Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Szlązak, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, * Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 68, z ogólnej liczby 68 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułAnaliza realizowanych dotychczas programów reformowania polskiego górnictwa węgla kamiennego
  AutorzyJan SZLĄZAK, Jarosław Zagórowski
  ŹródłoWiadomości Górnicze. — 2001 R. 52 nr 10, s. 386–394
2
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułAnaliza wypadkowości w polskim górnictwie węgla kamiennego w latach 1989–2006
  AutorzyJan SZLĄZAK
  ŹródłoWUG / Wyższy Urząd Górniczy. — 2007 nr 9/II, s. 18–23
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułAnaliza wypadkowości w polskim górnictwie węgla kamiennego w latach 1993–2003 na przykładzie wybranych spółek węglowych
  AutorzyJan SZLĄZAK, Nikodem SZLĄZAK
  ŹródłoWiadomości Górnicze. — 2003 R. 54 nr 12, s. 537–547
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułBadania numeryczne i kopalniane przepływu powietrza przez zroby ścian zawałowych
  AutorzyJan SZLĄZAK, Nikodem SZLĄZAK
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2004 R. 28 z. 3, s. 59–78
5
 • [książka, 2005]
 • TytułBezpieczeństwo i higiena pracy
  AutorzyJan SZLĄZAK, Nikodem SZLĄZAK ; AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie
  DetailsKraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — 302, [1] s.
6
 • [książka, 2010]
 • TytułBezpieczeństwo i higiena pracy
  AutorzyJan SZLĄZAK, Nikodem SZLĄZAK
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 311, [1] s.
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułBezpieczeństwo pożarowe w procesie likwidacji kopalń węgla kamiennego
  AutorzyJan SZLĄZAK, Nikodem SZLĄZAK
  ŹródłoWiadomości Górnicze. — 2003 R. 54 nr 1, s. 7–19
8
 • [książka, 1999]
 • TytułBezpieczna kopalnia : prawo, zagrożenia, zarządzanie
  AutorzyWłodzimierz ROSZCZYNIALSKI, Stanisław NAWRAT, Jan SZLĄZAK, Jerzy Tomczyk
  DetailsKraków : Oficyna Wydawnicza TEXT, 1999. — 300 s.
9
 • [referat, 2001]
 • TytułDetermination of coefficient of permeability of longwall goaf
  AutorzyJan SZLĄZAK, Nikodem SZLĄZAK
  Źródło29textsuperscript{th} international conference of safety in mines research institutes : Szczyrk, 8–11 October 2001 : conference proceedings, Vol. 1. — [Katowice : Central Mining Institute], [2001]. — S. 35–44
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułDobór systemu przewietrzania ściany w aspekcie występujących zagrożeń naturalnych
  AutorzyJan SZLĄZAK, Nikodem SZLĄZAK
  ŹródłoWUG / Wyższy Urząd Górniczy. — 2001 nr 9, s. 17–22
11
 • [referat, 2001]
 • TytułEfektywność skojarzonego układu energetyczno-chłodniczego na przykładzie klimatyzacji kopalni podziemnej
  AutorzyNikodem SZLĄZAK, Jan SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI
  ŹródłoNowe rozwiązania w konstruowaniu, projektowaniu i eksploatacji systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych : XXXIII [Trzydzieste trzecie] Dni Chłodnictwa : konferencja naukowo-techniczna : Poznań, 11–13 września 2001 / red. Grzegorz Krzyżaniak ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji. Oddział Wojewódzki w Poznaniu ; SYSTHERM Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o. o. Poznań. — [Poznań : SYSTHERM], [2001]. — S. 197–206
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułEnergetyka–górnictwo razem czy osobno?
  AutorzyJan SZLĄZAK
  ŹródłoWiadomości Górnicze. — 2001 R. 52 nr 7–8, s. 282–289
13
 • [monografia, 2005]
 • TytułFiltracja powietrza przez zroby ścian zawałowych w kopalniach węgla kamiennego
  AutorzyNikodem SZLĄZAK, Jan SZLĄZAK
  DetailsKraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005. — 179, [1] s.
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułFiltracja powietrza w zrobach ścian zawałowych
  AutorzyJan SZLĄZAK, Nikodem SZLĄZAK
  ŹródłoGórnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2001 R. 25 z. 4, s. 223–238
15
 • [referat, 2005]
 • TytułFire hazard and its control in Polish coal mines
  AutorzyNikodem SZLĄZAK, Jan SZLĄZAK, Marek BOROWSKI, Dariusz OBRACAJ
  Źródło31st Biennial international conference of Safety in mines research institutes : health and safety mining research for a sustainable future : Brisbane, Queensland Australia, 2–5 October 2005. — [Australia : s. n.], [2005]. — S. 39–42
16
 • [referat, 2001]
 • TytułGórnictwo węgla kamiennego w Polsce po dziesięciu latach jego restrukturyzacji
  AutorzyJan SZLĄZAK
  ŹródłoPrzemysł wydobywczy 2001 : [konferencja naukowo-techniczna] : Kraków, 6–7 grudnia 2001 r. / oprac. i red. Janusz Chmura ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Górniczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Koło Zakładowe Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : Wydawnictwo „SCRIPTUM”, 2001. — S. 261–276
17
 • [referat, 1999]
 • TytułKlimatyzacja centralna wyrobisk górniczych w KWK „Pniówek”
  AutorzyStanisław NAWRAT, Jan SZLĄZAK, Nikodem SZLĄZAK
  ŹródłoMateriały 1 Szkoły Aerologii Górniczej : Zakopane, 11–15 październik 1999 / Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN [et al.]. — Katowice : Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, 1999. — S. 205–214
18
 • [referat, 2009]
 • TytułMethod of determination of methane concentration in goaf
  AutorzyJ. SZLĄZAK, N. SZLĄZAK, D. OBRACAJ, M. BOROWSKI
  ŹródłoMine ventilation : ninth international mine ventilation congress, India, 2009 : [10–13 November 2009, New Delhi, India], Vol. 1 / ed. D. C. Panigrahi. — New Delhi : Oxford & IBH Publishing Co. Pvt. Ltd., cop. 2009. — S. 533–544
19
 • [referat, 2006]
 • TytułMożliwości ograniczenia przepływu powietrza przez strefę zawału ściany eksploatacyjnej
  AutorzyJan SZLĄZAK, Nikodem SZLĄZAK, Marek BOROWSKI, Dariusz OBRACAJ
  ŹródłoMateriały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2006 : Szczyrk, 20–24 lutego 2006 / red. nauk. Jerzy Kicki [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006. — S. 315–331
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułNakłady na bezpieczeństwo pracy w kopalni i ich wpływ na koszty wypadków
  AutorzyJan SZLĄZAK, Nikodem SZLĄZAK
  ŹródłoWUG / Wyższy Urząd Górniczy. — 2003 nr 3, s. 9–16
21
 • [referat, 2005]
 • TytułNowa generacja maszyn i urządzeń górniczych produkcji Rybnickiej Fabryki Maszyn „RYFAMA” S. A.
  AutorzyJan SZLĄZAK, Józef Suchoń
  ŹródłoTUR 2005 : IV międzynarodowa konferencja Techniki URabiania 2005 : Kraków–Krynica, wrzesień 2005 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. — Kraków : AGH, 2005. — S. 401–417
22
 • [referat, 2004]
 • TytułNowoczesne maszyny i urządzenia dla górnictwa produkcji Rybnickiej Fabryki Maszyn „RYFAMA” S.A.
  AutorzyJan SZLĄZAK, Józef Suchoń
  ŹródłoUkraïns'ko-Pol's'kij forum gìrnikìv : gìrničodobuvna promislovìst' Ukraïni ì Pol'ŝì: aktual'nì problemi ì perspektivi : Âlta, Krim, 13–19 veresnâ 2004 : materìali forumu / [red.] G. G. Pìvnâk [et al.] ; Nacìonal'nij gìrničij unìversitet, Dnìpropetrovs'k. — Dnìpropetrovs'k : NGU, 2004. — S. 406–418
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułNumerical determination of methane concentration in goaf space
  AutorzyJan SZLĄZAK, Nikodem SZLĄZAK
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2004 vol. 49 iss. 4, s. 587-599
24
 • [referat, 2005]
 • TytułNumerical determination of velocity field of airflow in goaf
  AutorzyJan SZLĄZAK, Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI
  Źródło31st Biennial international conference of Safety in mines research institutes : health and safety mining research for a sustainable future : Brisbane, Queensland Australia, 2–5 October 2005. — [Australia : s. n.], [2005]. — S. 243–248
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułNumerical determination of velocity field of airflow in gob
  AutorzyJan SZLĄZAK
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2002 vol. 47 iss. 1, s. 23–34