Wykaz publikacji wybranego autora

Elżbieta Vogt, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5178-267X

ResearcherID: brak

Scopus: 7004427654

PBN: 909997

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 85, z ogólnej liczby 85 publikacji Autora


1
 • [referat, 2007]
 • TytułA new method of production of non-explosive stone dusts
  AutorzyBronisław BUCZEK, Elzbieta VOGT
  ŹródłoTwenty-fourth annual international Pittsburgh Coal Conference : coal - energy, environment and sustainable development : September 10–14, 2007, Johannesburg, South Africa : abstracts booklet. — Pittsburgh, PA : Pittsburgh Coal Conference PCC, cop. 2007. — S. 51, P4-2
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2006]
 • TytułAnaliza możliwości wykorzystania roztworów polimerów do oceny struktury porowatej adsorbentów węglowych : [abstrakt]
  AutorzyElżbieta VOGT, Bronisław BUCZEK
  ŹródłoXLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Gdańsk, 18–22 września 2006 : materiały zjazdowe / zespół red.: Jacek Namieśnik, Bożena Zabiegała, Katarzyna Skowrońska, Monika Gdaniec-Pietryka, Monika Partyka, Kamila Skarżyńska, Aleksandra Dubiella-Jackowska, Agata Górecka ; PTCh Polskie Towarzystwo Chemiczne, Politechnika Gdańska, SITPChem. — Gdańsk : Wydział Chemiczny PG, cop. 2006. — S. 230, S8-P140
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2006]
 • TytułAnaliza przydatności mediów piknometrycznych do oceny struktury mikroporowatej adsorbentów węglowych
  AutorzyElżbieta VOGT, Bronisław BUCZEK
  ŹródłoWęgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle : V konferencja naukowo-techniczna : Częstochowa–Białowieża, 6–8 czerwca 2006 r. / pod red. Zygmunta Dębowskiego ; PCz. — Częstochowa : Wydawnictwo PCz, 2006. — S. 94–104
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2002]
 • TytułAnaliza tekstury adsorbentów węglowych metodą sond molekularnych
  AutorzyE. VOGT, B. BUCZEK, M. BAŁYS
  ŹródłoXLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9–13 września 2002. T. 3, Streszczenia prezentacji : sesja sprawozdawcza grantów KBN [Komitetu Badań Naukowych] / PTChem. — [Kraków : s. n], 2002. — S. 909
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • [referat, 2013]
 • TytułAnti-explosive powders for coal mining industry
  AutorzyB. BUCZEK, E. VOGT
  ŹródłoIMCET2013 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 23textsuperscript{rd} International Mining Congress and Exhibition of Turkey : Antalya, Turkey, April 16–19 2013 / eds. İlkay Bengü Çelik, Mehtap Gülsün Kiliç. — Ankara : TMMOB Maden Mühendisleri Odasi, cop. 2013. — S. 1173–1178
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułApplicability of the molecular probe method for the evaluation of carbonaceous adsorbents microporous texture
  AutorzyE. VOGT, B. BUCZEK
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2005 vol. 14 suppl. 4, s. 17–20
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2015]
 • TytułApplication of adsorption measurements to characterisation of hydrophobized fine dispersional limestone material
  AutorzyE. VOGT
  ŹródłoISSHAC-9 : Surface Heterogeneity Effects in Adsorption and Catalysis on Solids : ninth international symposium : [17 – 22 July 2015], Poland, Wrocław : proceedings. — Lublin : [s. n.], 2015. — S. 150–151
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2018]
 • TytułApplication of krypton and nitrogen isotherms to characterisation of hydrophobized fine dispersional limestone material
  AutorzyElżbieta VOGT, Adam Węgrzynowicz, Vladimír Čablík
  ŹródłoISSHAC-10 [Dokument elektroniczny] : tenth International Symposium Effects of Surface Heterogeneity in Adsorption, Catalysis and related phenomena : 27–31 August 2018, Lublin, Poland : book of abstracts. — [Lublin : s. n.], [2018]. — S. 147
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
12
 • [referat, 2016]
 • TytułApplication of Multiple Sorption Model to estimation of $CO_{2}$ sequestration capacity or $CH_{4}$ recovery in Polish hard coals
  AutorzyGrzegorz S. JODŁOWSKI, Natalia FLORENCKA, Elżbieta VOGT, Marta WÓJCIK, Magda ZIÓŁKOWSKA
  ŹródłoEnergy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — S. 107
 • keywords: modeling, sorption, coal bed, sequestration, methane recovery

