadami niebepiecznymi pochodzenia komunalnego w Małopolsce
  AutorzyKatarzyna GRZESIK-FILUS
  ŹródłoTechniczne, ekonomiczne i organizacyjne aspekty gospodarki odpadami : V Jubileuszowe międzynarodowe forum gospodarki odpadami / red. Jan F. Lemański, Sergiusz Zabawa. — Poznań : PZITS, 2003. — S. 227–237
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2014]
 • TytułLife cycle assessment for landfilling, incineration and mechanical-biological treatment of residual waste for Krakow city (Poland)
  AutorzyKatarzyna GRZESIK, Ryszard KOZAKIEWICZ, Bogusław BIEDA
  ŹródłoSGEM2014 : GeoConference on Energy and clean technologies : 14textsuperscript {th} international multidisciplinary scientific geoconference : 17–26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 2, Nuclear technologies, recycling, air pollution and climate change. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2014. — S. 143–150
 • keywords: environmental impact, life cycle assessment, municipal waste management system, incineration, landfilling, mechanical biological treatment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułLife cycle assessment of an inkjet printer
  AutorzyGRZESIK Katarzyna, Terefeńko Tomasz
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2012 vol. 21 no. 5A, s. 95–105
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułLife cycle assessment of refuse-derived fuel production from mixed municipal waste
  AutorzyKatarzyna GRZESIK, Mateusz Malinowski
  ŹródłoEnergy Sources. Pt. A, Recovery, utilization, and environmental effects [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2016 vol. 38 no. 21, s. 3150–3157. — tekst: https://goo.gl/uxR2Nt
 • keywords: life cycle assessment, municipal waste, refuse-derived fuel, mechanical–biological treatment, waste management

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/15567036.2015.1136976

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułLife Cycle Assessment of the mechanical-biological treatment of mixed municipal waste
  AutorzyKatarzyna GRZESIK, Mateusz Malinowski
  ŹródłoEnvironmental Engineering Science. — 2017 vol. 34 iss. 3, s. 207–220
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1089/ees.2016.0284

25