Wykaz publikacji wybranego autora

Mirosław Kwiatkowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9644-6530

ResearcherID: X-2263-2018

Scopus: 9276412000

PBN: 909963

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 185, z ogólnej liczby 185 publikacji Autora


1
 • [referat, 2004]
 • TytułAktualne trendy w produkcji adsorbentów węglowych
  AutorzyMirosław KWIATKOWSKI, Janina MILEWSKA-DUDA
  ŹródłoXLVII Zjazd PTChem i SITPChem : Wrocław 12–17.IX.2004 : materiały zjazdowe, T. 3 / PTChem Polskie Towarzystwo Chemiczne ; SITPChem. — [Poznań : SIGMA-ALDRICH Sp. z o. o.], [2004]. — S. 1340
2
 • [referat, 2004]
 • TytułAnaliza efektów ekologicznych związanych z kompleksową gospodarką odpadami komunalnymi i ich recyklingiem
  AutorzyMirosław KWIATKOWSKI, Michał Tomczuk
  ŹródłoXLVII Zjazd PTChem i SITPChem : Wrocław 12–17.IX.2004 : materiały zjazdowe, T. 3 / PTChem Polskie Towarzystwo Chemiczne ; SITPChem. — [Poznań : SIGMA-ALDRICH Sp. z o. o.], [2004]. — S. 1063
3
 • [referat, 2008]
 • TytułAnaliza ekologicznych i energetycznych aspektów gospodarki odpadami komunalnymi
  AutorzyMirosław KWIATKOWSKI
  Źródło51 Zjazd PTChem i SITPChem : 51 zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : 7–11 września 2008, Opole : księga streszczeń / eds. Paweł Dżygiel [et al.]. — [Opole : s. n.], [2008]. — S. 227
4
 • [referat, 2016]
 • TytułAnaliza koncepcji zrównoważonego transportu dla miasta Krakowa
  AutorzyAleksandra Błaszczyk, Mirosław KWIATKOWSKI
  Źródło”Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : 30–31 maja 2016, Kraków : konferencja / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, cop. 2016. — S. 119–120
5
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułAnaliza numeryczna i weryfikacja termodynamicznych modeli adsorpcji na powierzchniach heterogenicznych
  AutorzyJan T. DUDA, Mirosław KWIATKOWSKI, Janina MILEWSKA-DUDA
  ŹródłoPaliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 209–215
6
 • [referat, 2002]
 • TytułAnaliza porównawcza wybranych metod opisu adsorpcji na powierzchniach heterogenicznych
  AutorzyM. KWIATKOWSKI, J. MILEWSKA-DUDA, J. T. DUDA
  ŹródłoXLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9-13 września 2002. T. 1, Streszczenia prezentacji / PTChem. — [Kraków : s. n.], [2002]. — S. 392
7
 • [referat, 2003]
 • TytułAnaliza porównawcza wybranych modeli termodynamicznych opisu struktur mikroporowatych materiałów węglowych : [streszczenie]
  AutorzyJ. MILEWSKA-DUDA, J. T. DUDA, M. KWIATKOWSKI
  ŹródłoXLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15–18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2, Sekcje S6-S12. — Lublin : PRIMOOFFSET, 2003. — S. 800
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułAnaliza stanu aktualnego i kierunków rozwoju gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce na przykładzie miasta Krakowa
  AutorzyKWIATKOWSKI M., Wąsik S.
  ŹródłoArchiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2008 vol. 10, s. 1–11
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAnaliza stanu aktualnego i perspektyw rozwoju produkcji oraz wykorzystania biodiesela w Polsce
  AutorzyKWIATKOWSKI M.
  ŹródłoArchiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2009 vol. 11 nr 3, s. 13–26
10
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułAnaliza stosowalności uniwersalnej teorii adsorpcji uniBET do opisu struktury żelu krzemionkowego
  AutorzyMirosław KWIATKOWSKI, Magda ZIÓŁKOWSKA, Janina MILEWSKA-DUDA, Jan T. DUDA
  ŹródłoSorbenty mineralne : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie / red. nauk. Tadeusz Ratajczak, Grzegorz Rzepa, Tomasz Bajda. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — S. 269–284
11
 • [referat, 2005]
 • TytułAnaliza struktury materiałów mikroporowatych z wykorzystaniem nowych modeli adsorpcji klasy LBET
  AutorzyM. KWIATKOWSKI, J. T. DUDA, J. MILEWSKA-DUDA
  ŹródłoXXXVII OKK : Materiały XXXVII Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 15–18 marca 2005 / red. Anna Kubacka ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Polski Klub Katalizy. — Kraków : IKiFP PAN, 2005. — S. 298
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnaliza technicznych i ekologicznych aspektów wykorzystania biomasy do celów energetycznych w Polsce
  AutorzyMirosław KWIATKOWSKI
  ŹródłoPrzemysł Chemiczny. — 2010 t. 89 nr 5, s. 650–654
13
 • [referat, 2005]
 • TytułAnaliza wybranych metod opisu struktur mikroporowatych adsorbentów węglowych
  AutorzyMirosław KWIATKOWSKI, Tomasz Gągor
  ŹródłoXLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Poznań 18–22 września 2005 : materiały zjazdowe : [abstracts] / zespół red. Bohdan Skalski [et al.] ; PTCh, SITPChem. — Poznań : PUH BETAGRAF, 2005. — S. S5–P23
14
15
 • [referat w czasopiśmie, 2005]
 • TytułAnalysis of selected methods for porous structure description of carbonaceous adsorbents
  AutorzyMirosław KWIATKOWSKI
  ŹródłoAnnals of the Polish Chemical Society. — 2005 vol. 1, s. 591–594
16
17
 • [referat, 2019]
 • TytułAnalysis of the possibility of increasing the energy efficiency of a selected single-family house
  AutorzyTomasz Bujok, Mirosław KWIATKOWSKI
  ŹródłoTopical issues of rational use of natural resources : XV international forum-contest of students and young researchers : 13–17 May 2019, [Saint-Petersburg] : scientific conference abstracts. — Saint-Petersburg : Saint-Petersburg Mining University, 2019. — S. 234
18
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAn analysis of burn-off impact on the structure microporous of activated carbons formation
  AutorzyMirosław KWIATKOWSKI, Türkan Kopac
  ŹródłoJournal of Physics. Conference Series. — 2017 vol. 936 art. no. 012090, s. 1–6. — tekst: https://goo.gl/HNokvn
19
 • [referat, 2009]
 • TytułAn analysis of the current condition of the production and utilization of biodiesel fuel in Poland in comparision to other countries
  AutorzyMirosław KWIATKOWSKI, Jakub Pawłowicz
  ŹródłoThe second international environmental best practices conference and AGFES educational workshop : 14–18 September 2009, Kraków, Poland : abstract book / eds. Bartłomiej Kozik, Krzysztof Jamroży, Maciej Góra ; Jagiellonian University. Faculty of Chemistry. Department of Organic Chemistry. — [Kraków : UJ], [2009]. — S. 127
20
 • [referat, 2009]
 • TytułAn analysis of the effectiveness of the consumption of energy in a single-family building in the context of the protection of natural environment and possibilities for the application of alternative eco-friendly energy sources
  AutorzyMirosław KWIATKOWSKI, Jakub Pawłowicz
  ŹródłoThe second international environmental best practices conference and AGFES educational workshop : 14–18 September 2009, Kraków, Poland : abstract book / eds. Bartłomiej Kozik, Krzysztof Jamroży, Maciej Góra ; Jagiellonian University. Faculty of Chemistry. Department of Organic Chemistry. — [Kraków : UJ], [2009]. — S. 128
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAn analysis of the effect of the additional activation process on the formation of the porous structure and pore size distribution of the commercial activated carbon WG-12
  AutorzyMirosław KWIATKOWSKI, Joanna Sreńscek-Nazzal, Beata Michalkiewicz
  ŹródłoAdsorption : Journal of the International Adsorption Society. — 2017 vol. 23 iss. 4, s. 551–561. — tekst: https://link.springer.com.nyztljsb182b.wbg2.bg.agh.edu.pl/content/pdf/10.1007%2Fs10450-017-9867-4.pdf
22
 • [referat, 2009]
 • TytułAn analysis of the energy, technical and environmental aspects of utilizing biomass for the purposes of producing energy in local thermal power stations
  AutorzyMirosław KWIATKOWSKI, Rafał Polak
  ŹródłoThe second international environmental best practices conference and AGFES educational workshop : 14–18 September 2009, Kraków, Poland : abstract book / eds. Bartłomiej Kozik, Krzysztof Jamroży, Maciej Góra ; Jagiellonian University. Faculty of Chemistry. Department of Organic Chemistry. — [Kraków : UJ], [2009]. — S. 126
23
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAn analysis of the influence of production conditions on the development of the microporous structure of the activated carbon fibres using the LBET method
  AutorzyMirosław KWIATKOWSKI
  ŹródłoJournal of Physics. Conference Series. — 2017 vol. 936 art. no. 012089, s. 1–4. — tekst: https://goo.gl/4bCqxu
24
 • [referat, 2019]
 • TytułAn analysis of the microporous structure of KOH/boron modified activated carbons
  AutorzyMirosław KWIATKOWSKI, Turkan Kopac
  Źródło6textsuperscript{th} world congress on Natural product & synthetic chemistry & 3textsuperscript{rd} annual cell congress [Dokument elektroniczny] : June 24–25, 2019, New York, USA. — [New York : s. n.], [2019]. — Ekran [1]
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAn analysis of the porous structure of activated carbons obtained from hazelnut shells by various physical and chemical methods of activation
  AutorzyMirosław KWIATKOWSKI, Elżbieta Broniek
  ŹródłoColloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects. — 2017 vol. 529, s. 443–453. — tekst: https://goo.gl/MjY2WC