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułBadanie właściwości adhezyjnych piasku wapiennego hydrofobizowanego handlowymi modyfikatorami
  AutorzyElżbieta VOGT
  ŹródłoPrzemysł Chemiczny. — 2012 t. 91 nr 4, s. 545–549
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułBadanie właściwości hydrofobowych modyfikowanych pyłów wapiennych
  AutorzyElżbieta VOGT, Daria Hołownia
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2010 t. 26 z. 2, s. 41–56
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2013]
 • TytułBadanie właściwości hydrofobowych proszków wapiennych modyfikowanych handlowymi modyfikatorami
  AutorzyElżbieta VOGT, Agnieszka Bisztyga
  ŹródłoXXI Ogólnopolska konferencja Inżynierii chemicznej i procesowej : 2–6 września 2013, Kołobrzeg : sesja specjalna: XIII Polskie sympozjum suszarnictwa : 5–6 września 2013, Kołobrzeg : streszczenia. — Szczecin : WTiICh, 2013. — S. 267
 • słowa kluczowe: właściwości, modyfikacja, hydrofobowy, proszek wapienny

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułBadanie właściwości hydrofobowych proszków wapiennych modyfikowanych handlowymi modyfikatorami
  AutorzyElżbieta VOGT, Agnieszka Bisztyga
  ŹródłoInżynieria i Aparatura Chemiczna. — 2014 R. 53 nr 1, s. 42–43
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2009]
 • TytułBadanie właściwości powierzchniowych i reologicznych modyfikowanego pyłu wapiennego : [streszczenie]
  AutorzyBronisław BUCZEK, Elżbieta VOGT
  ŹródłoPaliwa – energia – ochrona środowiska [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne : Kraków, 28–29 maja 2009 / AGH Wydział Energetyki i Paliw. — Kraków : [s. n.], 2009. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułBadanie właściwości powierzchniowych i reologicznych modyfikowanego pyłu wapiennego
  AutorzyBronisław BUCZEK, Elżbieta VOGT
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2010 t. 26 z. 1, s. 73–81
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułCharacterization of fine porous particles using different techniques
  AutorzyBronisław BUCZEK, Elżbieta VOGT
  ŹródłoInżynieria Chemiczna i Procesowa / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej. — 2002 vol. 23 iss. 2, s. 269–276
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułCharakterystyka mikroporowatej struktury węglowych sit cząsteczkowych określona metodą sond molekularnych
  AutorzyElżbieta VOGT, Bronisław BUCZEK
  ŹródłoKarbo. — 2005 R. 50 nr 1, s. 20–23
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułCharakterystyka strukturalna złoża materiałów porowatych o mikrometrycznych wymiarach ziaren
  AutorzyElżbieta VOGT, Bronisław BUCZEK
  ŹródłoInżynieria Chemiczna i Procesowa / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej. — 2006 vol. 27 z. 2, s. 421–430
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2016]
 • TytułChemical and hydrophobic modification of activated carbon WD-extra
  AutorzyEliza WOLAK, Elżbieta VOGT, Jakub SZCZUROWSKI
  ŹródłoEnergy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — S. 122
 • keywords: hydrophobicity, activated carbon WD-extra, chemical modification

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • [referat, 2018]
 • TytułDetermination of the heat of wetting of selected liquids on modified activated carbons
  AutorzyEliza WOLAK, Elżbieta VOGT, Jakub SZCZUROWSKI
  Źródło2textsuperscript{nd} workshop on Porous media : Olsztyn, Poland, 28–30 June 2018 : book of abstracts / ed. by Seweryn Lipiński ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Faculty of Technical Sciences, Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics. — [Polska : s. n.], [2018]. — S. 55
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: