Wykaz publikacji wybranego autora

Daniel Saramak, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kis, Katedra Inżynierii Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9999-6239

ResearcherID: A-4541-2017

Scopus: 35744001100

PBN: 909521

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 171, z ogólnej liczby 172 publikacji Autora


1
 • [referat, 2019]
 • TytułA method of modeling and control of recycled material to HPGR device in plant scale
  AutorzyD. SARAMAK
  ŹródłoMEC 2019 [Dokument elektroniczny] : conference of Mineral Engineering 2019 consisting of XXIV International Conference of Mineral Processing : LVI Symposium Physicochemical Problems of Mineral Processing : XV International Conference on Non-Ferrous Ore Processing (ICNOP) : Kocierz, September 16-19, 2019 : proceedings. — [Kocierz : s. n.], [2019]. — S. 30
2
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułAn assessment of influence of selected characteristics of feed on the results of ball mill grinding process course for Polish copper ores
  AutorzyTomasz GAWENDA, Daniel SARAMAK, Dariusz FOSZCZ, Damian KRAWCZYKOWSKI, Aldona KRAWCZYKOWSKA, Daniel Lewandowski
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2018 vol. 63 iss. 1, s. 125–137. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/1098/804
4
 • [referat, 2014]
 • TytułAn influence of the high-pressure comminution of copper ore on the effectiveness of downstream grinding processes
  AutorzyDaniel SARAMAK
  ŹródłoIMPC 2014 : XXVII International Mineral Processing Congress : October 20–24, 2014, Santiago, Chile, Vol. 1 / eds. Juan Yianatos, Alex Doll, Cesar Gomez, Romke Kuyvenhoven. — [Chile : s. n.], cop. 2014. — S. 298
5
 • [referat, 2017]
 • TytułAnaliza efektywności mielenia rudy miedzi w młynie elektromagnetycznym
  AutorzyDariusz FOSZCZ, Daniel SARAMAK, Tomasz GAWENDA, Damian KRAWCZYKOWSKI, Marta WOŁOSIEWICZ-GLĄB
  ŹródłoMechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : IV międzynarodowa konferencja : Wisła, 21–23 czerwca 2017 r. : streszczenia referatów. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 71–72
6
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2017]
 • TytułAnaliza efektywności mielenia rudy miedzi w młynie elektromagnetycznym
  AutorzyDariusz FOSZCZ, Daniel SARAMAK, Tomasz GAWENDA, Damian KRAWCZYKOWSKI, Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB
  ŹródłoMechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : monografia : praca zbiorowa. T. 1, Nowoczesne technologie i bezpieczeństwo w górnictwie / red. nauk. Krzysztof Kotwica ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. AGH w Krakowie. — Lędziny ; Kraków : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 2017. — S. 127–132
7
 • [referat, 2019]
 • TytułAnaliza efektywności mielenia surowca w młynie bębnowym w zależności od warunków prowadzenia procesu tj. na sucho czy też mokro
  AutorzyDariusz FOSZCZ, Damian KRAWCZYKOWSKI, Tomasz GAWENDA, Daniel SARAMAK
  ŹródłoMechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : VI międzynarodowa konferencja : Wisła, 12–14 czerwca 2019 r. : streszczenia referatów. — [S. l. : s. n.], [2019]. — S. 34–35
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAnaliza efektywności pracy technologicznych układów rozdrabniania surowców z wysokociśnieniowymi prasami walcowymi
  AutorzyDaniel SARAMAK
  ŹródłoGórnictwo i Geologia : kwartalnik. — 2011 t. 6 z. 2, s. 189–200
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAnaliza efektywności wybranych grup operacji wzbogacania z uwzględnieniem ich kosztochłonności na przykładzie technologii wzbogacania rud miedzi
  AutorzyDaniel SARAMAK
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2006 t. 22 z. 1, s. 23–33
10
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułAnaliza energochłonności procesów rozdrabniania kruszyw mineralnych
  AutorzyZdzisław Naziemiec, Daniel SARAMAK
  ŹródłoGórnictwo i geologia XVII / red. nauk. Walter Bartelmus, Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012. — S. 209–220
11
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułAnaliza kosztów wzbogacania rud cynku i ołowiu
  AutorzyBarbara TORA, Daniel SARAMAK
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2007 t. 23 z. spec. 2, s. 285–296
