Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Szlązak, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, * Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem66113421
201022
200911
200822
20074112
200644
20059261
20048152
20039135
2002734
20011477
200011
1999514
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem66579
201022
200911
200822
200744
200644
2005972
2004871
2003981
2002761
200114113
200011
199955
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem66606
201022
200911
200822
200744
200644
2005972
2004862
2003981
200277
20011414
200011
199955
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem6666
201022
200911
200822
200744
200644
200599
200488
200399
200277
20011414
200011
199955
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem66561
201022
200911
200822
2007413
200644
200599
200488
200399
200277
20011414
200011
199955
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem662739
201022
200911
200822
2007413
200644
2005927
2004826
2003963
2002743
20011477
200011
1999551
 • Analiza realizowanych dotychczas programów reformowania polskiego górnictwa węgla kamiennegoAnalysis of the up-to-date realised programmes of hard coal industry's reforming / Jan SZLĄZAK, Jarosław Zagórowski // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2001 R. 52 nr 10, s. 386–394. — Bibliogr. s. 393–394, Summ., Streszcz., Rez.,

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza wypadkowości w polskim górnictwie węgla kamiennego w latach 1989–2006The analysis of accident rate in Polish coal mining in 1989–2006 / Jan SZLĄZAK // WUG / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2007 nr 9/II, s. 18–23. — Bibliogr. s. 23, Streszcz.. — Polski Kongres Górniczy : sesja nr 7: Bezpieczeństwo pracy w górnictwie : [Kraków, 19–21 września 2007]. — Katowice : Wyższy Urząd Górniczy, 2007. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza wypadkowości w polskim górnictwie węgla kamiennego w latach 1993–2003 na przykładzie wybranych spółek węglowychAnalysis of accidents rate in Polish hard coal industry during 1993–2003 based on examples of selected coal companies / Jan SZLĄZAK, Nikodem SZLĄZAK // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2003 R. 54 nr 12, s. 537–547. — Bibliogr. s. 547, Summ., Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania numeryczne i kopalniane przepływu powietrza przez zroby ścian zawałowychNumerical and mine research on airflow in goaf of longwalls / Jan SZLĄZAK, Nikodem SZLĄZAK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 3, s. 59–78. — Bibliogr. s. 78, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy[Industrial safety] / Jan SZLĄZAK, Nikodem SZLĄZAK ; AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — 302, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0160). — Bibliogr. s. 299–[303]. — ISBN10: 83-7464-000-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy[Industrial safety] / Jan SZLĄZAK, Nikodem SZLĄZAK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 311, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0350). — Bibliogr. s. 307–[312]. — ISBN: 978-83-7464-265-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Bezpieczeństwo pożarowe w procesie likwidacji kopalń węgla kamiennegoFire safety in the process of hard coal mines closure / Jan SZLĄZAK, Nikodem SZLĄZAK // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2003 R. 54 nr 1, s. 7–19. — Bibliogr. s. 19, Streszcz., Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Bezpieczna kopalnia : prawo, zagrożenia, zarządzanie[Safe mine : law, hazards, management] / Włodzimierz ROSZCZYNIALSKI, Stanisław NAWRAT, Jan SZLĄZAK, Jerzy Tomczyk. — Kraków : Oficyna Wydawnicza TEXT, 1999. — 300 s.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Determination of coefficient of permeability of longwall goaf / Jan SZLĄZAK, Nikodem SZLĄZAK // W: 29\textsuperscript{th} international conference of safety in mines research institutes : Szczyrk, 8–11 October 2001 : conference proceedings, Vol. 1. — [Katowice : Central Mining Institute], [2001]. — S. 35–44. — Bibliogr. s. 44, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Dobór systemu przewietrzania ściany w aspekcie występujących zagrożeń naturalnychThe choice of a longwall face ventilation system in the aspect of the existing natural hazards / Jan SZLĄZAK, Nikodem SZLĄZAK // WUG / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2001 nr 9, s. 17–22. — Bibliogr. s. 22, Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Efektywność skojarzonego układu energetyczno-chłodniczego na przykładzie klimatyzacji kopalni podziemnej[Effectiveness of a trigeneration energy system based on