Wykaz publikacji wybranego autora

Daniel Saramak, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kis, Katedra Inżynierii Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9999-6239

ResearcherID: A-4541-2017

Scopus: 35744001100

PBN: 909521

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem17141446989
2020615
2019112423
2018219102
20171813482
2016133451
2015945
2014121101
201311128
201210145
201110118
201011119
2009321
2008633
2007624
2006633
2005624
20044112
2003514
200211
200111
200011
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem17183808
2020624
201911461
2018215142
201718693
201613481
2015963
20141284
201311551
20121028
20111064
20101183
200933
2008624
2007633
2006642
2005642
200444
200355
200211
200111
200011
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem17112645
2020633
20191174
201821147
201718153
20161385
2015981
201412111
20131192
20121055
20111091
20101183
200933
2008642
2007642
2006642
2005651
200444
2003532
200211
200111
200011
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem17132139
2020642
20191111
201821417
201718414
201613211
2015918
20141239
20131147
20121028
20111037
20101129
200933
2008615
2007624
200666
200566
200444
200355
200211
200111
200011
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1719081
202066
20191165
2018211110
201718810
20161376
2015954
201412102
20131192
20121055
20111073
20101174
200933
2008633
2007633
200666
200566
200444
200355
200211
200111
200011
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1719972
202066
20191165
201821912
201718117
20161394
2015936
20141248
20131183
20121055
20111091
201011101
200933
2008651
2007633
2006615
2005624
2004413
2003523
200211
200111
2000111
 • A method of modeling and control of recycled material to HPGR device in plant scale / D. SARAMAK // W: MEC 2019 [Dokument elektroniczny] : conference of Mineral Engineering 2019 consisting of XXIV International Conference of Mineral Processing : LVI Symposium Physicochemical Problems of Mineral Processing : XV International Conference on Non-Ferrous Ore Processing (ICNOP) : Kocierz, September 16-19, 2019 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kocierz : s. n.], [2019]. — Dysk Flash. — S. 30. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
4
 • An influence of the high-pressure comminution of copper ore on the effectiveness of downstream grinding processes / Daniel SARAMAK // W: IMPC 2014 : XXVII International Mineral Processing Congress : October 20–24, 2014, Santiago, Chile, Vol. 1 / eds. Juan Yianatos, Alex Doll, Cesar Gomez, Romke Kuyvenhoven. — [Chile : s. n.], cop. 2014. — ISBN dla całości 978-956-9393-15-0 (set of two vols.). — ISBN: 978-956-9393-16-7. — S. 298

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza efektywności mielenia rudy miedzi w młynie elektromagnetycznymAnalysis of copper ore grinding effectiveness in electromagnetic mill / Dariusz FOSZCZ, Daniel SARAMAK, Tomasz GAWENDA, Damian KRAWCZYKOWSKI, Marta WOŁOSIEWICZ-GLĄB // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : IV międzynarodowa konferencja : Wisła, 21–23 czerwca 2017 r. : streszczenia referatów. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 71–72. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: rudy miedzi, rozdrabnianie, młyn elektromagnetyczny

  keywords: comminution, copper ore, electromagnetic mill

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza efektywności mielenia rudy miedzi w młynie elektromagnetycznymAnalysis of copper ore grinding effectiveness in electromagnetic mill / Dariusz FOSZCZ, Daniel SARAMAK, Tomasz GAWENDA, Damian KRAWCZYKOWSKI, Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : monografia : praca zbiorowa. T. 1, Nowoczesne technologie i bezpieczeństwo w górnictwie / red. nauk. Krzysztof Kotwica ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. AGH w Krakowie. — Lędziny ; Kraków : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 2017. — Artykuły opublikowane w monografii zostały wygłoszone na IV. Międzynarodowej Konferencji „Mechanizacja, Automatyzacja i Robotyzacja w Górnictwie”, która odbyła się 21-23 czerwca 2017 r. w Wiśle. — ISBN: 978-83-944406-8-8 ; e-ISBN: 978-83-944406-9-5. — S. 127–132. — Bibliogr. s. 132, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza efektywności mielenia surowca w młynie bębnowym w zależności od warunków prowadzenia procesu tj. na sucho czy też mokroPerformance analysis of milling efficiency in a drum-and-ball mill with consideration to the dry or wet process conditions / Dariusz FOSZCZ, Damian KRAWCZYKOWSKI, Tomasz GAWENDA, Daniel SARAMAK // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : VI międzynarodowa konferencja : Wisła, 12–14 czerwca 2019 r. : streszczenia referatów = Mechanization, automation and robotics in mining. — [S. l. : s. n.], [2019]. — S. 34–35. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza efektywności pracy technologicznych układów rozdrabniania surowców z wysokociśnieniowymi prasami walcowymiAnalysis of operation efficiency for HPGR based technological crushing circuits / Daniel SARAMAK // Górnictwo i Geologia : kwartalnik ; ISSN 1896-3145. — 2011 t. 6 z. 2, s. 189–200. — Bibliogr. s. 199–200, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analiza efektywności wybranych grup operacji wzbogacania z uwzględnieniem ich kosztochłonności na przykładzie technologii wzbogacania rud miedziAnalysis of efficiency for chosen groups of enrichment operations with respect their cost-consumption on example of copper ore enrichment technology / Daniel SARAMAK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. 1, s. 23–33. — Bibliogr. s. 33, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analiza energochłonności procesów rozdrabniania kruszyw mineralnychThe energy-consumption analysis in mineral aggregates crushing processes / Zdzisław Naziemiec, Daniel SARAMAK // W: Górnictwo i geologia XVII = Mining and geology XVII / red. nauk. Walter Bartelmus, Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; 134. Studia i Materiały = Studies and Research ; ISSN 0370-0798 ; 41). — S. 209–220. — Bibliogr. s. 220

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analiza kosztów wzbogacania rud cynku i ołowiuCost analysis of zinc – lead ore processing / Barbara TORA, Daniel SARAMAK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2007 t. 23 z. spec. 2, s. 285–296. — Bibliogr. s. 295, Streszcz., Abstr.. — Polski Kongres Górniczy : sesja 11: Ekonomika i zarządzanie : „efektywne zarządzanie gwarancją rozwoju górnictwa” : Kraków, 19–21 września 2007 / red. z. spec. Tadeusz Woźny, Jerzy Załucki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Analiza poboru energii przez młyny - kulowy i elektromagnetyczny na proces mielenia surowców mineralnych : [abstrakt]Analysis of energy consumption of raw materials grinding process in a ball and electromagnetic mills : [abstract] / Damian KRAWCZYKOWSKI, Tomasz GAWENDA, Dariusz FOSZCZ, Daniel SARAMAK, Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : V międzynarodowa konferencja : Wisła, 13–15 czerwca 2018r. : streszczenia referatów = Mechanization, automation and robotics in mining. — [S. l. : s. n.], [2018]. — S. 53–54. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Analiza powiązań pomiędzy parametrami technologicznymi pras walcowych z wykorzystaniem analizy czynnikowejAnalysis of relationships between technological parameters of roller presses with using the factor analysis / Daniel SARAMAK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4/1, s. 251–263. — Bibliogr. s. 263, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04-1/GG_2010_4-1_24.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Analiza poziomu hałasu wybranych urządzeń rozdrabniającychAnalysis of noise emission for selected crushing devices / Agnieszka SARAMAK, Zdzisław Naziemiec, Daniel SARAMAK // Mining Science ; ISSN 2300-9586. — Tytuł poprz.: Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Górnictwo i Geologia ; ISSN: 2353-5105. — 2016 vol. 23 spec. iss. 1: Mineral Aggregates, s. 145–154. — Bibliogr. s. 154

 • słowa kluczowe: kruszarki, kruszywa mineralne, hałas

  keywords: crushers, mineral aggregates, noise

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5277/mscma1622314

15
16
 • Analiza zmian obciążenia materiału w strefie zgniotu pras walcowychThe analysis of changes in pressing force impact on material in HPGR compression zone / Zdzisław Naziemiec, Daniel SARAMAK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 4, s. 221–234. — Bibliogr. s. 233–234, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-04/GG_2009_4_19.pdf

 • słowa kluczowe: prasy walcowe, strefa zgniotu, siła nacisku w prasach walcowych

  keywords: HPGR, compression zone in HPGR, pressing force

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Analysis of a grinding efficiency in the electromagnetic mill for variable process and feed parameters / WOŁOSIEWICZ-GŁĄB M., FOSZCZ D., SARAMAK D., GAWENDA T., KRAWCZYKOWSKI D. // W: MEC2017 : Mineral Engineering Conference : Poland, Wisła, 20–23 September 2017 : streszczenia referatów, abstracts. — [Poland : s. n.], [2017]. — S. 17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Analysis of a grinding efficiency in the electromagnetic mill for variable process and feed parameters / Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, Dariusz FOSZCZ, Daniel SARAMAK, Tomasz GAWENDA, Damian KRAWCZYKOWSKI // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2017 vol. 18 art. no. 01012, s. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/3saNfk [2017-12-20]. — Bibliogr. s. 5–6, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-10-04. — MEC2017 : Mineral Engineering Conference : Wisła, Poland, September 20-23, 2017

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20171801012

19
 • Analysis of environmental and economical effects of treatment of sulfur after-exploitation excavation in the region of TarnobrzegSkutki środowiskowe i ekonomiczne zagospodarowania wyrobiska poeksploatacyjnego siarki w Tarnobrzegu / Justyna Młynarska, Daniel SARAMAK // Czasopismo Techniczne / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561. Chemia ; ISSN 1897-6298. — 2008 R. 105 z. 16 z. 2–Ch/2008, s. 97–104. — Bibliogr. s. 104, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Analysis of environmental and economical effects of treatment of sulfur after-exploitation excavation in the region of Tarnobrzeg / Justyna Młynarska, Daniel SARAMAK // W: WASTE RECYCLING XII : international conference : Kraków, 20–22. 11. 2008 : book of abstracts = RECYKLACE ODPADŮ XII / editorial staff Zbigniew Wzorek, Katarzyna Fela. — [Kraków : s. n.], [2008]. — S. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Analysis of grinding effects of HPGR-crushed copper ore / Daniel SARAMAK // Mineralproduksjon ; ISSN 1893-1057. — 2012 nr 2, s. 53–60. — Bibliogr. s. 60, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Application of truncated Weibull's distribution for approximation of the strength distribution for uniaxial compression of irregular dolomite particles / A. NAD, D. SARAMAK // W: MEC 2018 : Mineral Engineering Conference : Zawiercie, 26–29 September 2018 : book of abstracts. — [Poland : s. n.], [2018]. — S. 58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Applications of technological circuits of coal crushing in terms of its economic utilization / Bartłomiej Ryszka, Daniel SARAMAK, Tomasz GAWENDA, Dariusz FOSZCZ // W: Selected issues related to mining and clean coal technology : monograph / eds. Marek Borowski, Justyna Swolkień ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mining and Geoengineering. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2016. — Na obwol. dod.: International Conference of Mining and Clean Coal Technology : Krakow, 19–21 September 2016. — ISBN: 978-83-7783-196-0. — S. 535–538. — Bibliogr. s. 538, Abstr.

 • keywords: comminution, coal preparation, gasification

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Aspects of comminution flowsheets design in processing of mineral raw materialsAspekty projektowania układów rozdrabniania w przeróbce surowców mineralnych / Daniel SARAMAK, Tadeusz TUMIDAJSKI, Marian BROŻEK, Tomasz GAWENDA, Zdzisław Naziemiec // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2010 t. 26 z. 4, s. 59–69. — Bibliogr. s. 67–68, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: