Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Nawrat, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6506151795

PBN: 5e70922b878c28a047391090

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 236, z ogólnej liczby 244 publikacji Autora


1
 • Air-conditioning in mines and tunnels ecological refrigeration machines with cooling power of 450 kW and over / Stanisław NAWRAT, Piotr ŁUSKA // W: Selected research findings of an innovative nature : Polish universities and institutes of the Polish Academy of Sciences / sci. ed. board: Bogusław Smólski, Władysław Włosiński. — Warsaw : Polish Academy of Sciences, 2007. — ISBN: 978-83-924901-2-8. — S. 84–85

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Aktualny stan i perspektywy wykorzystania metanu z pokładów węgla kamiennego w Polsce : [streszczenie][Current state and perspectives of use methane from coal mines in Poland] / Stanisław NAWRAT // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2011 : Kraków, 21–25 lutego 2011 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Katedra Górnictwa Podziemnego. Akademia Górniczo-Hutnicza. — [Kraków : IGSMiE PAN], [2011]. — Na obwol. tyt.: XX Szkoła Eksploatacji Podziemnej. — S. 57. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 750–762. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 761–762, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Algorytm analizy zagrożeń i oceny determinant bezpieczeństwa użytkowników tuneli drogowychThe algorithm of hazard analysis and evaluating determinants of safety in a road tunnel / Stanisław NAWRAT, Dagmara NOWAK-SENDEROWSKA, Natalia SCHMIDT-POLOŃCZYK // W: BiBT 2014 : budownictwo podziemne i bezpieczeństwo w komunikacji drogowej i infrastrukturze miejskiej / AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : [AGH], 2014. — S. 117–123. — Bibliogr. s. 122–123, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza możliwości utylizacji metanu z powietrza wentylacyjnego z szybów polskich kopalń węgla kamiennegoThe analysis of methane utilization possibilities from discharge air from mining shafts of the Polish hard coal mines / Stanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2010 nr 9, s. 22–29. — Bibliogr. s. 29, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza technologii transportu ciepła w szybie w systemach klimatyzacji centralnej kopalń podziemnychAnalysis of heat transport technology in the shaft in the central air conditioning systems of the underground mines / Stanisław NAWRAT, Piotr Łuska, Szymon Łuska // W: Aktualny stan zagrożeń aerologicznych w polskich kopalniach : monografia = Current state of aerological threats in underground mines / pod red. Nikodema Szlązaka. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2017. — ISBN: 978-83-7783-176-2. — S. 193–210. — Bibliogr. s. 209–210, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania eksperymentalne otamowanych wyrobisk górniczych pod kątem możliwości ich wykorzystania jako retencyjnych zbiorników metanu z odmetanowania w kopalniach węgla kamiennegoExperimental research into sealed mine headings with a view to the possibility of their utilization as retentive reservoirs of methane recovered in the process of methane drainage in coal mines / Stanisław NAWRAT, Jerzy Berger // W: Materiały 2 [Drugiej] Szkoły Aerologii Górniczej : Zakopane, 07–11 październik 2002 = Proceedings of the Second School of Mine Ventilation / Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN [Polskiej Akademii Nauk] [et al.]. — Kraków : SAG KG PAN, 2002. — S. 289–298. — Bibliogr. s. 298, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania eksperymentalne procesu przemieszczania gazów w zrobach kopalni węgla kamiennegoExperimental investigations of gases propagation from gobs in a hard coal mine / Stanisław NAWRAT, Zbigniew KUCZERA, Sebastian NAPIERAJ, Jan Syty // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2006 R. 57 nr 4, s. 191–202. — Bibliogr. s. 202, Summ., Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania eksperymentalne szczelinowania pokładu węglaExperimental research on a coal seam fracturing / Stanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ, Grzegorz Marks // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2012 R. 63 nr 4, s. 211–217. — Summ., Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badania instalacji utylizacji metanu z kopalń IUMK-100 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S. A. w kopalni Jas-MosResearch of installation of methane utilization from mines IUMK-100 in JSW capital group in coal mine Jas-Mos / Stanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ // Górnictwo i Geologia : kwartalnik ; ISSN 1896-3145. — 2012 t. 7 z. 4, s. 47–57. — Bibliogr. s. 57, Streszcz., Summ., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Badania instalacji utylizacji metanu z kopalń IUMK-100 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S. A. w Kopalni Jas-MosResearch of installation of methane utilization from mines IUMK-100 in JSW Capital Group in Coal Mine Jas-Mos / Stanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ // W: Aktualne problemy zwalczania zagrożeń górniczych : II konferencja naukowo-techniczna : Brenna, 7–9 listopada 2012 r. / Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. — Gliwice : [Usługi Komputerowe i Poligraficzne, Jan Gębka, Dariusz Gębka], [2012]. — ISBN: 978-83-60837-62-7. — S. 248–257. — Bibliogr. s. 256, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Badania modelowe odmetanowania pokładów węgla w kopalniach[Studies of modeling of coal bed degassing in mines] / Stanisław NAWRAT, Jerzy STOPA, Sebastian NAPIERAJ, Grzegorz Marks // W: ROP'2008 : zagrożenia skojarzone – teoria i praktyka : XXV seminarium : XXXIV Dni Techniki : Rybnik, 23 października 2008 r. / Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — Gliwice : Insytut Eksploatacji Złóż. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, [2008]. — ISBN: 978-83-926255-1-3. — S. 67–78. — Bibliogr. s. 77–78, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Badania modelowe zwalczania zagrożenia metanowego na wylocie ściany przewietrzanej systemem „U”Model research relating to methane hazard fighting at face end ventilated by “U” system / Stanisław NAWRAT, Zbigniew KUCZERA, Sebastian NAPIERAJ // W: Materiały 4 Szkoły Aerologii Górniczej = Proceedings of the 4\textsuperscript{th} School of Mine Ventilation : Kraków, 10–13 październik 2006 / Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN [etc.]. — Katowice : Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, cop. 2006. — Na okł. dod.: 4 Szkoła Aerologii Górniczej. Sekcja Aerologii Górniczej. Komitet Górnictwa PAN. Kraków. — S. 455–465. — Bibliogr. s. 465, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Badania technologii utylizacji metanu powietrza z powietrza wentylacyjnego kopalń[Research of technology of ventilation air methane utilization] / Stanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ // W: Ochrona powierzchni na terenach górniczych kopalń w subregionie zachodnim województwa śląskiego : XIX konferencja naukowo-techniczna : Rybnik, październik 2012 / red. Stanisław Duży ; Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Rybnik. — Rybnik : Wydawnictwo SITG, 2012. — ISBN: 978-83-927613-3-4. — S. 88–95. — Bibliogr. s. 95, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Bezpieczna likwidacja ścian w kopalniach węgla w warunkach zagrożenia wybuchem metanuSafe decommissioning of longwalls in coal mines at methane explosion hazard / Stanisław NAWRAT, Paweł PYTLIK // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2013 nr 2, s. 3–12. — Bibliogr. s. 12, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Bezpieczna likwidacja ścian w warunkach zagrożenia wybuchem metanu[Safe walls closure in conditions of the methane explosion hazard] / Stanisław NAWRAT, Paweł Pytlik // W: ROP'2011 : XXXVII Dni Techniki ; XXVIII seminarium Akcje ratownicze pożarowe w kopalniach węgla kamiennego – teoria i praktyka : Rybnik, 19 października 2011 r. / Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — Gliwice : Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Instytut Eksploatacji Złóż, [2011]. — ISBN: 978-83-926255-4-4. — S. 59–67. — Streszcz.. — Stanisław Nawrat - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Bezpiecznie można sięgnąć po metan[It is possible to reach for methane safely] / Jacek Bombor // Polska. Dziennik Zachodni ; ISSN 1898-312X. — 2009 nr 161 (11–12 lipca), s. 8. — W artykule zacytowano krótką wypowiedź prof. Stanisława NAWRATA

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Bufor bezpieczeństwa dla układu urządzeń do katalitycznej utylizacji metanu zawartego w powietrzu kopalnianym[Security buffer for the system of the catalytic utilization of methane contained in mine air] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: NAWRAT Stanisław, CZAJA Piotr, NAPIERAJ Sebastian, Nazimek Dobiesław [et al.]. — Int.Cl.: B01D 53/74\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 401842 A3 ; Opubl. 2014-06-09. — Zgłosz. nr P.401842 z dn. 2012-11-30 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2014  nr 12, s. 7. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL401842A3.pdf

 • słowa kluczowe: metan, efekt cieplarniany, powietrze wentylacyjne kopalń, kopalnie podziemne, niskie stężenia metanu, reaktor przepływowy, reaktor przepływowy utleniający metan, bezpieczeństwo procesu utleniania, zabezpieczenie urządzeń do utleniania metanu

  keywords: methane, greenhouse effect, ventilation air methane, underground mine, low methan concentrations, flow reactor, flow methane oxidation reactor, protection for methane oxidation devices, safety in oxidation process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Bufor bezpieczeństwa dla układu urządzeń do katalitycznej utylizacji metanu zawartego w powietrzu kopalnianym[Security buffer for the system of the catalytic utilization of methane contained in mine air] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Stanisław NAWRAT, Piotr CZAJA, Sebastian NAPIERAJ, Dobiesław Nazimek [et al.]. — Int.Cl.: E21F 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 233821 B3 ; Udziel. 2019-07-10 ; Opubl. 2019-11-29. — Zgłosz. nr P.401842 z dn. 2012-11-30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL233821B3.pdf

 • słowa kluczowe: metan, efekt cieplarniany, powietrze wentylacyjne kopalń, kopalnie podziemne, niskie stężenia metanu, reaktor przepływowy, reaktor przepływowy utleniający metan, bezpieczeństwo procesu utleniania, zabezpieczenie urządzeń do utleniania metanu

  keywords: methane, greenhouse effect, ventilation air methane, underground mine, low methan concentrations, flow reactor, flow methane oxidation reactor, protection for methane oxidation devices, safety in oxidation process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Central air-conditioning in the “Pniówek” coal-mine : Jastrzębie Coal Corporation Plc – the first such project in Poland / N. SZLĄZAK, A. Jakubów, S. NAWRAT // W: Proceedings of the 7th [seventh] International Mine Ventilation Congress : June 17–22, 2001, Cracow / ed. Stanisław Wasilewski ; Research and Development Center EMAG. — [Katowice] : EMAG, Research & Development Center for Electrical Engineering and Automation in Mining, 2001. — S. 739–745. — Bibliogr. s. 745, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Coal bed methane utilization in Poland / Stanisław RYCHLICKI, Jerzy STOPA, Stanisław NAWRAT // W: “Nové poznatky v obslati vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhlóvodíkov” : XIV. medzinárodná konferencia : Pobanské, 21.–23. október 2008 : zborník konferencie = “New knowledge in the area of drilling, production, transport and storage of hydrocarbons” : XIV. international conference : the conference proceedings / Technická Univerzita Košice. — Košice : Dekanát – Edičné stredisko Fakulty BERG, TU, 2008. — Na okł. dod.: XIV. Medzinárodná vedecko-technická konferencia = XIV. International scientific-technical conference. — ISBN: 978-80-553-0089-4. — S. 146–151. — Bibliogr. s. 151, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Coal bed methane utilization in Poland / Stanisław RYCHLICKI, Jerzy STOPA, Stanisław NAWRAT // Transport & Logistics [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = Doprava a Logistika ; ISSN 1451-107X. — 2008 č. 6 mimoriadne = spec. iss., s. 146–152. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 152, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Coal-bed methane using in Poland – the present state and perspectives / Jerzy STOPA, Stanisław RYCHLICKI, Stanisław NAWRAT // W: 19th World Petroleum Congress : a world in transition: delivering energy for sustainable growth : Madrid, June 29 to July 3, 2008 : abstract book. — London : World Petroleum Council, 2008. — Opis wg okł.. — S. 155. — Toż. W: 19th World Petroleum Congress [Dokument elektroniczny] : a world in transition: delivering energy for sustainable growth : Madrid, June 29 to July 3, 2008 : preprints CD Rom of the 19th World Petroleum Congress. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [London] : World Petroleum Council, cop. 2008. — 1 dysk optyczny

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Coalmine methane control technology of Poland and its enlightenment to China's safety mining / Yuan Zhengrong, Stanisław NAWRAT // W: The 1\textsuperscript{st} China international conference proceedings on Coal mine gas control & utilization : October 26–27, 2005, Beijing, P. R. China / eds. Li Yizhong [et al.]. — Beijing : Coal Industry Publishing House, 2005. — S. 202–209. — Bibliogr. s. 204, 209. — Tekst chi-eng.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Computer modeling of coal bed methane recovery in coal mines / Jerzy STOPA, Stanisław NAWRAT // Journal of Energy Resources Technology ; ISSN 0195-0738. — 2012 vol. 134 iss. 3, s. 032804-1–032804-11. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2012-08-06

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1115/1.4007003