Wykaz publikacji wybranego autora

Elżbieta Vogt, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5178-267X

ResearcherID: brak

Scopus: 7004427654

PBN: 909997

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 85, z ogólnej liczby 85 publikacji Autora


1
 • A new method of production of non-explosive stone dusts
2
 • Analiza możliwości wykorzystania roztworów polimerów do oceny struktury porowatej adsorbentów węglowych
3
 • Analiza przydatności mediów piknometrycznych do oceny struktury mikroporowatej adsorbentów węglowych
4
 • Analiza tekstury adsorbentów węglowych metodą sond molekularnych
5
 • Analiza tekstury adsorbentów węglowych metodą sond molekularnych
6
 • Anti-explosive powders for coal mining industry
7
 • Applicability of the molecular probe method for the evaluation of carbonaceous adsorbents microporous texture
8
 • Application of adsorption measurements to characterisation of hydrophobized fine dispersional limestone material
9
 • Application of krypton and nitrogen isotherms to characterisation of hydrophobized fine dispersional limestone material
10
 • Application of krypton and nitrogen isotherms to characterisation of hydrophobized fine dispersional limestone material
11
 • Application of multiple sorption model to estimation of ${CO_2}$ sequestration capacity or ${CH_4}$ recovery in polish hard coals
12
 • Application of Multiple Sorption Model to estimation of $CO_{2}$ sequestration capacity or $CH_{4}$ recovery in Polish hard coals
13
 • Badania rozkładu termicznego pyłów wapiennych hydrofobizowanych handlowymi modyfikatorami
14
 • Badanie właściwości adhezyjnych piasku wapiennego hydrofobizowanego handlowymi modyfikatorami
15
 • Badanie właściwości hydrofobowych modyfikowanych pyłów wapiennych
16
 • Badanie właściwości hydrofobowych proszków wapiennych modyfikowanych handlowymi modyfikatorami
17
 • Badanie właściwości hydrofobowych proszków wapiennych modyfikowanych handlowymi modyfikatorami
18
 • Badanie właściwości powierzchniowych i reologicznych modyfikowanego pyłu wapiennego
19
 • Badanie właściwości powierzchniowych i reologicznych modyfikowanego pyłu wapiennego
20
 • Characterization of fine porous particles using different techniques
21
 • Charakterystyka mikroporowatej struktury węglowych sit cząsteczkowych określona metodą sond molekularnych
22
 • Charakterystyka strukturalna złoża materiałów porowatych o mikrometrycznych wymiarach ziaren
23
 • Chemical and hydrophobic modification of activated carbon WD-extra
24
 • Chemical and hydrophobic modification of activated WD-extra carbon
25
 • Determination of the heat of wetting of selected liquids on modified activated carbons