Wykaz publikacji wybranego autora

Mirosław Kwiatkowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9644-6530

ResearcherID: X-2263-2018

Scopus: 9276412000

PBN: 909963

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 190, z ogólnej liczby 190 publikacji Autora


1
 • [referat, 2006]
 • TytułA clustering based approach to adsorption modeling
  AutorzyJan T. DUDA, Linda JAGIEŁŁO, Mirosław KWIATKOWSKI, Janina MILEWSKA-DUDA
  ŹródłoModeling & Design of Molecaular Materials 2006 [MDMM 2006] : Wrocław, 10–15 September 2006 : program & book of abstracts. — [Wrocław : s. n.], [2006]. — S. P28
2
 • [referat, 2019]
 • TytułA complementary analysis of the porous structure of activated carbons obtained from biomass
  AutorzyMirosław KWIATKOWSKI, Dimitrios Kalderis
  ŹródłoICONST EST 2019 [Dokument elektroniczny] : 2textsuperscript{nd} International Conference on Science and Technology : Engineering Science and Technology : August 26-30, Prizren, Kosovo : abstracts & proceedings book / eds. Mehmet Kılıç, [et al.]. — Isparta : Association of Kutbilge Academicians, cop. 2019. — S. 8
3
4
 • [referat w czasopiśmie, 2013]
 • TytułA geometrical model of random porous structures to adsorption calculations
  AutorzyJan T. DUDA, Janina MILEWSKA-DUDA, Mirosław KWIATKOWSKI, Magda ZIÓŁKOWSKA
  ŹródłoAdsorption : Journal of the International Adsorption Society. — 2013 vol. 19 iss. 2–4, s. 545–555
5
6
 • [referat, 2001]
 • TytułA new model for heterogeneous adsorption on microporous adsorbents
  AutorzyJ. MILEWSKA-DUDA, J. T. DUDA, M. KWIATKOWSKI
  ŹródłoISSHAC-4 : effects of Surface Heterogeneity in Adsorption and Catalysis on Solids : fourth International Symposium : Kraków, Poland 27–31 August, 2001 : proceedings. — [Kraków : s. n], [2001]. — S. 127–128
7
 • [referat, 2004]
 • TytułAktualne trendy w produkcji adsorbentów węglowych
  AutorzyMirosław KWIATKOWSKI, Janina MILEWSKA-DUDA
  ŹródłoXLVII Zjazd PTChem i SITPChem : Wrocław 12–17.IX.2004 : materiały zjazdowe, T. 3 / PTChem Polskie Towarzystwo Chemiczne ; SITPChem. — [Poznań : SIGMA-ALDRICH Sp. z o. o.], [2004]. — S. 1340
8
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAn analysis of burn-off impact on the structure microporous of activated carbons formation
  AutorzyMirosław KWIATKOWSKI, Türkan Kopac
  ŹródłoJournal of Physics. Conference Series. — 2017 vol. 936 art. no. 012090, s. 1–6. — tekst: https://goo.gl/HNokvn
9
 • [referat, 2009]
 • TytułAn analysis of the current condition of the production and utilization of biodiesel fuel in Poland in comparision to other countries
  AutorzyMirosław KWIATKOWSKI, Jakub Pawłowicz
  ŹródłoThe second international environmental best practices conference and AGFES educational workshop : 14–18 September 2009, Kraków, Poland : abstract book / eds. Bartłomiej Kozik, Krzysztof Jamroży, Maciej Góra ; Jagiellonian University. Faculty of Chemistry. Department of Organic Chemistry. — [Kraków : UJ], [2009]. — S. 127
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAn analysis of the effect of the additional activation process on the formation of the porous structure and pore size distribution of the commercial activated carbon WG-12
  AutorzyMirosław KWIATKOWSKI, Joanna Sreńscek-Nazzal, Beata Michalkiewicz
  ŹródłoAdsorption : Journal of the International Adsorption Society. — 2017 vol. 23 iss. 4, s. 551–561. — tekst: https://link.springer.com.nyztljsb182b.wbg2.bg.agh.edu.pl/content/pdf/10.1007%2Fs10450-017-9867-4.pdf
11
 • [referat, 2009]
 • TytułAn analysis of the effectiveness of the consumption of energy in a single-family building in the context of the protection of natural environment and possibilities for the application of alternative eco-friendly energy sources
  AutorzyMirosław KWIATKOWSKI, Jakub Pawłowicz
  ŹródłoThe second international environmental best practices conference and AGFES educational workshop : 14–18 September 2009, Kraków, Poland : abstract book / eds. Bartłomiej Kozik, Krzysztof Jamroży, Maciej Góra ; Jagiellonian University. Faculty of Chemistry. Department of Organic Chemistry. — [Kraków : UJ], [2009]. — S. 128
12
 • [referat, 2009]
 • TytułAn analysis of the energy, technical and environmental aspects of utilizing biomass for the purposes of producing energy in local thermal power stations
  AutorzyMirosław KWIATKOWSKI, Rafał Polak
