Wykaz publikacji wybranego autora

Mirosław Kwiatkowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9644-6530

ResearcherID: X-2263-2018

Scopus: 9276412000

PBN: 909963

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 185, z ogólnej liczby 185 publikacji Autora


1
 • Aktualne trendy w produkcji adsorbentów węglowych
2
 • Analiza efektów ekologicznych związanych z kompleksową gospodarką odpadami komunalnymi i ich recyklingiem
3
 • Analiza ekologicznych i energetycznych aspektów gospodarki odpadami komunalnymi
4
 • Analiza koncepcji zrównoważonego transportu dla miasta Krakowa
5
 • Analiza numeryczna i weryfikacja termodynamicznych modeli adsorpcji na powierzchniach heterogenicznych
6
 • Analiza porównawcza wybranych metod opisu adsorpcji na powierzchniach heterogenicznych
7
 • Analiza porównawcza wybranych modeli termodynamicznych opisu struktur mikroporowatych materiałów węglowych
8
 • Analiza stanu aktualnego i kierunków rozwoju gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce na przykładzie miasta Krakowa
9
 • Analiza stanu aktualnego i perspektyw rozwoju produkcji oraz wykorzystania biodiesela w Polsce
10
 • Analiza stosowalności uniwersalnej teorii adsorpcji uniBET do opisu struktury żelu krzemionkowego
11
 • Analiza struktury materiałów mikroporowatych z wykorzystaniem nowych modeli adsorpcji klasy LBET
12
 • Analiza technicznych i ekologicznych aspektów wykorzystania biomasy do celów energetycznych w Polsce
13
 • Analiza wybranych metod opisu struktur mikroporowatych adsorbentów węglowych
14
 • Analysis of relative pressure range influence on the identification quality during computer identification of adsorption system parameters by employing the new multilayer adsorption models
15
 • Analysis of selected methods for porous structure description of carbonaceous adsorbents
16
 • Analysis of the microporous structure of the low-cost activated carbon fibres obtained from flax and jute cloth
17
 • Analysis of the possibility of increasing the energy efficiency of a selected single-family house
18
 • An analysis of burn-off impact on the structure microporous of activated carbons formation
19
 • An analysis of the current condition of the production and utilization of biodiesel fuel in Poland in comparision to other countries
20
 • An analysis of the effectiveness of the consumption of energy in a single-family building in the context of the protection of natural environment and possibilities for the application of alternative eco-friendly energy sources
21
 • An analysis of the effect of the additional activation process on the formation of the porous structure and pore size distribution of the commercial activated carbon WG-12
22
 • An analysis of the energy, technical and environmental aspects of utilizing biomass for the purposes of producing energy in local thermal power stations
23
 • An analysis of the influence of production conditions on the development of the microporous structure of the activated carbon fibres using the LBET method
24
 • An analysis of the microporous structure of KOH/boron modified activated carbons
25
 • An analysis of the porous structure of activated carbons obtained from hazelnut shells by various physical and chemical methods of activation