Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Grzesik, dr hab. inż., prof. AGH

poprzednio: Grzesik-Wojtysiak

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3095-5874

ResearcherID: I-3000-2016

Scopus: 8727272000

PBN: 900562

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem7913840
201944
2018532
2017191153
201622
2015312
2014532
2013624
201211
201111
2010321
200911
2008413
2007211
2006211
2005523
200422
2003431
200222
2001312
2000312
199922
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem7935431
201944
2018514
2017192161
201622
2015312
2014514
2013624
201211
201111
201033
200911
2008422
200722
200622
2005541
200422
200344
200222
200133
200033
199922
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem795623
2019413
2018532
201719811
2016211
2015321
2014541
2013651
201211
201111
2010312
200911
200844
200722
200622
2005541
200422
200344
200222
200133
200033
199922
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem791267
2019413
2018514
201719217
2016211
2015312
201455
2013615
201211
201111
201033
200911
2008431
200722
200622
2005514
200422
200344
200222
200133
200033
199922
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem793445
201944
2018523
201719910
201622
2015321
2014532
2013642
201211
201111
2010312
200911
2008431
2007211
200622
200555
200422
200344
200222
200133
200033
199922
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem794633
201944
2018523
201719910
201622
2015321
2014532
2013642
201211
201111
2010321
200911
2008431
2007211
200622
2005523
200422
2003413
200222
2001321
2000321
1999221
 • A life cycle assessment of the municipal waste management system in TarnówAnaliza cyklu życia systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Tarnowie / Katarzyna GRZESIK, Magdalena Usarz // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2016 vol. 10 no. 2, s. 29–38. — Bibliogr. s. 38, Streszczenia., Summ.. — tekst: https://goo.gl/OfLXoS

 • słowa kluczowe: odpady komunalne, analiza cyklu życia, oddziaływanie na środowisko, system gospodarki odpadami

  keywords: environmental impact, municipal waste, waste management system, Life Cycle Assessment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2016.10.2.29

2
 • A review of Life Cycle Assessment studies of Rare Earth Elements industry / Karolina KOSSAKOWSKA, Katarzyna GRZESIK // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : ecology, economics, education and legislation : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 52, Ecology and environmental protection. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-09-6. — S. 19–25. — Bibliogr. s. 24–25, Abstr.

 • keywords: Life Cycle Assessment (LCA), Rare Earth Elements (REE)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/SGEM2017/52/S20.003

3
 • Application of IWM-PL model for Life Cycle Assessment (LCA) of municipal waste management in Krakow, Pt. 2 / Katarzyna GRZESIK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2013 vol. 7 no. 4, s. 43–58. — Bibliogr. s. 56–58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2013.7.4.43

4
 • Application of IWM-PL model for Life Cycle Assessment (LCA) of municipal waste management in Kraków, Pt. 1Zastosowanie modelu IWM-PL do analizy cyklu życia (LCA) gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie, Cz. 1 / Katarzyna GRZESIK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2013 vol. 7 no. 3, s. 35–55. — Bibliogr. s. 51–55, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: analiza cyklu życia (LCA), system gospodarki odpadami komunalnymi, analiza zbioru, modele do LCA

  keywords: life cycle assessment, Life cycle inventory, municipal waste management system, models for life cycle assessment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Application of stochastic approach based on Monte Carlo (MC) simulation for life cycle inventory (LCI) of the rare earth elements (REEs) in beneficiation rare earth waste from the gold processing: case study / Bogusław BIEDA, Katarzyna GRZESIK // W: ASEE17 : international conference on Advances in energy Systems and Environmental Engineering : clean energy, clean water, clean air : 2–5 July, 2017, Wroclaw, Poland : book of abstracts / ed. by Bartosz Kaźmierczak. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2017. — ISBN: 978-83-7493-988-1. — S. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Application of stochastic approach based on Monte Carlo (MC) simulation for life cycle inventory (LCI) of the rare earth elements (REEs) in beneficiation rare earth waste from the gold processing: case study / Bogusław BIEDA, Katarzyna GRZESIK // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2017 vol. 22 art. no. 00018, s. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2017/10/e3sconf_asee2017_00018.pdf [2017-11-13]. — Bibliogr. s. 6, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-11-07. — ASEE17 : international conference on Advances in energy Systems and Environmental Engineering : Wrocław, Poland, July 2-5, 2017

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20172200018

7
 • Choosing the municipal waste management scenario with the Life Cycle Assessment (LCA) methodologyWybór scenariusza gospodarki odpadami komunalnymi z zastosowaniem metodyki analizy cyklu życia (LCA) / Katarzyna GRZESIK, Mateusz JAKUBIAK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4303–4309. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4308–4309, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: modelowanie, zagospodarowanie odpadów, analiza cyklu życia, systemy gospodarki stałymi odpadami komunalnymi

  keywords: modeling, life cycle assessment, municipal waste, incineration, landfilling, mechanical biological treatment, waste management system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Choosing the municipal waste management scenario with the Life Cycle Assessment (LCA) methodology / Katarzyna GRZESIK, Mateusz JAKUBIAK // W: IX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 9). — ISBN: 978-83-62218-17-2. — S. 79

 • keywords: modeling, life cycle assessment, municipal waste, incineration, landfilling, waste management system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Comparative environmental impact assessment of the landfilling and incineration of residual waste in Krakow / Katarzyna GRZESIK // Environment Protection Engineering ; ISSN 0324-8828. — 2017 vol. 43 no. 4, s. 135–148. — Bibliogr. s. 147–148

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5277/epe170411

10
11
 • Environmental and sustainable development indicators for a preliminary strategic assessment of REE recovery from mine tailings / Ryszard KOZAKIEWICZ, Katarzyna GRZESIK, Bogusław BIEDA, Karolina KOSSAKOWSKA // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 149. — Bibliogr. s. 149

 • keywords: REE, indicators, tailings exploitation, EIA

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Environmental aspects of REE recovery technology from secondary sources in New Kankberg and Covas / Ryszard KOZAKIEWICZ, Katarzyna GRZESIK, Karolina KOSSAKOWSKA // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 27-29 Novemeber 2017, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 17, Energy and clean technologies. Iss. 43, Recycling, air pollution and climate change, modern energy and power sources. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-28-7. — S. 59–66. — Bibliogr. s. 65–66, Summ.. — Toż na CD-ROMie

 • keywords: recycling, REE, secondary sources

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017H/43/S18.008

13
 • Environmental impact of extraction of REE from mining waste and tailings - screening stage / Ryszard KOZAKIEWICZ, Katarzyna GRZESIK // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : energy and clean technologies : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 41, Nuclear technologies recycling air pollution and climate change. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-06-5. — S. 91–98. — Bibliogr. s. 98, Abstr.

 • keywords: REE, SEA screening stage, tailings exploitation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/SGEM2017/41/S18.012

14
 • Goal and scope and its evolution for Life Cycle Assessment of Rare Earth Elements recovery from secondary sources / Katarzyna GRZESIK, Bogusław BIEDA, Ryszard KOZAKIEWICZ, Karolina KOSSAKOWSKA // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : energy and clean technologies : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 41, Nuclear technologies recycling air pollution and climate change. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-06-5. — S. 107–114. — Bibliogr. s. 114, Abstr.

 • keywords: recovery, Life Cycle Assessment (LCA), functional unit, system boundaries, Rare Earth Elements (REE)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/SGEM2017/41/S18.014

15
 • Gospodarka odpadami garbarskimi i kuśnierskimi w Nowym TarguTanning and fur waste management in Nowy Targ / Katarzyna GRZESIK // W: Efektywność gospodarowania odpadami : VI Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami : Licheń–Poznań, Polska 2005 r. = Efficiency of waste management : VI-th Waste Forum. — Poznań : FUTURA Grzegorz Łuczak na zlec. PZITS. Oddział Wielkopolski, 2005. — Dod. ISBN: 8389696800. — ISBN10: 8360055041. — S. 523–531. — Bibliogr. s. 531

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Słomniki – stan obecny i propozycja zmianExisting and sugested waste management in Słomniki community / Katarzyna GRZESIK-FILUS, Iwona KUCZYŃSKA // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2000 t. 5 z. 2, s. 303–310. — Bibliogr. s. 310, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Gospodarka odpadami w pozwoleniu zintegrowanym dla huty staliWaste management in the integrated permission for steelworks / Katarzyna GRZESIK // W: Efektywne zarządzanie gospodarką odpadami : VII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami : Kalisz–Poznań, Polska, 2007 r. = Efficient management of solid waste : VII-th International Waste Management Forum / Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski w Poznaniu. — Poznań : FUTURA : PZITS, 2007. — Dod. ISBN 978-83-89696-96-7. — ISBN: 978-83-60055-19-X. — S. 545–553. — Bibliogr. s. 553

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Improvements in industrial waste landfilling at the solid waste landfill site in Krakow-Pleszow, Poland, implemented in order to obtain an integrated permit / K. GRZESIK // W: Environmental engineering III / eds. Lucjan Pawłowski, Marzena R. Dudzińska, Artur Pawłowski. — Leiden : CRC Press/Balkema ; London : Taylor & Francis Group, cop. 2010. — [Publikacja zawiera wybrane ref. zaprezentowane na: 3rd Congress of Environmental Engineering]. — ISBN: 978-0-415-54882-3. — S. 381–384. — Bibliogr. s. 384, Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • keywords: landfilling, integrated permit, Best Available Techniques - BAT, waste management

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1201/b10566-61

19
 • Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych typu komunalnego, ich struktura i właściwości z uwzględnieniem życia i zdrowia ludzkiego oraz środowiska przyrodniczego[Household hazardous waste, its structure, characteristic and the impact on the environment and human health] / Katarzyna GRZESIK-FILUS // W: Unieszkodliwianie i utylizacja komunalnych odpadów niebezpiecznych : ogólnopolska konferencja szkoleniowa : Wisła 11–13 kwietnia 2000 : materiały konferencyjne / ABRYS Grupa Konsultingowo-Projektowa. — Poznań : ABRYS, 2000. — ISBN10: 83-87382-52-3. — S. 39–53. — Bibliogr. s. 52–53

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Koncepcja gospodarki odpadami niebepiecznymi pochodzenia komunalnego w MałopolsceThe conception of the household hazardous waste management in Małopolska region / Katarzyna GRZESIK-FILUS // W: Techniczne, ekonomiczne i organizacyjne aspekty gospodarki odpadami : V Jubileuszowe międzynarodowe forum gospodarki odpadami = V-th Waste forum : Poznań-Gniezno 2003 / red. Jan F. Lemański, Sergiusz Zabawa. — Poznań : PZITS, 2003. — ISBN10: 83-914252-4-X. — S. 227–237. — Bibliogr. s. 236–237

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Life cycle assessment for landfilling, incineration and mechanical-biological treatment of residual waste for Krakow city (Poland) / Katarzyna GRZESIK, Ryszard KOZAKIEWICZ, Bogusław BIEDA // W: SGEM2014 : GeoConference on Energy and clean technologies : 14\textsuperscript {th} international multidisciplinary scientific geoconference : 17–26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 2, Nuclear technologies, recycling, air pollution and climate change. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2014. — ISBN: 978-619-7105-16-2. — ISSN 1314-2704. — S. 143–150. — Bibliogr. s. 150, Abstr.

 • keywords: environmental impact, life cycle assessment, municipal waste management system, incineration, landfilling, mechanical biological treatment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Life cycle assessment of an inkjet printer / GRZESIK Katarzyna, Terefeńko Tomasz // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2012 vol. 21 no. 5A, s. 95–105. — Bibliogr. s. 104–105, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Life cycle assessment of refuse-derived fuel production from mixed municipal waste / Katarzyna GRZESIK, Mateusz Malinowski // Energy Sources. Pt. A, Recovery, utilization, and environmental effects [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1556-7036. — 2016 vol. 38 no. 21, s. 3150–3157. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 3156–3157, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-12. — tekst: https://goo.gl/uxR2Nt

 • keywords: life cycle assessment, municipal waste, refuse-derived fuel, mechanical–biological treatment, waste management

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/15567036.2015.1136976

24
 • Life Cycle Assessment of the mechanical-biological treatment of mixed municipal waste / Katarzyna GRZESIK, Mateusz Malinowski // Environmental Engineering Science ; ISSN 1092-8758. — 2017 vol. 34 iss. 3, s. 207–220. — Bibliogr. s. 219–220, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-08-21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1089/ees.2016.0284

25
 • Life cycle assessment of the mixed municipal waste management system based on mechanical-biological treatment / Karolina KOSSAKOWSKA, Katarzyna GRZESIK // Journal of Ecological Engineering [Dokument elektroniczny] — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2299-8993. — 2019 vol. 20 iss. 8, s. 175–183. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 182–183, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-08-05. — tekst: http://www.jeeng.net/pdf-111323-41900?filename=Life%20Cycle%20Assessment%20of.pdf

 • keywords: life cycle assessment, municipal solid waste, mechanical-biological treatment, waste streams treatment, waste management

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12911/22998993/111323