  ŹródłoThe second international environmental best practices conference and AGFES educational workshop : 14–18 September 2009, Kraków, Poland : abstract book / eds. Bartłomiej Kozik, Krzysztof Jamroży, Maciej Góra ; Jagiellonian University. Faculty of Chemistry. Department of Organic Chemistry. — [Kraków : UJ], [2009]. — S. 126
13
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAn analysis of the influence of production conditions on the development of the microporous structure of the activated carbon fibres using the LBET method
  AutorzyMirosław KWIATKOWSKI
  ŹródłoJournal of Physics. Conference Series. — 2017 vol. 936 art. no. 012089, s. 1–4. — tekst: https://goo.gl/4bCqxu
14
 • [referat, 2019]
 • TytułAn analysis of the microporous structure of KOH/boron modified activated carbons
  AutorzyMirosław KWIATKOWSKI, Turkan Kopac
  Źródło6textsuperscript{th} world congress on Natural product & synthetic chemistry & 3textsuperscript{rd} annual cell congress [Dokument elektroniczny] : June 24–25, 2019, New York, USA. — [New York : s. n.], [2019]. — Ekran [1]
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAn analysis of the porous structure of activated carbons obtained from hazelnut shells by various physical and chemical methods of activation
  AutorzyMirosław KWIATKOWSKI, Elżbieta Broniek
  ŹródłoColloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects. — 2017 vol. 529, s. 443–453. — tekst: https://goo.gl/MjY2WC
16
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułAn evaluation of the reliability of the results obtained by the LBET, QSDFT, BET, and DR methods for the analysis of the porous structure of activated carbons
  AutorzyMirosław KWIATKOWSKI, Elżbieta Broniek
  ŹródłoMaterials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2020 vol. 13 iss. 18 art. no. 3929, s. 1–16. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/13/18/3929/pdf
18
 • [referat, 2004]
 • TytułAnaliza efektów ekologicznych związanych z kompleksową gospodarką odpadami komunalnymi i ich recyklingiem
  AutorzyMirosław KWIATKOWSKI, Michał Tomczuk
  ŹródłoXLVII Zjazd PTChem i SITPChem : Wrocław 12–17.IX.2004 : materiały zjazdowe, T. 3 / PTChem Polskie Towarzystwo Chemiczne ; SITPChem. — [Poznań : SIGMA-ALDRICH Sp. z o. o.], [2004]. — S. 1063
19
 • [referat, 2008]
 • TytułAnaliza ekologicznych i energetycznych aspektów gospodarki odpadami komunalnymi
  AutorzyMirosław KWIATKOWSKI
  Źródło51 Zjazd PTChem i SITPChem : 51 zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : 7–11 września 2008, Opole : księga streszczeń / eds. Paweł Dżygiel [et al.]. — [Opole : s. n.], [2008]. — S. 227
20
 • [referat, 2016]
 • TytułAnaliza koncepcji zrównoważonego transportu dla miasta Krakowa
  AutorzyAleksandra Błaszczyk, Mirosław KWIATKOWSKI
  Źródło”Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : 30–31 maja 2016, Kraków : konferencja / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, cop. 2016. — S. 119–120
21
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułAnaliza numeryczna i weryfikacja termodynamicznych modeli adsorpcji na powierzchniach heterogenicznych
  AutorzyJan T. DUDA, Mirosław KWIATKOWSKI, Janina MILEWSKA-DUDA
  ŹródłoPaliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 209–215
22
 • [referat, 2002]
 • TytułAnaliza porównawcza wybranych metod opisu adsorpcji na powierzchniach heterogenicznych
  AutorzyM. KWIATKOWSKI, J. MILEWSKA-DUDA, J. T. DUDA
  ŹródłoXLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9-13 września 2002. T. 1, Streszczenia prezentacji / PTChem. — [Kraków : s. n.], [2002]. — S. 392
23
 • [referat, 2003]
 • TytułAnaliza porównawcza wybranych modeli termodynamicznych opisu struktur mikroporowatych materiałów węglowych : [streszczenie]
  AutorzyJ. MILEWSKA-DUDA, J. T. DUDA, M. KWIATKOWSKI
  ŹródłoXLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15–18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2, Sekcje S6-S12. — Lublin : PRIMOOFFSET, 2003. — S. 800
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułAnaliza stanu aktualnego i kierunków rozwoju gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce na przykładzie miasta Krakowa
  AutorzyKWIATKOWSKI M., Wąsik S.
  ŹródłoArchiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2008 vol. 10, s. 1–11
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAnaliza stanu aktualnego i perspektyw rozwoju produkcji oraz wykorzystania biodiesela w Polsce
  AutorzyKWIATKOWSKI M.
  ŹródłoArchiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2009 vol. 11 nr 3, s. 13–26