Wykaz publikacji wybranego autora

Mirosław Kwiatkowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9644-6530

ResearcherID: X-2263-2018

Scopus: 9276412000

PBN: 909963

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 193, z ogólnej liczby 193 publikacji Autora


1
 • A clustering based approach to adsorption modeling
2
 • A complementary analysis of the porous structure of activated carbons obtained from biomass
3
 • A complementary analysis of the porous structure of biochars obtained from biomass
4
 • A geometrical model of random porous structures to adsorption calculations
5
 • A model for multilayer adsorption of small molecules in microporous materials
6
 • A new model for heterogeneous adsorption on microporous adsorbents
7
 • Aktualne trendy w produkcji adsorbentów węglowych
8
 • An analysis of burn-off impact on the structure microporous of activated carbons formation
9
 • An analysis of the current condition of the production and utilization of biodiesel fuel in Poland in comparision to other countries
10
 • An analysis of the effect of the additional activation process on the formation of the porous structure and pore size distribution of the commercial activated carbon WG-12
11
 • An analysis of the effectiveness of the consumption of energy in a single-family building in the context of the protection of natural environment and possibilities for the application of alternative eco-friendly energy sources
12
 • An analysis of the energy, technical and environmental aspects of utilizing biomass for the purposes of producing energy in local thermal power stations
13
 • An analysis of the influence of production conditions on the development of the microporous structure of the activated carbon fibres using the LBET method
14
 • An analysis of the microporous structure of KOH/boron modified activated carbons
15
 • An analysis of the porous structure of activated carbons obtained from hazelnut shells by various physical and chemical methods of activation
16
 • An evaluation of the reliability of the characterization of the porous structure of activated carbons based on incomplete nitrogen adsorption isotherms
17
 • An evaluation of the reliability of the results obtained by the LBET, QSDFT, BET, and DR methods for the analysis of the porous structure of activated carbons
18
 • Analiza efektów ekologicznych związanych z kompleksową gospodarką odpadami komunalnymi i ich recyklingiem
19
 • Analiza ekologicznych i energetycznych aspektów gospodarki odpadami komunalnymi
20
 • Analiza koncepcji zrównoważonego transportu dla miasta Krakowa
21
 • Analiza numeryczna i weryfikacja termodynamicznych modeli adsorpcji na powierzchniach heterogenicznych
22
 • Analiza porównawcza wybranych metod opisu adsorpcji na powierzchniach heterogenicznych
23
 • Analiza porównawcza wybranych modeli termodynamicznych opisu struktur mikroporowatych materiałów węglowych
24
 • Analiza stanu aktualnego i kierunków rozwoju gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce na przykładzie miasta Krakowa
25
 • Analiza stanu aktualnego i perspektyw rozwoju produkcji oraz wykorzystania biodiesela w Polsce