Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Nawrat, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6506151795

PBN: 909493

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 117, z ogólnej liczby 125 publikacji Autora


1
 • [referat, 2011]
 • TytułAktualny stan i perspektywy wykorzystania metanu z pokładów węgla kamiennego w Polsce : [streszczenie]
  AutorzyStanisław NAWRAT
  ŹródłoMateriały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2011 : Kraków, 21–25 lutego 2011 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Katedra Górnictwa Podziemnego. Akademia Górniczo-Hutnicza. — [Kraków : IGSMiE PAN], [2011]. — S. 57
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • [referat, 2014]
 • TytułAlgorytm analizy zagrożeń i oceny determinant bezpieczeństwa użytkowników tuneli drogowych
  AutorzyStanisław NAWRAT, Dagmara NOWAK-SENDEROWSKA, Natalia SCHMIDT-POLOŃCZYK
  ŹródłoBiBT 2014 : budownictwo podziemne i bezpieczeństwo w komunikacji drogowej i infrastrukturze miejskiej / AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : [AGH], 2014. — S. 117–123
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnaliza możliwości utylizacji metanu z powietrza wentylacyjnego z szybów polskich kopalń węgla kamiennego
  AutorzyStanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ
  ŹródłoBezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie. — 2010 nr 9, s. 22–29
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułAnaliza technologii transportu ciepła w szybie w systemach klimatyzacji centralnej kopalń podziemnych
  AutorzyStanisław NAWRAT, Piotr Łuska, Szymon Łuska
  ŹródłoAktualny stan zagrożeń aerologicznych w polskich kopalniach : monografia / pod red. Nikodema Szlązaka. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2017. — S. 193–210
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułBadania eksperymentalne szczelinowania pokładu węgla
  AutorzyStanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ, Grzegorz Marks
  ŹródłoWiadomości Górnicze. — 2012 R. 63 nr 4, s. 211–217
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułBadania instalacji utylizacji metanu z kopalń IUMK-100 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S. A. w kopalni Jas-Mos
  AutorzyStanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ
  ŹródłoGórnictwo i Geologia : kwartalnik. — 2012 t. 7 z. 4, s. 47–57
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • [referat, 2012]
 • TytułBadania instalacji utylizacji metanu z kopalń IUMK-100 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S. A. w Kopalni Jas-Mos
  AutorzyStanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ
  ŹródłoAktualne problemy zwalczania zagrożeń górniczych : II konferencja naukowo-techniczna : Brenna, 7–9 listopada 2012 r. / Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. — Gliwice : [Usługi Komputerowe i Poligraficzne, Jan Gębka, Dariusz Gębka], [2012]. — S. 248–257
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • [referat, 2008]
 • TytułBadania modelowe odmetanowania pokładów węgla w kopalniach
  AutorzyStanisław NAWRAT, Jerzy STOPA, Sebastian NAPIERAJ, Grzegorz Marks
  ŹródłoROP'2008 : zagrożenia skojarzone – teoria i praktyka : XXV seminarium : XXXIV Dni Techniki : Rybnik, 23 października 2008 r. / Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — Gliwice : Insytut Eksploatacji Złóż. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, [2008]. — S. 67–78
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • [referat, 2012]
 • TytułBadania technologii utylizacji metanu powietrza z powietrza wentylacyjnego kopalń
  AutorzyStanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ
  ŹródłoOchrona powierzchni na terenach górniczych kopalń w subregionie zachodnim województwa śląskiego : XIX konferencja naukowo-techniczna : Rybnik, październik 2012 / red. Stanisław Duży ; Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Rybnik. — Rybnik : Wydawnictwo SITG, 2012. — S. 88–95
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułBezpieczna likwidacja ścian w kopalniach węgla w warunkach zagrożenia wybuchem metanu
  AutorzyStanisław NAWRAT, Paweł PYTLIK
  ŹródłoBezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie. — 2013 nr 2, s. 3–12
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • [referat, 2011]
 • TytułBezpieczna likwidacja ścian w warunkach zagrożenia wybuchem metanu
  AutorzyStanisław NAWRAT, Paweł Pytlik
  ŹródłoROP'2011 : XXXVII Dni Techniki ; XXVIII seminarium Akcje ratownicze pożarowe w kopalniach węgla kamiennego – teoria i praktyka : Rybnik, 19 października 2011 r. / Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — Gliwice : Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Instytut Eksploatacji Złóż, [2011]. — S. 59–67
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułBezpiecznie można sięgnąć po metan
  AutorzyJacek Bombor
  ŹródłoPolska. Dziennik Zachodni. — 2009 nr 161 (11–12 lipca), s. 8
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • [zgłoszenie patentowe, 2014]
 • TytułBufor bezpieczeństwa dla układu urządzeń do katalitycznej utylizacji metanu zawartego w powietrzu kopalnianym
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: NAWRAT Stanisław, CZAJA Piotr, NAPIERAJ Sebastian, Nazimek Dobiesław [et al.]
  DetailsInt.Cl.: B01D 53/74textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 401842 A3 ; Opubl. 2014-06-09. — Zgłosz. nr P.401842 z dn. 2012-11-30 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2014  nr 12, s. 7. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL401842A3.pdf
 • słowa kluczowe: metan, efekt cieplarniany, powietrze wentylacyjne kopalń, kopalnie podziemne, niskie stężenia metanu, reaktor przepływowy, reaktor przepływowy utleniający metan, bezpieczeństwo procesu utleniania, zabezpieczenie urządzeń do utleniania metanu

  keywords: methane, greenhouse effect, ventilation air methane, underground mine, low methan concentrations, flow reactor, flow methane oxidation reactor, protection for methane oxidation devices, safety in oxidation process

14
 • [referat, 2008]
 • TytułCoal-bed methane using in Poland – the present state and perspectives
  AutorzyJerzy STOPA, Stanisław RYCHLICKI, Stanisław NAWRAT
  Źródło19th World Petroleum Congress : a world in transition: delivering energy for sustainable growth : Madrid, June 29 to July 3, 2008 : abstract book. — London : World Petroleum Council, 2008. — S. 155
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • [referat, 2008]
 • TytułCoal bed methane utilization in Poland
  AutorzyStanisław RYCHLICKI, Jerzy STOPA, Stanisław NAWRAT
  Źródło“Nové poznatky v obslati vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhlóvodíkov” : XIV. medzinárodná konferencia : Pobanské, 21.–23. október 2008 : zborník konferencie / Technická Univerzita Košice. — Košice : Dekanát – Edičné stredisko Fakulty BERG, TU, 2008. — S. 146–151
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułCoal bed methane utilization in Poland
  AutorzyStanisław RYCHLICKI, Jerzy STOPA, Stanisław NAWRAT
  ŹródłoTransport & Logistics [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2008 č. 6 mimoriadne = spec. iss., s. 146–152
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułComputer modeling of coal bed methane recovery in coal mines
  AutorzyJerzy STOPA, Stanisław NAWRAT
  ŹródłoJournal of Energy Resources Technology. — 2012 vol. 134 iss. 3, s. 032804-1–032804-11
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułComputer simulation of the air flow distribution in goaf regarding the use of inert gases and chemical agents
  AutorzyWacław Dziurzyński, Stanisław NAWRAT
  ŹródłoJournal of Xi'an University of Science and Technology. — 2011 vol. 31 no. 6, s. 755–759
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • [referat, 2011]
 • TytułComputer simulation of the air flow distribution in goaf regarding the use of inert gases and chemical agents
  AutorzyWacław Dziurzyński, Stanisław NAWRAT
  ŹródłoProceedings of the 2textsuperscript{nd} international conference on Mine safety and environment protection : October 10–12, 2011, Xi'an, China / eds. Xintan Chang, [et al.]. — [China : Tianjin University Press], [2011]. — S. 5–12
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • [referat, 2008]
 • TytułComputer simulation of the coal bed methane production using hydraulically fractured wells
  AutorzyJerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI, Stanisław RYCHLICKI, Stanisław NAWRAT
  Źródło“Nové poznatky v obslati vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhlóvodíkov” : XIV. medzinárodná konferencia : Pobanské, 21.–23. október 2008 : zborník konferencie / Technická Univerzita Košice. — Košice : Dekanát – Edičné stredisko Fakulty BERG, TU, 2008. — S. 169–174
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułComputer simulation of the coal bed methane production using hydraulically fractured wells
  AutorzyJerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI, Stanisław RYCHLICKI, Stanisław NAWRAT
  ŹródłoTransport & Logistics [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2008 č. 6 mimoriadne = spec. iss., s. 170–175.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • [referat, 2008]
 • TytułDoświadczenia i perspektywy wykorzystania metanu z pokładów węgla w Polsce
  AutorzyStanisław NAWRAT, Stanisław RYCHLICKI, Jerzy STOPA
  ŹródłoI Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego : „Kierunki rozwoju przemysłu gazowniczego w Polsce” : 16–18 kwietnia 2008, Wisła : materiały kongresowe. — [Warszawa : Izba Gospodarcza Gazownictwa], [2008]. — S. 1–12
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • [referat, 2014]
 • TytułEvaluation of the possibility of estimating coal bed methane resources
  AutorzyNAWRAT Stanisław, NAPIERAJ Sebastian
  ŹródłoTheory and technique of coal mining and disaster prevention in deep mines : proceedings of international mining conference 2014 / Anhui University of Science and Technology (China), AGH University of Science and Technology (Poland), National Natural Science Foundation of China. — [China : China University of Mining and Technology Press], [2014]. — S. 515–520
 • keywords: mathematical modeling, coal, methane, methane removal mines, mining and drilling

24
 • [redakcja czasopisma, serii, 2014]
 • TytułInżynieria Górnicza : kwartalnik specjalistyczny
  Redactorsred. nacz. Stanisław NAWRAT
  Details2014 nr 1–4
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • [monografia, 2008]
 • TytułKlimatyzacja kopalń podziemnych : systemy chłodnicze
  AutorzyPiotr ŁUSKA, Stanisław NAWRAT
  DetailsKraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 122, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych