Wykaz publikacji wybranego autora

Daniel Saramak, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kis, Katedra Inżynierii Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9999-6239

ResearcherID: A-4541-2017

Scopus: 35744001100

PBN: 909521

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 171, z ogólnej liczby 172 publikacji Autora


1
 • [referat, 2019]
 • TytułA method of modeling and control of recycled material to HPGR device in plant scale
  AutorzyD. SARAMAK
  ŹródłoMEC 2019 [Dokument elektroniczny] : conference of Mineral Engineering 2019 consisting of XXIV International Conference of Mineral Processing : LVI Symposium Physicochemical Problems of Mineral Processing : XV International Conference on Non-Ferrous Ore Processing (ICNOP) : Kocierz, September 16-19, 2019 : proceedings. — [Kocierz : s. n.], [2019]. — S. 30
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
4
 • [referat, 2014]
 • TytułAn influence of the high-pressure comminution of copper ore on the effectiveness of downstream grinding processes
  AutorzyDaniel SARAMAK
  ŹródłoIMPC 2014 : XXVII International Mineral Processing Congress : October 20–24, 2014, Santiago, Chile, Vol. 1 / eds. Juan Yianatos, Alex Doll, Cesar Gomez, Romke Kuyvenhoven. — [Chile : s. n.], cop. 2014. — S. 298
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2017]
 • TytułAnaliza efektywności mielenia rudy miedzi w młynie elektromagnetycznym
  AutorzyDariusz FOSZCZ, Daniel SARAMAK, Tomasz GAWENDA, Damian KRAWCZYKOWSKI, Marta WOŁOSIEWICZ-GLĄB
  ŹródłoMechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : IV międzynarodowa konferencja : Wisła, 21–23 czerwca 2017 r. : streszczenia referatów. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 71–72
 • słowa kluczowe: rudy miedzi, rozdrabnianie, młyn elektromagnetyczny

  keywords: comminution, copper ore, electromagnetic mill

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2017]
 • TytułAnaliza efektywności mielenia rudy miedzi w młynie elektromagnetycznym
  AutorzyDariusz FOSZCZ, Daniel SARAMAK, Tomasz GAWENDA, Damian KRAWCZYKOWSKI, Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB
  ŹródłoMechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : monografia : praca zbiorowa. T. 1, Nowoczesne technologie i bezpieczeństwo w górnictwie / red. nauk. Krzysztof Kotwica ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. AGH w Krakowie. — Lędziny ; Kraków : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 2017. — S. 127–132
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2019]
 • TytułAnaliza efektywności mielenia surowca w młynie bębnowym w zależności od warunków prowadzenia procesu tj. na sucho czy też mokro
  AutorzyDariusz FOSZCZ, Damian KRAWCZYKOWSKI, Tomasz GAWENDA, Daniel SARAMAK
  ŹródłoMechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : VI międzynarodowa konferencja : Wisła, 12–14 czerwca 2019 r. : streszczenia referatów. — [S. l. : s. n.], [2019]. — S. 34–35
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAnaliza efektywności pracy technologicznych układów rozdrabniania surowców z wysokociśnieniowymi prasami walcowymi
  AutorzyDaniel SARAMAK
  ŹródłoGórnictwo i Geologia : kwartalnik. — 2011 t. 6 z. 2, s. 189–200
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAnaliza efektywności wybranych grup operacji wzbogacania z uwzględnieniem ich kosztochłonności na przykładzie technologii wzbogacania rud miedzi
  AutorzyDaniel SARAMAK
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2006 t. 22 z. 1, s. 23–33
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułAnaliza energochłonności procesów rozdrabniania kruszyw mineralnych
  AutorzyZdzisław Naziemiec, Daniel SARAMAK
  ŹródłoGórnictwo i geologia XVII / red. nauk. Walter Bartelmus, Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012. — S. 209–220
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułAnaliza kosztów wzbogacania rud cynku i ołowiu
  AutorzyBarbara TORA, Daniel SARAMAK
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2007 t. 23 z. spec. 2, s. 285–296
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2018]
 • TytułAnaliza poboru energii przez młyny - kulowy i elektromagnetyczny na proces mielenia surowców mineralnych : [abstrakt]
  AutorzyDamian KRAWCZYKOWSKI, Tomasz GAWENDA, Dariusz FOSZCZ, Daniel SARAMAK, Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB
  ŹródłoMechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : V międzynarodowa konferencja : Wisła, 13–15 czerwca 2018r. : streszczenia referatów. — [S. l. : s. n.], [2018]. — S. 53–54
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnaliza poziomu hałasu wybranych urządzeń rozdrabniających
  AutorzyAgnieszka SARAMAK, Zdzisław Naziemiec, Daniel SARAMAK
  ŹródłoMining Science. — 2016 vol. 23 spec. iss. 1: Mineral Aggregates, s. 145–154
 • słowa kluczowe: kruszarki, kruszywa mineralne, hałas

  keywords: crushers, mineral aggregates, noise

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5277/mscma1622314

15
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAnaliza zmian obciążenia materiału w strefie zgniotu pras walcowych
  AutorzyZdzisław Naziemiec, Daniel SARAMAK
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2009 R. 33 z. 4, s. 221–234. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-04/GG_2009_4_19.pdf
 • słowa kluczowe: prasy walcowe, strefa zgniotu, siła nacisku w prasach walcowych

  keywords: HPGR, compression zone in HPGR, pressing force

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2017]
 • TytułAnalysis of a grinding efficiency in the electromagnetic mill for variable process and feed parameters
  AutorzyWOŁOSIEWICZ-GŁĄB M., FOSZCZ D., SARAMAK D., GAWENDA T., KRAWCZYKOWSKI D.
  ŹródłoMEC2017 : Mineral Engineering Conference : Poland, Wisła, 20–23 September 2017 : streszczenia referatów, abstracts. — [Poland : s. n.], [2017]. — S. 17
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułAnalysis of environmental and economical effects of treatment of sulfur after-exploitation excavation in the region of Tarnobrzeg
  AutorzyJustyna Młynarska, Daniel SARAMAK
  ŹródłoCzasopismo Techniczne / Politechnika Krakowska. Chemia. — 2008 R. 105 z. 16 z. 2–Ch/2008, s. 97–104
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2008]
 • TytułAnalysis of environmental and economical effects of treatment of sulfur after-exploitation excavation in the region of Tarnobrzeg
  AutorzyJustyna Młynarska, Daniel SARAMAK
  ŹródłoWASTE RECYCLING XII : international conference : Kraków, 20–22. 11. 2008 : book of abstracts / editorial staff Zbigniew Wzorek, Katarzyna Fela. — [Kraków : s. n.], [2008]. — S. 29
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAnalysis of grinding effects of HPGR-crushed copper ore
  AutorzyDaniel SARAMAK
  ŹródłoMineralproduksjon. — 2012 nr 2, s. 53–60
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • [referat, 2018]
 • TytułApplication of truncated Weibull's distribution for approximation of the strength distribution for uniaxial compression of irregular dolomite particles
  AutorzyA. NAD, D. SARAMAK
  ŹródłoMEC 2018 : Mineral Engineering Conference : Zawiercie, 26–29 September 2018 : book of abstracts. — [Poland : s. n.], [2018]. — S. 58
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2016]
 • TytułApplications of technological circuits of coal crushing in terms of its economic utilization
  AutorzyBartłomiej Ryszka, Daniel SARAMAK, Tomasz GAWENDA, Dariusz FOSZCZ
  ŹródłoSelected issues related to mining and clean coal technology : monograph / eds. Marek Borowski, Justyna Swolkień ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mining and Geoengineering. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2016. — S. 535–538
 • keywords: comminution, coal preparation, gasification

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAspects of comminution flowsheets design in processing of mineral raw materials
  AutorzyDaniel SARAMAK, Tadeusz TUMIDAJSKI, Marian BROŻEK, Tomasz GAWENDA, Zdzisław Naziemiec
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2010 t. 26 z. 4, s. 59–69
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: