Wykaz publikacji wybranego autora

Mirosław Kwiatkowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9644-6530

ResearcherID: X-2263-2018

Scopus: 9276412000

PBN: 909963

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Application of the LBET method to the analysis of microporous structure of the active carbons produced from biomass by chemical activation / Mirosław KWIATKOWSKI, Katarzyna ZARĘBSKA // Global Chemical Engineering & Process Technology. — 2018 vol. 1 iss. 1, s. 54. — Euro Chemistry Conference : June 11-13, 2018, Rome, Italy

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Catalytic and sorptive properties of silver-impregnated montmorillonite / A. KRZYŻANOWSKI, A. Ślusarek, W. Staniuk, M. MOTAK, K. ZARĘBSKA, P. BARAN, N. CZUMA, M. KWIATKOWSKI // W: ZEOLITE 2018 : 10\textsuperscript{th} international conference on the occurrence, properties and utilization of natural zeolites : 24–29 June 2018, Cracow, Poland : book of abstracts / ed. by Wojciech Franus, Jarosław Madej. — Lublin : Lublin University of Technology, [2018]. — S. 181–182. — Bibliogr. s. 182

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Complementary numerical analysis of the carbon dioxide adsorption properties of vermikulit and fly ash zeolites obtained by various methods / K. ZARĘBSKA, M. KWIATKOWSKI, M. MOTAK, N. CZUMA, J SZCZUROWSKI, P. BARAN // W: ZEOLITE 2018 : 10\textsuperscript{th} international conference on the occurrence, properties and utilization of natural zeolites : 24–29 June 2018, Cracow, Poland : book of abstracts / ed. by Wojciech Franus, Jarosław Madej. — Lublin : Lublin University of Technology, [2018]. — S. 151–152. — Bibliogr. s. 152

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Complex analysis of the porous structure of activated carbons prepared from biomass waste materials by carbonization and activation with potassium hydroxide / Mirosław KWIATKOWSKI // W: International conference on Materials science and graphene technology : April 9–11, 2018, Dubai, United Arab Emirates : [abstracts]. — [Dubai : s. n.], [2018]. — S. [1]

 • keywords: biomass waste materials, carbonization, activated carbons

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Complex analysis of the porous structure of activated carbons prepared from various woods by activation with potassium hydroxide / M. KWIATKOWSKI, E. Broniek // W: XVI Polish - Ukrainian Symposium : theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications : August 28-31, 2018, Lublin, Poland : abstracts / eds. E. V.Aksenenko, [et al.]. — Lublin : Faculty of Chemistry UMCS, 2018. — ISBN: 978-83-60988-26-8. — S. 90. — Bibliogr. s. 90

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Computer analysis of the heterogeneous surfaces using the unique fast multivariant numerical procedure with the new clustering based models / Mirosław KWIATKOWSKI // Journal of Clinical Trials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2167-0870. — 2018 vol. 8, s. 58. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — 7\textsuperscript{th} International conference on Clinical trials & 12\textsuperscript{th} World CADD & Drug Delivery Summit : September 24-26, 2018, Chicago, USA

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4172/2167-0870-C3-028

7
 • Computer analysis of the porous structure of activated carbon monoliths based on nitrogen, carbon dioxide and methane adsorption isotherms / Mirosław KWIATKOWSKI, Diana P. Vargas // W: ISSHAC-10 [Dokument elektroniczny] : tenth International Symposium Effects of Surface Heterogeneity in Adsorption, Catalysis and related phenomena : 27–31 August 2018, Lublin, Poland : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Lublin : s. n.], [2018]. — Dysk Flash. — S. 187. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 187

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Computer analysis of the porous structure of activated carbons prepared from biomass / Mirosław KWIATKOWSKI, Jagoda Worek, Elżbieta Broniek // W: ICONST 2018 [Dokument elektroniczny] : International Conference on Science and Technology : September 5-9, Prizren, Kosovo : proceedings & abstracts book / eds. Kürşad Özkan, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Isparta : Association of Kutbilge Academicians, cop. 2018. — e-ISBN: 978-605-68864-1-6. — S. 88. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: micropores, chemical activation, numerical methods, adsorption, activated carbons

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Computer analysis of the porous structure of carbonaceous adsorbents using the fast multivariant numerical procedure of adsorption system identification with the new clustering based adsorption models / Mirosław KWIATKOWSKI, Jagoda Worek // W: 5\textsuperscript{th} global nanotechnology congress and expo [Dokument elektroniczny] : 117\textsuperscript{th} conference Scientific Federation : December 03–05, 2018, Valencia, Spain / Scientific Federation. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [India : Scientific Federation Forum], [2018]. — S. 66. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Confrontation of various adsorption models for assessing the porous structure of activated carbons / Mirosław KWIATKOWSKI, Vanessa Fierro, Alain Celzard // W: ISSHAC-10 [Dokument elektroniczny] : tenth International Symposium Effects of Surface Heterogeneity in Adsorption, Catalysis and related phenomena : 27–31 August 2018, Lublin, Poland : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Lublin : s. n.], [2018]. — Dysk Flash. — S. 186. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 186

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Kompaktowe urządzenie do adsorpcyjnego magazynowania gazu ziemnego[Compact device for adsorption storage of natural gas] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KWIATKOWSKI Mirosław. — Int.Cl.: F17C 1/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 419141 A1 ; Opubl. 2018-04-23. — Zgłosz. nr P.419141 z dn. 2016-10-17 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 9, s. 33. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL419141A1.pdf

 • słowa kluczowe: gaz ziemny, materiały węglowe, radiator, rurki cieplne, adsorpcja, magazynowanie

  keywords: natural gas, storage, adsorption, radiator, carbonaceous materials, heat pipes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Nawiewnik filtrujący powietrze[Filtering air intake ventilator] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KWIATKOWSKI Mirosław. — Int.Cl.: F24F 3/16\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 420735 A1 ; Opubl. 2018-09-10. — Zgłosz. nr P.420735 z dn. 2017-03-03 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 19, s. 27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL420735A1.pdf

 • słowa kluczowe: filtracja, wentylacja, regulacja, powietrze, zanieczyszczenie

  keywords: ventilation, regulation, pollution, filtering, air

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Numerical analysis of the porous structure of mineral adsorbents using the fast multivariant numerical procedure of adsorption system identification with the clustering-based adsorption models / Mirosław KWIATKOWSKI // Journal of Pharmaceutics & Drug Delivery Research [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2325-9604. — 2018 vol. 7 iss. 1, s. 48. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — International conference and exhibition on Pharmaceutics & novel drug delivery systems & 21\textsuperscript{st} international conference on Advanced nanoscience and nanotechnology : June 21–22, 2018, London, UK

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4172/2325-9604-C3-033

14
 • Numerical evaluation of the effect of the activation method and the used activator on the formation of the micro porous structure of the carbonaceous materials / Mirosław KWIATKOWSKI // Journal of Material Sciences & Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2169-0022. — 2018 vol. 7 conference proceedings, s. 86. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — 5\textsuperscript{th} World Congress on Smart and emerging materials : April 19–20, 2018, Dubai, UAE

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4172/2169-0022-C4-102

15
 • Numerical evaluation of the effect of the used activator on the development of the microporous structure of the carbonaceous materials / Mirosław KWIATKOWSKI // W: Materials Physics 2018 [Dokument elektroniczny] : international conference on Materials Physics and Materials Science : November 22-23, 2018, Paris, France : e-poster. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Paris : Allied Academies], [2018]. — S. 40. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Sposób homogenicznej karbonizacji i/lub aktywacji miękkich materiałów biomasowych oraz urządzenie do homogenicznej karbonizacji i/lub aktywacji miękkich materiałów biomasowych[Method for homogeneous carbonization and/or activation of soft biomass materials and the device for homogeneous carbonization and/or activation of soft biomass materials] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KWIATKOWSKI Mirosław. — Int.Cl.: C10B 47/34\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 420456 A1 ; Opubl. 2018-08-13. — Zgłosz. nr P.420456 z dn. 2017-02-06 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 17, s. 22. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL420456A1.pdf

 • słowa kluczowe: aktywacja, węgle aktywne, biomasa, homogeniczna, karbonizacja

  keywords: biomass, homogeneous, carbonization, activated carbons, activation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Sposób jednorodnej karbonizacji i aktywacji materiałów organicznych oraz urządzenie do wysokoefektywnej jednorodnej karbonizacji i aktywacji materiałów organicznych[Method for homogeneous carbonisation and activation of organic materials and device for highly effective homogeneous carbonisation and activation of organic materials] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KWIATKOWSKI Mirosław. — Int.Cl.: C10B 53/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 418766 A1 ; Opubl. 2018-03-26. — Zgłosz. nr P.418766 z dn. 2016-09-20 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 7, s. 29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL418766A1.pdf

 • słowa kluczowe: aktywacja, węgle aktywne, produkcja, indukcja, biomasa, adsorbenty, karbonizacja

  keywords: production, induction, biomass, adsorbents, carbonization, activated carbons, activation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • System oczyszczania i regulacji strumienia powietrza[System for purifying and adjustment of air stream] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KWIATKOWSKI Mirosław. — Int.Cl.: A61L 9/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 418278 A1 ; Opubl. 2018-02-12. — Zgłosz. nr P.418278 z dn. 2016-08-10 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 4, s. 11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL418278A1.pdf

 • słowa kluczowe: wentylacja, pyły, materiały węglowe, filtr, lotne związki organiczne, oczyszczanie, powietrze

  keywords: filter, ventilation, volatile organic compounds, dust, air, purifying, carbonaceous materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • The application of the new LBET method to the comprehensive analysis of the microporous structure of carbonaceous and mineral adsorbents / Mirosław KWIATKOWSKI, Katarzyna ZARĘBSKA, Paweł BARAN // W: Annual spring conference and expo on chemical engineering: from materials engineering to nanotechnology [Dokument elektroniczny] : April 04-05, 2018, Miami, USA : [abstracts]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Miami : s. n.], [2018]. — S. 30. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • The numerical analysis of the porous structure of the zeolites obtained by different method of preparation / M. KWIATKOWSKI, M. MOTAK, J. SZCZUROWSKI, N. CZUMA, K. ZARĘBSKA // W: 7\textsuperscript{th} International workshop on Layered materials [Dokument elektroniczny] : Kraków-Tomaszowice 9-13 September 2018. Pt. 1, Book of abstracts / ed. Agnieszka Węgrzyn. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków] : Polish Zeolite Association, cop. 2018. — Dysk Flash. — ISBN: 978-83-950918-1-0. — S. 53. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 53

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Urządzenie do adsorpcyjnego magazynowania gazu ziemnego[Device for adsorption storage of natural gas] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KWIATKOWSKI Mirosław. — Int.Cl.: F17C 1/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 419140 A1 ; Opubl. 2018-04-23. — Zgłosz. nr P.419140 z dn. 2016-10-17 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 9, s. 33. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL419140A1.pdf

 • słowa kluczowe: gaz ziemny, materiały węglowe, radiator, rurki cieplne, adsorpcja, magazynowanie

  keywords: natural gas, storage, adsorption, radiator, carbonaceous materials, heat pipes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wykorzystanie odpadów biomasowych z przemysłu spożywczego i drzewnego do produkcji węgli aktywnych jako element gospodarki o obiegu zamkniętymThe use of biomass waste from the food and wood industry for the activated carbons production as an element of the circular economy / Jagoda Worek, Mirosław KWIATKOWSKI // W: Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami : międzynarodowa konferencja : Kraków, 18–19 IX 2018 r. / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : IGSMiE PAN, 2018. — ISBN: 978-83-62922-91-8. — S. 83–84. — Toż W: {http://konferencja-pan.pl/wp-content/uploads/2017/04/2.1a.-Sesja-posterowa-1-24.zip}

 • słowa kluczowe: aktywacja, węgle aktywne, gospodarka o obiegu zamkniętym, odpady biomasowe, struktura mikroporowata, karbonizacja

  keywords: microporous structure, biomass waste, carbonization, circular economy, activated carbons, activation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Zbiornik do adsorpcyjnego magazynowania metanu z układem redukcji efektów termicznych[The container for adsorption methane storage with the system of thermal effect reduction] / Mirosław KWIATKOWSKI // W: Metan kopalniany : energia, ekologia, ekonomia : III konferencja techniczna : 15 lutego 2018, Katowice. — [Polska : s. n.], [2018]. — S. 7. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Zmiany objętościowe węgla towarzyszące sorpcji metanu w zmiennych warunkach ciśnienia i temperatury[Volumetric changes of coal accompanying methane sorption under diverse pressure and temperature conditions] / Paweł BARAN, Katarzyna ZARĘBSKA, Katarzyna CZERW, Mirosław KWIATKOWSKI, Piotr ZABIEROWSKI // W: Metan kopalniany : energia, ekologia, ekonomia : III konferencja techniczna : 15 lutego 2018, Katowice. — [Polska : s. n.], [2018]. — S. 3. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: