Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Nawrat, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6506151795

PBN: 5e70922b878c28a047391090

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)





Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 236, z ogólnej liczby 244 publikacji Autora


1
 • [inne, 2007]
 • TytułAir-conditioning in mines and tunnels ecological refrigeration machines with cooling power of 450 kW and over
  AutorzyStanisław NAWRAT, Piotr ŁUSKA
  ŹródłoSelected research findings of an innovative nature : Polish universities and institutes of the Polish Academy of Sciences / sci. ed. board: Bogusław Smólski, Władysław Włosiński. — Warsaw : Polish Academy of Sciences, 2007. — S. 84–85
2
 • [referat, 2011]
 • TytułAktualny stan i perspektywy wykorzystania metanu z pokładów węgla kamiennego w Polsce : [streszczenie]
  AutorzyStanisław NAWRAT
  ŹródłoMateriały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2011 : Kraków, 21–25 lutego 2011 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Katedra Górnictwa Podziemnego. Akademia Górniczo-Hutnicza. — [Kraków : IGSMiE PAN], [2011]. — S. 57
3
 • [referat, 2014]
 • TytułAlgorytm analizy zagrożeń i oceny determinant bezpieczeństwa użytkowników tuneli drogowych
  AutorzyStanisław NAWRAT, Dagmara NOWAK-SENDEROWSKA, Natalia SCHMIDT-POLOŃCZYK
  ŹródłoBiBT 2014 : budownictwo podziemne i bezpieczeństwo w komunikacji drogowej i infrastrukturze miejskiej / AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : [AGH], 2014. — S. 117–123
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnaliza możliwości utylizacji metanu z powietrza wentylacyjnego z szybów polskich kopalń węgla kamiennego
  AutorzyStanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ
  ŹródłoBezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie. — 2010 nr 9, s. 22–29
5
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułAnaliza technologii transportu ciepła w szybie w systemach klimatyzacji centralnej kopalń podziemnych
  AutorzyStanisław NAWRAT, Piotr Łuska, Szymon Łuska
  ŹródłoAktualny stan zagrożeń aerologicznych w polskich kopalniach : monografia / pod red. Nikodema Szlązaka. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2017. — S. 193–210
6
 • [referat, 2002]
 • TytułBadania eksperymentalne otamowanych wyrobisk górniczych pod kątem możliwości ich wykorzystania jako retencyjnych zbiorników metanu z odmetanowania w kopalniach węgla kamiennego
  AutorzyStanisław NAWRAT, Jerzy Berger
  ŹródłoMateriały 2 [Drugiej] Szkoły Aerologii Górniczej : Zakopane, 07–11 październik 2002 / Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN [Polskiej Akademii Nauk] [et al.]. — Kraków : SAG KG PAN, 2002. — S. 289–298
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułBadania eksperymentalne procesu przemieszczania gazów w zrobach kopalni węgla kamiennego
  AutorzyStanisław NAWRAT, Zbigniew KUCZERA, Sebastian NAPIERAJ, Jan Syty
  ŹródłoWiadomości Górnicze. — 2006 R. 57 nr 4, s. 191–202
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułBadania eksperymentalne szczelinowania pokładu węgla
  AutorzyStanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ, Grzegorz Marks
  ŹródłoWiadomości Górnicze. — 2012 R. 63 nr 4, s. 211–217
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułBadania instalacji utylizacji metanu z kopalń IUMK-100 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S. A. w kopalni Jas-Mos
  AutorzyStanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ
  ŹródłoGórnictwo i Geologia : kwartalnik. — 2012 t. 7 z. 4, s. 47–57
10
 • [referat, 2012]
 • TytułBadania instalacji utylizacji metanu z kopalń IUMK-100 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S. A. w Kopalni Jas-Mos
  AutorzyStanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ
  ŹródłoAktualne problemy zwalczania zagrożeń górniczych : II konferencja naukowo-techniczna : Brenna, 7–9 listopada 2012 r. / Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. — Gliwice : [Usługi Komputerowe i Poligraficzne, Jan Gębka, Dariusz Gębka], [2012]. — S. 248–257
11
 • [referat, 2008]
 • TytułBadania modelowe odmetanowania pokładów węgla w kopalniach
  AutorzyStanisław NAWRAT, Jerzy STOPA, Sebastian NAPIERAJ, Grzegorz Marks
  ŹródłoROP'2008 : zagrożenia skojarzone – teoria i praktyka : XXV seminarium : XXXIV Dni Techniki : Rybnik, 23 października 2008 r. / Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — Gliwice : Insytut Eksploatacji Złóż. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, [2008]. — S. 67–78
12
 • [referat, 2006]
 • TytułBadania modelowe zwalczania zagrożenia metanowego na wylocie ściany przewietrzanej systemem „U”
  AutorzyStanisław NAWRAT, Zbigniew KUCZERA, Sebastian NAPIERAJ
  ŹródłoMateriały 4 Szkoły Aerologii Górniczej = Proceedings of the 4textsuperscript{th} School of Mine Ventilation : Kraków, 10–13 październik 2006 / Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN [etc.]. — Katowice : Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, cop. 2006. — S. 455–465
13
 • [referat, 2012]
 • TytułBadania technologii utylizacji metanu powietrza z powietrza wentylacyjnego kopalń
  AutorzyStanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ
  ŹródłoOchrona powierzchni na terenach górniczych kopalń w subregionie zachodnim województwa śląskiego : XIX konferencja naukowo-techniczna : Rybnik, październik 2012 / red. Stanisław Duży ; Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Rybnik. — Rybnik : Wydawnictwo SITG, 2012. — S. 88–95
14
 • [książka, 1999]
 • TytułBezpieczna kopalnia : prawo, zagrożenia, zarządzanie
  AutorzyWłodzimierz ROSZCZYNIALSKI, Stanisław NAWRAT, Jan SZLĄZAK, Jerzy Tomczyk
  DetailsKraków : Oficyna Wydawnicza TEXT, 1999. — 300 s.
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułBezpieczna likwidacja ścian w kopalniach węgla w warunkach zagrożenia wybuchem metanu
  AutorzyStanisław NAWRAT, Paweł PYTLIK
  ŹródłoBezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie. — 2013 nr 2, s. 3–12
16
 • [referat, 2011]
 • TytułBezpieczna likwidacja ścian w warunkach zagrożenia wybuchem metanu
  AutorzyStanisław NAWRAT, Paweł Pytlik
  ŹródłoROP'2011 : XXXVII Dni Techniki ; XXVIII seminarium Akcje ratownicze pożarowe w kopalniach węgla kamiennego – teoria i praktyka : Rybnik, 19 października 2011 r. / Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — Gliwice : Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Instytut Eksploatacji Złóż, [2011]. — S. 59–67
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułBezpiecznie można sięgnąć po metan
  AutorzyJacek Bombor
  ŹródłoPolska. Dziennik Zachodni. — 2009 nr 161 (11–12 lipca), s. 8
18
 • [zgłoszenie patentowe, 2014]
 • TytułBufor bezpieczeństwa dla układu urządzeń do katalitycznej utylizacji metanu zawartego w powietrzu kopalnianym
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: NAWRAT Stanisław, CZAJA Piotr, NAPIERAJ Sebastian, Nazimek Dobiesław [et al.]
  DetailsInt.Cl.: B01D 53/74textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 401842 A3 ; Opubl. 2014-06-09. — Zgłosz. nr P.401842 z dn. 2012-11-30 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2014  nr 12, s. 7. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL401842A3.pdf
19
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2019]
 • TytułBufor bezpieczeństwa dla układu urządzeń do katalitycznej utylizacji metanu zawartego w powietrzu kopalnianym
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Stanisław NAWRAT, Piotr CZAJA, Sebastian NAPIERAJ, Dobiesław Nazimek [et al.]
  DetailsInt.Cl.: E21F 7/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 233821 B3 ; Udziel. 2019-07-10 ; Opubl. 2019-11-29. — Zgłosz. nr P.401842 z dn. 2012-11-30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL233821B3.pdf
20
 • [referat, 2001]
 • TytułCentral air-conditioning in the “Pniówek” coal-mine : Jastrzębie Coal Corporation Plc – the first such project in Poland
  AutorzyN. SZLĄZAK, A. Jakubów, S. NAWRAT
  ŹródłoProceedings of the 7th [seventh] International Mine Ventilation Congress : June 17–22, 2001, Cracow / ed. Stanisław Wasilewski ; Research and Development Center EMAG. — [Katowice] : EMAG, Research & Development Center for Electrical Engineering and Automation in Mining, 2001. — S. 739–745
21
 • [referat, 2008]
 • TytułCoal bed methane utilization in Poland
  AutorzyStanisław RYCHLICKI, Jerzy STOPA, Stanisław NAWRAT
  Źródło“Nové poznatky v obslati vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhlóvodíkov” : XIV. medzinárodná konferencia : Pobanské, 21.–23. október 2008 : zborník konferencie / Technická Univerzita Košice. — Košice : Dekanát – Edičné stredisko Fakulty BERG, TU, 2008. — S. 146–151
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułCoal bed methane utilization in Poland
  AutorzyStanisław RYCHLICKI, Jerzy STOPA, Stanisław NAWRAT
  ŹródłoTransport & Logistics [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2008 č. 6 mimoriadne = spec. iss., s. 146–152
23
 • [referat, 2008]
 • TytułCoal-bed methane using in Poland – the present state and perspectives
  AutorzyJerzy STOPA, Stanisław RYCHLICKI, Stanisław NAWRAT
  Źródło19th World Petroleum Congress : a world in transition: delivering energy for sustainable growth : Madrid, June 29 to July 3, 2008 : abstract book. — London : World Petroleum Council, 2008. — S. 155
24
 • [referat, 2005]
 • TytułCoalmine methane control technology of Poland and its enlightenment to China's safety mining
  AutorzyYuan Zhengrong, Stanisław NAWRAT
  ŹródłoThe 1textsuperscript{st} China international conference proceedings on Coal mine gas control & utilization : October 26–27, 2005, Beijing, P. R. China / eds. Li Yizhong [et al.]. — Beijing : Coal Industry Publishing House, 2005. — S. 202–209
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułComputer modeling of coal bed methane recovery in coal mines
  AutorzyJerzy STOPA, Stanisław NAWRAT
  ŹródłoJournal of Energy Resources Technology. — 2012 vol. 134 iss. 3, s. 032804-1–032804-11