12
 • [referat, 2018]
 • TytułAnaliza poboru energii przez młyny - kulowy i elektromagnetyczny na proces mielenia surowców mineralnych : [abstrakt]
  AutorzyDamian KRAWCZYKOWSKI, Tomasz GAWENDA, Dariusz FOSZCZ, Daniel SARAMAK, Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB
  ŹródłoMechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : V międzynarodowa konferencja : Wisła, 13–15 czerwca 2018r. : streszczenia referatów. — [S. l. : s. n.], [2018]. — S. 53–54
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnaliza powiązań pomiędzy parametrami technologicznymi pras walcowych z wykorzystaniem analizy czynnikowej
  AutorzyDaniel SARAMAK
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2010 R. 34 z. 4/1, s. 251–263. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04-1/GG_2010_4-1_24.pdf
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnaliza poziomu hałasu wybranych urządzeń rozdrabniających
  AutorzyAgnieszka SARAMAK, Zdzisław Naziemiec, Daniel SARAMAK
  ŹródłoMining Science. — 2016 vol. 23 spec. iss. 1: Mineral Aggregates, s. 145–154
15
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAnaliza zmian obciążenia materiału w strefie zgniotu pras walcowych
  AutorzyZdzisław Naziemiec, Daniel SARAMAK
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2009 R. 33 z. 4, s. 221–234. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-04/GG_2009_4_19.pdf
17
 • [referat, 2017]
 • TytułAnalysis of a grinding efficiency in the electromagnetic mill for variable process and feed parameters
  AutorzyWOŁOSIEWICZ-GŁĄB M., FOSZCZ D., SARAMAK D., GAWENDA T., KRAWCZYKOWSKI D.
  ŹródłoMEC2017 : Mineral Engineering Conference : Poland, Wisła, 20–23 September 2017 : streszczenia referatów, abstracts. — [Poland : s. n.], [2017]. — S. 17
18
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAnalysis of a grinding efficiency in the electromagnetic mill for variable process and feed parameters
  AutorzyMarta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, Dariusz FOSZCZ, Daniel SARAMAK, Tomasz GAWENDA, Damian KRAWCZYKOWSKI
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2017 vol. 18 art. no. 01012, s. 1–6
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułAnalysis of environmental and economical effects of treatment of sulfur after-exploitation excavation in the region of Tarnobrzeg
  AutorzyJustyna Młynarska, Daniel SARAMAK
  ŹródłoCzasopismo Techniczne / Politechnika Krakowska. Chemia. — 2008 R. 105 z. 16 z. 2–Ch/2008, s. 97–104
20
 • [referat, 2008]
 • TytułAnalysis of environmental and economical effects of treatment of sulfur after-exploitation excavation in the region of Tarnobrzeg
  AutorzyJustyna Młynarska, Daniel SARAMAK
  ŹródłoWASTE RECYCLING XII : international conference : Kraków, 20–22. 11. 2008 : book of abstracts / editorial staff Zbigniew Wzorek, Katarzyna Fela. — [Kraków : s. n.], [2008]. — S. 29
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAnalysis of grinding effects of HPGR-crushed copper ore
  AutorzyDaniel SARAMAK
  ŹródłoMineralproduksjon. — 2012 nr 2, s. 53–60
22
23
 • [referat, 2018]
 • TytułApplication of truncated Weibull's distribution for approximation of the strength distribution for uniaxial compression of irregular dolomite particles
  AutorzyA. NAD, D. SARAMAK
  ŹródłoMEC 2018 : Mineral Engineering Conference : Zawiercie, 26–29 September 2018 : book of abstracts. — [Poland : s. n.], [2018]. — S. 58
24
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2016]
 • TytułApplications of technological circuits of coal crushing in terms of its economic utilization
  AutorzyBartłomiej Ryszka, Daniel SARAMAK, Tomasz GAWENDA, Dariusz FOSZCZ
  ŹródłoSelected issues related to mining and clean coal technology : monograph / eds. Marek Borowski, Justyna Swolkień ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mining and Geoengineering. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2016. — S. 535–538
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAspects of comminution flowsheets design in processing of mineral raw materials
  AutorzyDaniel SARAMAK, Tadeusz TUMIDAJSKI, Marian BROŻEK, Tomasz GAWENDA, Zdzisław Naziemiec
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2010 t. 26 z. 4, s. 59–69