air-conditioning of underground mine] / Nikodem SZLĄZAK, Jan SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI // W: Nowe rozwiązania w konstruowaniu, projektowaniu i eksploatacji systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych : XXXIII [Trzydzieste trzecie] Dni Chłodnictwa : konferencja naukowo-techniczna : Poznań, 11–13 września 2001 / red. Grzegorz Krzyżaniak ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji. Oddział Wojewódzki w Poznaniu ; SYSTHERM Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o. o. Poznań. — [Poznań : SYSTHERM], [2001]. — ISBN10: 8390828642. — S. 197–206. — Bibliogr. s. 206, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Energetyka–górnictwo razem czy osobno?Power generation industry–coal industry, together or separately? / Jan SZLĄZAK // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2001 R. 52 nr 7–8, s. 282–289. — Bibliogr. s. 289, Summ., Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Filtracja powietrza przez zroby ścian zawałowych w kopalniach węgla kamiennego[Air filtration through abandoned workings of longwalls with caving in coal mines] / Nikodem SZLĄZAK, Jan SZLĄZAK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005. — 179, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0175). — Bibliogr. s. 173–[180]. — ISBN10: 83-7464-017-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Filtracja powietrza w zrobach ścian zawałowychAir filtration in abandoned workings of longwalls with cavings / Jan SZLĄZAK, Nikodem SZLĄZAK // Górnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0990. — 2001 R. 25 z. 4, s. 223–238. — Bibliogr. s. 238, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Fire hazard and its control in Polish coal mines / Nikodem SZLĄZAK, Jan SZLĄZAK, Marek BOROWSKI, Dariusz OBRACAJ // W: 31st Biennial international conference of Safety in mines research institutes : health and safety mining research for a sustainable future : Brisbane, Queensland Australia, 2–5 October 2005. — [Australia : s. n.], [2005]. — S. 39–42. — Bibliogr. s. 42, Abstr.. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Górnictwo węgla kamiennego w Polsce po dziesięciu latach jego restrukturyzacji[Hard coal mining in Poland after ten years of its restructurisation] / Jan SZLĄZAK // W: Przemysł wydobywczy 2001 : [konferencja naukowo-techniczna] : Kraków, 6–7 grudnia 2001 r. / oprac. i red. Janusz Chmura ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Górniczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Koło Zakładowe Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : Wydawnictwo „SCRIPTUM”, 2001. — ISBN10: 8391211657. — S. 261–276. — Bibliogr. s. 276, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Klimatyzacja centralna wyrobisk górniczych w KWK „Pniówek”Central cooling in mining galleries of coal mine Pniówek / Stanisław NAWRAT, Jan SZLĄZAK, Nikodem SZLĄZAK // W: Materiały 1 Szkoły Aerologii Górniczej : Zakopane, 11–15 październik 1999 / Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN [et al.]. — Katowice : Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, 1999. — ISBN10: 83-904303-8-X. — S. 205–214. — Bibliogr. s. 214, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Method of determination of methane concentration in goaf / J. SZLĄZAK, N. SZLĄZAK, D. OBRACAJ, M. BOROWSKI // W: Mine ventilation : ninth international mine ventilation congress, India, 2009 : [10–13 November 2009, New Delhi, India], Vol. 1 / ed. D. C. Panigrahi. — New Delhi : Oxford & IBH Publishing Co. Pvt. Ltd., cop. 2009. — Na okł. dod.: Health Safety Productivity. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-81-204-1749-6. — S. 533–544. — Bibliogr. s. 544, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Możliwości ograniczenia przepływu powietrza przez strefę zawału ściany eksploatacyjnejPossibilities of reducing the airflow through goaf of a longwall / Jan SZLĄZAK, Nikodem SZLĄZAK, Marek BOROWSKI, Dariusz OBRACAJ // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2006 : Szczyrk, 20–24 lutego 2006 / red. nauk. Jerzy Kicki [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006. — (Sympozja i Konferencje ; nr 66). — Na okł. dodatkowo: 1986–2006 XX lat IGSMiE PAN. — S. 315–331. — Bibliogr. s. 330, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Nakłady na bezpieczeństwo pracy w kopalni i ich wpływ na koszty wypadkówThe expenditures for work safety in a mine : their influence on the costs of accidents / Jan SZLĄZAK, Nikodem SZLĄZAK // WUG / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2003 nr 3, s. 9–16. — Bibliogr. s. 16, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rez.

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo pracy w kopalniach, wypadkowość, profilaktyka górnicza, bezpieczeństwo w górnictwie

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Nowa generacja maszyn i urządzeń górniczych produkcji Rybnickiej Fabryki Maszyn „RYFAMA” S. A.[New generation of mining machines and equipment of industry produced by Rybnicka Fabryka Maszyn “RYFAMA” S. A.] / Jan SZLĄZAK, Józef Suchoń // W: TUR 2005 : IV międzynarodowa konferencja Techniki URabiania 2005 : Kraków–Krynica, wrzesień 2005 : materiały konferencyjne = TUR 2005 : IV international conference Mining Techniques 2005 : proceedings / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. — Kraków : AGH, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 839157427X. — S. 401–417. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Nowoczesne maszyny i urządzenia dla górnictwa produkcji Rybnickiej Fabryki Maszyn „RYFAMA” S.A.[Modern machines and equipment for mining industry produced by Rybnicka Fabryka Maszyn “RYFAMA” S.A.] / Jan SZLĄZAK, Józef Suchoń // W: Ukraïns'ko-Pol's'kij forum gìrnikìv : gìrničodobuvna promislovìst' Ukraïni ì Pol'ŝì: aktual'nì problemi ì perspektivi : Âlta, Krim, 13–19 veresnâ 2004 : materìali forumu = Ukraińsko-Polskie Forum Górnicze : przemysł wydobywczy Ukrainy i Polski: aktualne problemy i perspektywy : materiały Forum / [red.] G. G. Pìvnâk [et al.] ; Nacìonal'nij gìrničij unìversitet, Dnìpropetrovs'k. — Dnìpropetrovs'k : NGU, 2004. — S. 406–418. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Numerical determination of methane concentration in goaf spaceNumeryczne wyznaczanie pola stężenia metanu w przestrzeni zrobów / Jan SZLĄZAK, Nikodem SZLĄZAK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2004 vol. 49 iss. 4, s. 587-599. — Bibliogr. s. 599

 • słowa kluczowe: wentylacja, zagrożenie metanowe, filtracja metanu w zrobach ścian zawałowych

  keywords: methane hazard, mine ventilation, methane flow in goaf longwall

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Numerical determination of velocity field of airflow in goaf / Jan SZLĄZAK, Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI // W: 31st Biennial international conference of Safety in mines research institutes : health and safety mining research for a sustainable future : Brisbane, Queensland Australia, 2–5 October 2005. — [Australia : s. n.], [2005]. — S. 243–248. — Bibliogr. s. 248, Abstr.. — Toż. W: 31st Biennial international conference of Safety in mines research institutes [Dokument elektroniczny] : health and safety mining research for a sustainable future : Brisbane, Queensland Australia, 2–5 October 2005 : conference. - Wersja do Windows. - Dane tekstowe. - [Australia : s. n., 2005]. - 1 dysk optyczny. - S. 243–248. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. - Bibliogr. s. 248, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Numerical determination of velocity field of airflow in gobNumeryczne wyznaczenie pola prędkości przepływu powietrza w zrobach / Jan SZLĄZAK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2002 vol. 47 iss. 1, s. 23–34. — Bibliogr. s. 34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: