Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Ziętkiewicz, dr

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 31 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułAdsorpcyjne odzyskiwanie metanu z gazów odpadowych
  AutorzyMieczysław BAŁYS, Bronisław BUCZEK, Janusz ZIĘTKIEWICZ
  ŹródłoPaliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 109–112
2
 • [referat, 2009]
 • TytułAdsorption of $CO_{2}$ on carbonaceous adsorbents
  AutorzyB. BUCZEK, J. ZIĘTKIEWICZ
  ŹródłoCharacterisation of porous solids VIII : proceedings of the 8th international symposium on the Characterisation of porous solids : Edinburgh, UK 10–13 June 2008 / eds. Stefan Kaskel [et al.]. — Cambridge : The Royal Society of Chemistry, cop. 2009. — S. 256–262
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułBadania nad stopniem zużycia koksu aktywnego stosowanego w końcowym etapie oczyszczania spalin w spalarni odpadów
  AutorzyAndrzej Świątkowski, Stanisław Biniak, Grzegorz Trykowski, Bronisław BUCZEK, Janusz ZIĘTKIEWICZ
  ŹródłoPrzemysł Chemiczny. — 2009 vol. 88 nr 4, s. 358–361
4
 • [referat, 1999]
 • TytułBadania nad wykorzystaniem węglowych sit molekularnych do wzbogacania gazów kopalnianych metodą PSA
  AutorzyMieczysław BAŁYS, Bronisław BUCZEK, Janusz ZIĘTKIEWICZ
  ŹródłoPaliwa i energia – dzisiaj i jutro : Kraków 24–25 czerwca 1999 / AGH. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 1999. — S. P.19
5
 • [referat, 2006]
 • TytułBadanie nad równowagowym procesem PSA na przykładzie rozdziału powietrza
  AutorzyM. R. BAŁYS, B. BUCZEK, J. ZIĘTKIEWICZ
  ŹródłoVIII Ogólnopolska konferencja przepływów wielofazowych : 11–13. 10. 2006 : sesja jubileuszowa : 45-lecie czasopisma Inżynieria i Aparatura Chemiczna : 12. 10. 2006, Gdańsk : program. — [Gdańsk : s. n.], [2006]. — S. [1–20]
6
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułBadanie równowagowego procesu PSA na przykładzie rozdziału powietrza
  AutorzyMieczysław Ryszard BAŁYS, Bronisław BUCZEK, Janusz ZIĘTKIEWICZ
  ŹródłoInżynieria i Aparatura Chemiczna. — 2006 R. 45 nr 6s spec., s. 16–17
7
 • [referat, 2007]
 • TytułCharacterization of carbonaceous adsorbents by carbon dioxide adsorption
  AutorzyB. BUCZEK, L. CZEPIRSKI, J. ZIĘTKIEWICZ
  ŹródłoFOA9 : 9th international conference on Fundamentals of Adsorption : May 20–25, 2007, Giardini Naxos, Sicily – Italy : book of abstracts / IAS. — Milano : AIDIC Associazione Italiana di Ingegneria Chimica, [2007]. — S. [1]
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułDobór węglowych sit molekularnych do rozdziału wybranych mieszanin gazowych
  AutorzyMieczysław BAŁYS, Bronisław BUCZEK, Janusz ZIĘTKIEWICZ
  ŹródłoInżynieria i Ochrona Środowiska. — 2004 t. 7 nr 3–4, s. 305–316
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułEnrichment of methane containing gases on carbon molecular sieves
  AutorzyM. BAŁYS, B. BUCZEK, J. ZIĘTKIEWICZ
  ŹródłoAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Chemia. — 2001 vol. 56, s. 263–270
10
 • [referat, 2001]
 • TytułEnrichment of methane containing gases on carbon molecular sieves
  AutorzyM. BAŁYS, B. BUCZEK, J. ZIĘTKIEWICZ
  ŹródłoISSHAC-4 : effects of Surface Heterogeneity in Adsorption and Catalysis on Solids : fourth International Symposium : Kraków, Poland 27–31 August, 2001 : proceedings. — [Kraków : s. n], [2001]. — S. 105
11
 • [referat, 2003]
 • TytułEvaluation of carbonaceous adsorbents for separation of methane-nitrogen mixture : [abstract]
  AutorzyM. BAŁYS, B. BUCZEK, J. ZIĘTKIEWICZ
  ŹródłoXLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15–18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2, Sekcje S6-S12. — Lublin : PRIMOOFFSET, 2003. — S. 713
12
 • [referat, 2004]
 • TytułImprovement of hydrogen storage capacity for active carbon
  AutorzyBronisław BUCZEK, Leszek CZEPIRSKI, Janusz ZIĘTKIEWICZ
  ŹródłoFOA8 : 8textsuperscript{th} international conference on Fundamentals of Adsorption : May 23–28, 2004, Sedona, USA : abstracts. — [USA : s. n.], [2004]. — S. 162
13
 • [referat w czasopiśmie, 2005]
 • TytułImprovement of hydrogen storage capacity for active carbon
  AutorzyBronisław BUCZEK, Leszek CZEPIRSKI, Janusz ZIĘTKIEWICZ
  ŹródłoAdsorption : Journal of the International Adsorption Society. — 2005 vol. 11 suppl. 1, s. 877–880
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułKształtowanie struktury porowatej adsorbentu pod kątem przydatności do wzbogacania gazów zaazotowanych
  AutorzyMieczysław BAŁYS, Bronisław BUCZEK, Janusz ZIĘTKIEWICZ
  ŹródłoChemia i Inżynieria Ekologiczna. — 2002 t. 9 nr 5–6, s. 545–549
15
 • [fragment książki, 2000]
 • TytułModelowanie procesu i doświadczalna weryfikacja odzyskiwania metanu techniką zmiennociśnieniową
  AutorzyMieczysław BAŁYS, Bronisław BUCZEK, Janusz ZIĘTKIEWICZ
  ŹródłoUkład węgiel kamienny-metan w aspekcie desorpcji i odzyskiwania metanu z gazów kopalnianych : praca zespołowa / Mieczysław Bałys [et al.] ; pod red. Mieczysława Żyły ; AGH Wydział Paliw i Energii. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2000. — S. 201–263
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułModelowanie właściwości węgla aktywnego do pracy w układzie adsorpcyjnego chłodzenia
  AutorzyBronisław BUCZEK, Janusz ZIĘTKIEWICZ
  ŹródłoChemia i Inżynieria Ekologiczna. — 2005 t. 12 nr S3, s. 355–360
17
 • [referat, 2001]
 • TytułOcena przydatności węglowych sit molekularnych do wzbogacania gazów zaazotowanych metodą PSA
  AutorzyMieczysław BAŁYS, Bronisław BUCZEK, Janusz ZIĘTKIEWICZ
  ŹródłoPaliwa i energia dziś i jutro – 2001 : konferencja naukowa : Kraków 12–13 czerwca 2001 / Wydział Paliw i Energii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2001. — S. 301–305
18
 • [referat, 1997]
 • TytułOkreślenie stosowalności metody PSA dla gazów kopalnianych
  AutorzyMieczysław BAŁYS, Bronisław BUCZEK, Janusz ZIĘTKIEWICZ
  ŹródłoXL Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Gdańsk, 22–26 września 1997 roku : streszczenia. — Gdańsk : Wydawnictwo Centrum Książki, 1997. — S. [1]
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułOptimization of hydrogen volumetric storage capacity for microporous carbon materials
  AutorzyBronisław BUCZEK, Leszek CZEPIRSKI, Janusz ZIĘTKIEWICZ
  ŹródłoChemical and Process Engineering. — 2007 vol. 28 nr 1, s. 47–55
20
 • [referat w czasopiśmie, 2003]
 • TytułRadial heterogeneity of commercial active carbon
  AutorzyB. BUCZEK, J. ZIĘTKIEWICZ
  ŹródłoAnnals of the Polish Chemical Society. — 2003 vol. 2 pt. 3, s. 1182–1184
21
 • [referat, 2003]
 • TytułRadial heterogeneity of commercial active carbon
  AutorzyB. BUCZEK, J. ZIĘTKIEWICZ
  ŹródłoXLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15–18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2, Sekcje S6-S12. — Lublin : PRIMOOFFSET, 2003. — S. 728
22
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułRozwój struktury porowatej karbonizatu o różnym kształcie ziaren w reakcji z parą wodną
  AutorzyBronisław BUCZEK, Janusz ZIĘTKIEWICZ
  ŹródłoWęgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Dębowskiego ; red. Zdzisława Tasarz, Lucyna Żyła ; Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2008. — S. 151–156
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułTekstura i zdolności rozdzielcze węglowych sit molekularnych
  AutorzyMieczysław BAŁYS, Bronisław BUCZEK, Janusz ZIĘTKIEWICZ
  ŹródłoInżynieria i Ochrona Środowiska. — 2002 t. 5 nr 2, s. 117–123
24
 • [fragment książki, 2002]
 • TytułTekstura i zdolności rozdzielcze węglowych sit molekularnych
  AutorzyMieczysław BAŁYS, Bronisław BUCZEK, Janusz ZIĘTKIEWICZ
  ŹródłoWęgiel aktywny w ochronie środowiska : konferencja naukowo-techniczna : Częstochowa – Poraj 3–5 czerwca 2002 r. : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Dębowskiego ; PCz. — Częstochowa : Wydawnictwo PCz, 2002. — S. 9–16
25
 • [referat, 2002]
 • TytułTexture changes inside active carbon granules
  AutorzyB. BUCZEK, A. Świątkowski, J. ZIĘTKIEWICZ
  ŹródłoXLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9–13 września 2002. T. 3, Streszczenia prezentacji : sesja sprawozdawcza grantów KBN [Komitetu Badań Naukowych] / PTChem. — [Kraków : s. n], 2002. — S. 901