Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Szlązak, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, * Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 68, z ogólnej liczby 68 publikacji Autora


1
 • Analiza realizowanych dotychczas programów reformowania polskiego górnictwa węgla kamiennego
2
 • Analiza wypadkowości w polskim górnictwie węgla kamiennego w latach 1989–2006
3
 • Analiza wypadkowości w polskim górnictwie węgla kamiennego w latach 1993–2003 na przykładzie wybranych spółek węglowych
4
 • Badania numeryczne i kopalniane przepływu powietrza przez zroby ścian zawałowych
5
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
6
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
7
 • Bezpieczeństwo pożarowe w procesie likwidacji kopalń węgla kamiennego
8
 • Bezpieczna kopalnia
9
 • Determination of coefficient of permeability of longwall goaf
10
 • Dobór systemu przewietrzania ściany w aspekcie występujących zagrożeń naturalnych
11
 • Efektywność skojarzonego układu energetyczno-chłodniczego na przykładzie klimatyzacji kopalni podziemnej
12
 • Energetyka–górnictwo razem czy osobno?
13
 • Filtracja powietrza przez zroby ścian zawałowych w kopalniach węgla kamiennego
14
 • Filtracja powietrza w zrobach ścian zawałowych
15
 • Fire hazard and its control in Polish coal mines
16
 • Górnictwo węgla kamiennego w Polsce po dziesięciu latach jego restrukturyzacji
17
 • Klimatyzacja centralna wyrobisk górniczych w KWK „Pniówek”
18
 • Method of determination of methane concentration in goaf
19
 • Możliwości ograniczenia przepływu powietrza przez strefę zawału ściany eksploatacyjnej
20
 • Nakłady na bezpieczeństwo pracy w kopalni i ich wpływ na koszty wypadków
21
 • Nowa generacja maszyn i urządzeń górniczych produkcji Rybnickiej Fabryki Maszyn „RYFAMA” S. A.
22
 • Nowoczesne maszyny i urządzenia dla górnictwa produkcji Rybnickiej Fabryki Maszyn „RYFAMA” S.A.
23
 • Numerical determination of methane concentration in goaf space
24
 • Numerical determination of velocity field of airflow in goaf
25
 • Numerical determination of velocity field of airflow in gob